Tri piliére mostu PL+DE+SK na zdieľanie praktík za cieľom posilnenia aktivít organizácií

Tri piliére mostu PL+DE+SK na zdieľanie praktík za cieľom posilnenia aktivít organizácií

Erasmus+ projekt spoločne s TEJO, spoluorganizovaný ČEJ, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2017-2018. Cieľom projektu bolo vyškoliť učiteľov Esperanta tým, že im boli prezentované metódy a techniky ako ho správne učiť. Číslo projektu: 2016-1-PL01-KA204-026528.