Vitajte na podstránke organizácie „Edukácia@Internet“, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov na rôzne témy.

Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, esperantu, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Viac o našich projektoch nájdete tu.

Sme ľudia, ktorí sa radi zaoberajú rozličnými projektami so vzťahom k vzdelávaniu a internetu (skratka E@I pochádza z „Edukácia@Internet“). E@I nabáda k medzinárodnej spolupráci a komunikácii po celom svete. Organizujeme vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia a používania jazykov a internetových technológií.

Doteraz sme už realizovali mnohé semináre, prednášky či školenia, takmer po celej Európe. Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Váš E@I-tím

Zopár záberov z našich doterajších podujatí, zasadnutí, prednášok a školení

Viac fotiek

Jazyky na dlani – ako učiť inovatívne a efektívne

(Seminár pre učiteľov jazykov ZŠ a SŠ)

7. júna 2023 (streda), Zasadačka Okresného úradu v Trenčíne (Hviezdoslavova 3), I. poschodie

Program podujatia

9:30-10:00Príchod, registrácia (občerstvenie)
10:00-10:20Moderné technológie na učenie sa jazykov – prečo, kedy, kde a ako?
10:20-10:40Eduskills.plus – globálne vzdelávanie (nie len) v rámci výuky jazyka
10:40-11:15Kam posunie jazykové vzdelávanie umelá inteligencia?
11:15-11:35Testu.eu – tvorba jazykových cvičení a testov po novom
11:35-12:00Vortoj.net – preskáč sa slovíčkami
12:00-12:50Vortoj – praktické ukážky
12:30-14:00Občerstvenie – obed (reštaurácia)

Témy a prednášajúci

Silvia Pokrivčáková:

Kam posunie jazykové vzdelávanie umelá inteligencia?

Dynamický rozvoj a sprístupnenie počítačových programov súhrnne nazývaných ako umelá inteligencia prináša významné zmeny do takmer všetkých oblastí ľudského života. Vzdelávanie nie je žiadnou výnimkou a predpokladá sa, že jazykové vzdelávanie bude patriť medzi najzasiahnutejšie oblasti. Príspevok prináša stručný prehľad a charakteristiku inteligentných nástrojov, ktoré majú k dispozícii dnešní učitelia a žiaci/študenti cudzích jazykov (napr. inteligentné prekladače, konverzačné roboty, asistenti písania, generátory textu a pod.) a otvára diskusiu o tom, ako sa na prebiehajúce a budúce zmeny môžeme čo najlepšie pripraviť.

Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. sa profesionálne venuje odbornej príprave učiteľov anglického jazyka. Prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave a spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. Je autorkou mnohých publikácií, učebníc a projektov. Vedecky sa dlhodobo sústreďuje na 5 hlavných tém: okrem výučby cudzích jazykov u žiakov so špeciálnymi potrebami sú to CLIL, CALL (počítačmi-podporovaná výučba CJ), skoré osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve a cudzojazyčné literárne vzdelávanie.


Peter Baláž:

Moderné technológie na učenie sa jazykov – prečo, kedy, kde a ako?

Z 21. storočia je už takmer štvrtina za nami – a my vo vzdelávaní stále zaostávame – pri vyučovaní jazykov to platí asi viac ako kdekoľvek inde. Čo všetko sa ale dá robiť a čo by sa aj robiť malo? Ako “prehodiť výhybku” a dobehnúť zmeškaný vlak?

Ako teda na jazyky online – inovatívne a efektívne?

Nástupom masovejšieho použitia UI (umelej inteligencie) sa potreba využívania moderných technológii ešte zosilní. Navyše, nástup UI dokonca vyžaduje priamo zmenu vzdelávacieho modelu, úpravu úloh, zmenu v prístupe k vyučovaniu ako takému.

Našťastie je tu ale až aj teraz množstvo nástrojov (weby, apky, systémy) a možností, ako ich efektívne využiť aj v rámci klasického vyučovania. Dokonca viaceré z nich pochádzajú priamo z dielne občianskeho združenia E@I, zo sídlom v Novej Dubnici. Predstavíme si aspoň niektoré z nich. Môžu to byť užitoční pomocníci aj na vašich hodinách. A prečo to s nimi skúsiť? Sú inovatívne, zaujímavé, pestré a navyše: všetky sú bezplatné a mnohojazyčné, využiteľné “tu a teraz”.

Eduskills.plus – globálne vzdelávanie (nie len) v rámci výuky jazyka

Preskúmajte fascinujúce vzdelávacie projekty, množstvo učebných materiálov a spoznajte rôznorodú škálu tém! Projekt “Reflections” v rámci portálu Eduskills.plus má pestrý obsah na viaceré aktuálne témy: Globalizácia, Demokracia, Ľudské práva, Jazyk a rozmanitosť…

Eduskills+Reflection je mnohojazyčná webová stránka pre učiteľov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Možno tu nájsť voľne dostupné zdroje, nápady na aktivity a pripravené lekcie. Obsah je možné integrovať do širokej oblasti predmetov ako sú geografia, etika a náboženstvo, mediálna výchova, sociálne a politické štúdie, biológia a jazyky. Interkultúrna integrácia v globalizovanom svete vyžaduje špecifické stratégie umožňujúce boriť predsudky, spochybňovať stereopypy a podporovať dialóg. Táto platforma ponúka nástroje na diskusiu o dôležitých obsahoch prostredníctvom troch vzdelávacích postupov – filozofie pre deti, vzdelávania k rozmanitosti a vzdelávania ku globálnemu občianstvu.

Cvičenia v Eduskils+ pomáhajú žiakom a študentom rozvíjať celú škálu nástrojov ich kognitívnych schopností, aby sa učili robiť rozhodnutia, precíznejšie definovať myšlienky a formulovať pojmy a predstavy. Všetky materiály sú dostupné v šiestich jazykoch. Učitelia cudzích jazykov môžu tento fakt využiť, aby obohatili svoje hodiny o súčasné, zmysluplné a dôležíté témy, ktoré zaujímajú deti a mladých ľudí. Viac na: https://reflections.eduskills.plus/

Testu.eu – tvorba jazykových cvičení a testov po novom

TestU Online je bezplatná, viacjazyčná online e-learningová platforma, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rôznych druhov kvízov, testov a cvičení, ktoré sú primárne zamerané na učenie sa cudzích jazykov. Táto platforma je určená najmä učiteľom, lektorom či trénerom cudzích jazykov a ich žiakom, ktorí navštevujú základné školy či iné formy formálneho a neformálneho vzdelávania.

Čo (všetko) portál dokáže? Na čo je primárne určený a aké má výhody? Prečo a ako ho využívať na vyučovaní, ale aj mimo neho si ukážeme v rámci prezentácie. Viac na: https://testu.eu. Tvorba portálu bola podporená z programu Európskej komisie “Erasmus+” a web je aj vďaka tomu úplne bezplatný.

Peter Baláž – koordinátor združenia “Edukácia@Internet” 

Zakladateľ a koordinátor občianskeho združenia “E@I”, ktoré podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizuje vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na jazyky a používanie moderných technológií. Organizátor medzinárodných vzdelávacích podujatí (napr. “Polyglot Gathering” – najväčšie stretnutie polyglotov na svete). Esperantista, polyglót, zástanca slobodných vedomostí. Milovník kníh, vydavateľ a zástanca celoživotného vzdelávania. Vo voľnom čase sa venuje výskumu vývoja ľudského vedomia a meditácii.


Kryštof Klestil a Michaela Kramárová:

Vortoj.net – preskáč sa slovíčkami (inovatívna hra na učenie sa jazykov)

Hra „Vortoj“ – to je hravé spojenie učenia sa slovíčok a pohybu!

Ako v dnešnej dobe zariadiť, aby sa deti učili slovíčka a zároveň nepresedeli celý deň pri knihe/počítači? Čo takto spojiť pohyb s učením – osvojovaním si správnych slov v konkrétnom jazyku?

Hra “Vortoj” (v preklade z esperanta “slová”) spája príjemné s užitočným – umožňuje precvičovať si správne naučenú slovnú zásobu a zároveň si pri tom trochu poskákať a zasúťažiť si. V našej hre sa spája zdravá súťaživosť a zábava, precvičiť si môžete zároveň pohyb ako aj pamäťové závity! 🙂

Hrá sa na tanečnej podložke (známej z hier “DDR” – dance dance revolution), na monitore/projektore sa postupne “objavujú” slovíčka či vety (vo vybranom jazyku). Úlohou hráča je podľa zvoleného módu reagovať a skočiť na tie správne šipky. Hra je vhodná pre deti od 6 rokov, horný limit neexistuje :).

Hra „Vortoj“ bola podporená z programu Európskej komisie „Erasmus+“ a je bezplatná. Na seminári si ju budete môcť priamo vyskúšať. Príďte si zasúťažiť a možno aj vyhrať zaujímavú cenu. 🙂

Viac info na www.vortoj.net/sk

Kryštof Klestil – E@I, Mad Cookies Studio

Herní developer a spoluzakladatel developerského studia Mad Cookies Studio, realizuje se svým týmem hry středních velikostí s vysokou stylizací. Krystof hry tvoří již 6 let, s tím, že se soustředí na všechny tři stránky tvůrčího procesu, kterými jsou art, programování a design. Hra Vortoj byl jeho objev a nápad. 

Michaela Kramárová 

Učiteľka na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. Má rada všetko živé: svoje školské deti, zvieratá aj rastliny. Je koordinátorkou Zelenej školy, matematiku vyučuje Hejného metódou. Na jej hodinách je vždy živo, nechýba pohyb, objavovanie a radosť z učenia. Do projektu Vortoj sa zapojila s nadšením, podieľa sa na jeho realizácii a zavádzaní do praxe.


Na potvrdenie účasti na seminári prosíme o vyplnenie tohto prihlasovacieho formulára: https://mallonge.net/jazykyTN

Počítač pre každého (Nitra)

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Naučíte sa ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež efektívne a bezpečne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo je prístupné na webovej stránke kurzu.

Miesto školenia

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Samova 14
Nitra

Dátum a čas školenia

SO5.11.20209.00 – 17.30
NE6.11.202209.00 – 17.30
SO12.11.20209.00 – 17.30
NE13.11.20209.00 – 17.30
SO19.11.20209.00 – 17.30
NE20.11.20209.00 – 17.30

Cena: zdarma.

Prihláste sa teraz!

 

Bližšie informácie: E@I, Ľudovíta Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica, na telefónnom čísle 0910 293 139 (volať pondelok-piatok 10:00-18:00) alebo na e-mailovej adrese info@pocitacprekazdeho.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk

Počítač pre každého (Bánovce nad Bebravou)

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Školenie je však otvorené aj ostatným záujemcom.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Miesto školenia

Základná škola
J. A. Komenského 1290/1
Bánovce nad Bebravou

Dátum a čas školenia

ŠT05.03.202015.00 – 19.20
SO07.03.202009.15 – 15.50
NE08.03.202008.00 – 16.20
UT10.03.202015.00 – 19.20
ŠT12.03.202015.00 – 19.20
SO14.03.202008.00 – 16.20
NE15.03.202011.00 – 17.35
ŠT19.03.202015.00 – 19.20

Cena: zdarma.

Prihlásiť sa

Bližšie informácie: E@I, Februárová 2, Partizánske (Dom služieb, 2. poschodie) alebo na telefónnom čísle 0950 621 962 (Kryštof Klestil).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk

Počítač pre každého (Prievidza)

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Školenie je však otvorené aj ostatným záujemcom.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Miesto školenia

Obchodná akadémia
F. Madvu 2
Prievidza

Dátum a čas školenia

Prievidza 1

Január/február

SO18.01.20209:40 – 16:15
NE19.01.20208:00 – 16:20
PI24.01.202014:30 – 19:00
SO25.01.20208:00 – 16:20
PO27.01.202014:30 – 19:00
UT28.01.202014:30 – 19:00
SO01.02.20209:40 – 16:15
PO03.02.202014:30 – 19:00

Cena: zdarma.

Prihlásiť sa

Február

SO08.02.20209:40 – 16:15
NE09.02.20208:00 – 16:20
UT11.02.202014:30 – 19:00
ŠT13.02.202014:30 – 19:00
SO15.02.20208:00 – 16:20
NE16.02.20209:40 – 16:15
UT18.02.202014:30 – 19:00
ŠT20.02.202014:30 – 19:00

Cena: zdarma.

Prihlásiť sa

Bližšie informácie: E@I, Februárová 2, Partizánske (Dom služieb, 2. poschodie) alebo na telefónnom čísle 0948 444 380 (Katarína Nosková).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk

Počítač pre každého (Partizánske)

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Školenie je však otvorené aj ostatným záujemcom.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Miesto školenia

Gymnázium Partizánske
Komenského 2
958 01 Partizánske

Dátum a čas školenia

November

PI15.11.201914.30 – 19.00
SO16.11.201909.00 – 17.30
NE17.11.201909.00 – 17.30
UT19.11.201914.30 – 19.00
SO23.11.201909.00 – 16.30
NE24.11.201909.00 – 16.30
PO25.11.201914.30 – 19.00
ST27.11.201914.30 – 19.00

Cena: zdarma.

December

ST04.12.201914.30 – 19.00
PI06.12.201914.30 – 19.00
SO07.12.201909.00 – 16.30
NE08.12.201909.00 – 17.30
UT10.12.201914.30 – 19.00
ST11.12.201914.30 – 19.00
SO14.12.201909.00 – 17.30
NE15.12.201909.00 – 16.30

Bližšie informácie: E@I, Februárová 2, Partizánske (Dom služieb, 2. poschodie) alebo na telefónnom čísle 0948 444 380 (Katarína Nosková).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk

Meet and Code

Raspberry Pi – čo všetko dokáže minipočítač

V dnešnej dobe sa už s programovaním možno stretnúť takmer kdekoľvek. Našťastie je zároveň aj stále prístupnejšie. Navyše aj samotné technológie sa stávajú stále lacnejšími a široko využiteľnými aj v domácich podmienkach. Hlavnou náplňou našej tvorivej dielne bude praktická názorná ukážka širokého využitia minipočítača “Raspberry Pi” s tipmi a trikmi na jeho použitie v rôznych situáciách, vrátane programovania v jazyku Python, ktoré sa k tejto zostave náramne hodí. Študenti sa tak budú môcť oboznámiť ako s myšlienkou projektu Raspberry Pi, ako aj s jeho rôznorodým využitím. Naučia sa ho použiť v praxi, vďaka čomu následne aj získajú hlbšie poznatky o tom, ako fungujú rôzne technológie.

Naučia sa do tohto počítača zapájať rôzne senzory (zvukový, pohybový, kameru…), a tým zároveň aj pochopia možnosti využitia a kombinovateľnosti. Získajú aj základné vedomosti o programovacom jazyku Python, napíšu základné príkazy a kódy. Dostanú aj odporúčania na následné samovzdelávanie (elearning), vhodné nástroje, tipy a triky. S platformou Raspberry Pi plánujeme pracovať so študentami aj do budúcna, nakoľko má široké uplatnenie a vďaka nej sa ľahšie chápu princípy informatiky či programovania.

Príslušnú aktivitu (projekt) podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.

Viac informácií

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom

9.10.2018 o 16.00 hod.
Mestské 3D kino Partizánske

Mesto Partizánske vás pozýva na besedu s prozaikom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutoční v utorok 9. októbra 2018 o 16.00 hod. Mestskom 3D kine v Partizánskom.

Beseda na rôzne témy bude spojená s predstavením novej knihy Jozefa Banáša pod názvom Prebijem sa! Štefánik, muž železnej vôle.

Meet and Code

Vytvor si vlastnú hru – programovanie (nie len) pre deti

Podujatie je určené pre žiakov od 10 do 14 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o programovaní. Spoznajú editor Scratch, ktorý je obľúbeným nástrojom na výučbu programovania pre žiakov základných škôl ako aj interaktívnu vzdelávaciu hru GalaxyCodr, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania.

Pomocou oboch platforiem deti veľmi rýchlo pochopia základné princípy. Jednotlivé príkazy, zrozumiteľne označené v slovenčine. V editore Scratch majú tvar farebných puzzle a deti ich skladajú jedno na druhé podľa toho, či sa majú postavičky v hre pretekať, hľadať východ z bludiska alebo napr. vytvárať vlastné melódie. Deti pod vedením učiteľa spoločnými silami vytvoria vlastnú jednoduchú hru, pričom jednotlivé prvky si každý nakreslí/zvolí vlastné. Cieľom tohto workshopu je prebudiť v deťoch hlbší záujem o informačné technológie a ukázať im, že základy programovania sa dnes môže naučiť každý. Deti sa oboznámia s editorom Scratch, ktorý je voľne šíriteľný a deti si ho doma môžu bezplatne stiahnuť z internetu a pokračovať v programovaní neskôr aj doma alebo na nasledujúcich hodinách priamo v škole.

Viac informácií

Programovanie ako práca – čo dnes letí, čo je nevyhnutné a ako sa to naučím?

Počítačová gramotnosť je dnes niečo, bez čoho sa takmer žiadny uchádzač o prácu nezaobíde. Medzi najvyhľadávanejšie profesie patria jednoznačne tie z IT-oblasti, Nakoľko sa však informačné technológie vyvíjajú rýchlym tempom, trendy a dopyt sa rýchlo menia a pre mladých nie je ľahké sa vo svete IT vyznať. Navyše nie každý študent, ktorého zaujíma programovanie či informatika všeobecne, daný odbor aj študuje/plánuje študovať. Mnohí z nich sa základy naučili vo voľnom čase, formou samoštúdia. Cieľom podujatia je oboznámiť týchto mladých ľudí so situáciou, aká je v súčasnosti na trhu práce – ktoré programovacie jazyky a technológie sa oplatí učiť a ktoré sú naopak na ústupe a dá sa predpokladať, že ich zamestnávatelia už vyžadovať nebudú. Zároveň sa oboznámia s viacerými platformami a nástrojmi, ktoré im v samoštúdiu významne pomôžu. Podujatie je určené študentom stredných škôl. Pozostáva z úvodnej prednášky s diskusiou a následného workshopu.

Viac informácií

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com