Esperanto-aktuale

Esperanto-aktuale

Viacjazyčný bezplatný informačný portál o medzinárodnom jazyku esperanto a o jeho kultúre: gramatike, histórii, hnutí a pod. Dôležitú súčasť portálu tvoria novinky o esperante, jazykovej politike a príbuzných témach. V spolupráci s mnohými esperantistami z celého sveta usilujeme o to, aby sa na portáli nachádazali vždy tie najdôležitejšie a aktuálne informácie o všetkom, čo hovoriaci esperantom považujú za dôležité.