Toki pona

Toki pona

Toki pona je filozofický jazyk so stovkami hovoriacich po celom svete. Na rozdiel od iných plánovaných jazykov sa nesnaží byť medzinárodným jazykom, má slúžiť len ako komunikačný prostriedok založený na najzákladnejších myšlienkach, bez ťažkostí súčasného života. V júli 2013 vyšla prvá papierová učebnica. Táto stránka vám prináša všetkých 76 lekcií z učebnice spolu s prílohami, ktoré sa do knihy nezmestili.