TestU Online – bezplatný portál na tvorbu testov za účelom vzdelávania

TestU Online – bezplatný portál na tvorbu testov za účelom vzdelávania

TestU Online je bezplatná, viacjazyčná online vzdelávacia platforma, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rôznych druhov testov, kvízov a cvičení, ktoré budú primárne zamerané na učenie sa cudzích jazykov. Používateľmi platformy TestU budú najmä učitelia, lektori a ich žiaci, ktorí navštevujú základné školy alebo iné formy formálneho či neformálneho vzdelávania. Podnetom na vytvorenie takejto platformy bola pandémia, ktorá ukázala, že nie všetky deti majú rovnaký prístup k vzdelávaniu. TestU bude umožňovať prístup k bezplatnému vzdelávaniu všetkým deťom, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomický status, náboženstvo, pôvod, geografickú polohu či akýkoľvek druh postihnutia.