Multilingual Accelerator

Multilingual Accelerator

Cieľom projektu je vytvoriť „urýchľovač mnohojazyčnosti“, ktorý deťom umožní stať sa rýchlejšie multilingválnym, ako i uveriť v svoje jazykové schopnosti. Zakladáme na myšlienke, že osvojenie si esperanta limitovaného len na 200 morfém, môže posilniť schopnosť detí naučiť sa cudzí jazyk a poskytnúť viacero výhod.