Esperanto 55+

Esperanto 55+

Tento dvojročný projekt (2009-2011) bol zameraný na vzdelávanie starších občanov a jeho hlavným cieľom bolo pripraviť skupinu učiteľov esperanta pre univerzity tretieho veku. Noví učitelia začali pôsobiť na poľských UTV už na jeseň 2011.