Komputeko

Komputeko

Zbierka počítačových termínov je portál zhromažďujúcí počítačové termíny v čo najväčšom možnom počte jazykov, s cieľom stimulovať správne používanie jazyka a obmedziť používánie (často nesprávných foriem) termínov z americkej angličtiny.