Durch der-die-das mit viel Spaß – App for learning German articles and declinations

Durch der-die-das mit viel Spaß – App for learning German articles and declinations

Učenie sa členov (der/die/das) je náročnou úlohou – o tom vedia všetci, ktorí sa niekedy zaoberali nemčinou! Touto aplikáciou chceme učenie sa členov uľahčiť a podporiť ho hravým spôsobom. Projekt prebieha od októbra 2019; aplikácia bude hotová v septembri 2021.