ESPA EST 2.0

ESPA EST 2.0

Projekt na výučbu španielčiny (zameraný na „obchodnú španielčinu“) a na poskytovanie praktických rád ohľadom obchodovania so španielskymi firmami. E@I je partnerom projektu, zodpovedá za slovenskú a českú časť. Projekt podporila EÚ-agentúra EACEA (program Celoživotné vzdelávanie) a spolupracujú na ňom partneri z Bulharska, Španielska, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska.