Objavte esperanto

Objavte esperanto

Stránka k projektu na tvorbu brožúry Objavte esperanto – moderná, vo viacerých jazykoch vydaná brožúrka o esperante. Informuje o histórii jazyka, o jeho používaní v súčasnosti, dôležitých organizáciách, prebiehajúcich podujatiach. Formát B5, plnofarebná, 24 strán. Doteraz vydaná v 15 jazykoch – v PDF stiahnuteľná.