Reflections

Reflections

Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a ponúka aj praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Materiály podporia učenie sa zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rôznorodých spoločnostiach, rovnako ako témy o ľudských právach, klimatických zmenách, globalizácii, férovom obchode a spotrebe. Prebieha pokračovanie, druhé kolo projektu, podporeného v rámci programu Erasmus+.