Urýchľovač mnohojazyčnosti – projekt Erasmus+ na podporu mnohojazyčnosti

Urýchľovač mnohojazyčnosti je kurikulum, ktoré umožňuje deťom učiť sa cudzie jazyky rýchlejšie a aby boli smelé vo svojich schopnostiach učiť sa jazyk. Projekt bol založený na myšlienke propedeutiky, čiže, že učenie sa modelového jazyka (v tomto prípade základov esperanta), ak je obmedzený na 300 najčastejšie používaných morfém, môže posilniť schopnosti detí učiť sa jazyk. Niekoľko štúdií ukázalo, že učenie sa modelového jazyka esperanto počas jedného roku môže urýchliť učenie sa nasledujúceho jazyka až o 30%. Dôvodom je, že taký modelový jazyk je veľmi jednoduchý, nemá žiadne výnimky a funguje logicky. Umožňuje deťom ľahko pochopiť základné jazykové princípy pomocou rozdeľovania a opätovného tvorenia slov a viet. Vďaka tomu je na motivovanie študentov oveľa efektívnejší ako iné jazyky, ktoré sú zaťažené mnohými výnimkami z pravidiel. Žiaci sa učia samostatnou tvorbou svojich vlastných viet.

Čo je urýchľovač mnohojazyčnosti a pre koho je určený?

V tomto kurze sa deti hravou formou učia základy analytického jazyka, čo im dáva jasnú predstavu o tom ako sú jazyky organizované. Deti pochopia gramatické termíny, napríklad “množné číslo”, základné 2 pády (nominatív a akuzatív), tvorbu viet a nadobudnú schopnosť vytvárať mnoho nových slov zo základných koreňov, predpôn a prípon, ktoré sa nachádzajú v každom jazyku. Toto dáva žiakom jasnú náhľad na štruktúru jazykov vo všeobecnosti – metajazykové znalosť.

Všetky materiály sú vytvorené pre učiteľov jazykov, ktorí nemajú žiadnu predchádzajúcu znalosť esperanta. Preto didaktický materiál obsahuje sekcie s gramatikou a podrobné smernice, ktoré pomôžu učiteľom  pripraviť sa na hodinu. Materiály boli testované na troch európskych školách v Bulharsku, Chorvátsku a Slovinsku s učiteľmi bez predchádzajúcej znalosti esperanta. Výsledky našich jednoročných kurzov sú povzbudzujúce. Deti nadobudli predvídané jazykové znalosti v esperante a ukázali vylepšené metajazykové schopnosti v porovnaní s kontrolnou skupinou. A čo je najdôležitejšie, pre všetkých zúčastnených bola táto skúsenosť veľmi pozitívna a deti chcú pokračovať v učení sa jazykov.

Odkazy

https://lernu.net/instruado

Partneri

Tento projekt bol podporený z prostriedkov Európskej komisie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť za použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.