Bretaro

Bretaro

Online archív esperantských materiálov ako knihy, dokumenty a fotografie. Cieľom je zachovať cenné literárne diela a uchrániť ich pred vymiznutím. Na Bretaro.net sa ukladajú len také diela, ktoré už nie sú chránené autorskými právami, alebo ktoré autori sami uvoľnili na použitie na internete.