Semináre (ne forigu aŭ ŝanĝu la adreson)

Vitajte na podstránke organizácie „Edukácia@Internet“, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov na rôzne témy.

Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, esperantu, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Viac o našich projektoch nájdete tu.

Sme ľudia, ktorí sa radi zaoberajú rozličnými projektami so vzťahom k vzdelávaniu a internetu (skratka E@I pochádza z „Edukácia@Internet“). E@I nabáda k medzinárodnej spolupráci a komunikácii po celom svete. Organizujeme vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia a používania jazykov a internetových technológií.

Doteraz sme už realizovali mnohé semináre, prednášky či školenia, takmer po celej Európe. Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Váš E@I-tím

Zopár záberov z našich doterajších podujatí, zasadnutí, prednášok a školení

Viac fotiek