Nitobe-centro

Nitobe-centro

Nitobe-centrum pre jazykovú demokraciu nabáda k verejnej debate o medzinárodnej komunikacii a rovnoprávnej jazykovej politike, predovšetkým v Europskej únii.