Reflections

Reflections

Hoci v európskych triedach čoraz viac prevláda rozmanitosť a spájajú sa v nich žiaci a študenti rôznych identít, učitelia po celej Európe nie sú vždy schopní adekvátne zaviesť rôznorodé prístupy a majú problém spracovať rôznorodé potreby študentov. Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a tiež ponúka praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Materiály podporia učenie sa zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rôznorodých spoločnostiach, rovnako ako témy o ľudských právach, klimatických zmenách, globalizácii, férovom obchode a spotrebe.