Traveler between wor(l)ds

Cieľovou skupinou tohto projektu (2016-2019) sú viacjazyčné deti. Typickým príkladom sú rodiny, ktoré sa presťahovali do inej krajiny a deti tak vyrastajú v inojazyčnom prostredí. Hoci sa väčšinou rýchlo adaptujú na nový jazyk, často sa u nich zanedbáva rozvíjanie materinského jazyka. Práve ten by mala podporovať nová mobilná aplikácia, ktorá bude obsahovať dvojjazyčné pútavé texty na témy, s ktorými sa deti stretávajú na vyučovaní. Dieťa si tak rozvíja slovnú zásobu a terminológiu paralelne v oboch jazykoch. Pripravuje sa tiež webová stránka s užitočnými informáciami pre rodičov a učiteľov viacjazyčných detí.