Kuarki – Traveller between wor(l)ds

Kuarki – Traveller between wor(l)ds bezplatná mobilná aplikácia pre viacjazyčné deti vo veku od 10 rokov. Pomocou nej si deti rozšíria slovnú zásobu a precvičia si čítanie a písanie. Cieľom aplikácie je pomôcť preklenúť častú priepasť medzi jazykom v škole a jazykom v domácom prostredí a zároveň sprostredkovať čitateľom nové vedomosti zaujímavým a zábavným spôsobom. Aplikácia pomôže aj deťom, ktoré sa učia cudzí jazyk a chceli by si zlepšiť čítanie s porozumením.