Polish Online

Polish Online

Interaktívna e-learningová platforma polski.info vám pomôže osvojiť si základy poľského jazyka, ktorý je po ruštine druhým slovanským jazykom s najväčším počtom hovoriacich. Získať základy tohto jazyka budete môcť online, efektívne a zdarma. Platforma bola navrhnutá pre cudzincov, ktorí by sa radi naučili poľštinu a bližšie spoznali túto krajinu nasýtenú bohatou európskou históriou a kultúrou.