CZKey

CZKey

V rámci tohto projektu vzniká stránka na výučbu jazyka susediaceho so slovenčinou – češtiny. K dispozícii budú všeobecné kurzy na úrovni A1 a A2, kurz pre budúcich lekárov na úrovni B1 a jeden kurz špeciálne pre Slovákov. Koordinátor (jazykové centrum Masarykovej univerzity v Brne) sa inšpiroval projektmi E@I na výučbu slovenčiny a nemčiny. Centrum navyše pomohlo preložiť stránku slovake.eu do češtiny a následne vznikla myšlienka vytvoriť podobný projekt pre vlastný jazyk. Češtinu sa bude možné učiť prostredníctvom viacero jazykov.