Jazyky na dlani – ako učiť inovatívne a efektívne

(Seminár pre učiteľov jazykov ZŠ a SŠ)

7. júna 2023 (streda), Zasadačka Okresného úradu v Trenčíne (Hviezdoslavova 3), I. poschodie

Program podujatia

9:30-10:00Príchod, registrácia (občerstvenie)
10:00-10:20Moderné technológie na učenie sa jazykov – prečo, kedy, kde a ako?
10:20-10:40Eduskills.plus – globálne vzdelávanie (nie len) v rámci výuky jazyka
10:40-11:15Kam posunie jazykové vzdelávanie umelá inteligencia?
11:15-11:35Testu.eu – tvorba jazykových cvičení a testov po novom
11:35-12:00Vortoj.net – preskáč sa slovíčkami
12:00-12:50Vortoj – praktické ukážky
12:30-14:00Občerstvenie – obed (reštaurácia)

Témy a prednášajúci

Silvia Pokrivčáková:

Kam posunie jazykové vzdelávanie umelá inteligencia?

Dynamický rozvoj a sprístupnenie počítačových programov súhrnne nazývaných ako umelá inteligencia prináša významné zmeny do takmer všetkých oblastí ľudského života. Vzdelávanie nie je žiadnou výnimkou a predpokladá sa, že jazykové vzdelávanie bude patriť medzi najzasiahnutejšie oblasti. Príspevok prináša stručný prehľad a charakteristiku inteligentných nástrojov, ktoré majú k dispozícii dnešní učitelia a žiaci/študenti cudzích jazykov (napr. inteligentné prekladače, konverzačné roboty, asistenti písania, generátory textu a pod.) a otvára diskusiu o tom, ako sa na prebiehajúce a budúce zmeny môžeme čo najlepšie pripraviť.

Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. sa profesionálne venuje odbornej príprave učiteľov anglického jazyka. Prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave a spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. Je autorkou mnohých publikácií, učebníc a projektov. Vedecky sa dlhodobo sústreďuje na 5 hlavných tém: okrem výučby cudzích jazykov u žiakov so špeciálnymi potrebami sú to CLIL, CALL (počítačmi-podporovaná výučba CJ), skoré osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve a cudzojazyčné literárne vzdelávanie.


Peter Baláž:

Moderné technológie na učenie sa jazykov – prečo, kedy, kde a ako?

Z 21. storočia je už takmer štvrtina za nami – a my vo vzdelávaní stále zaostávame – pri vyučovaní jazykov to platí asi viac ako kdekoľvek inde. Čo všetko sa ale dá robiť a čo by sa aj robiť malo? Ako “prehodiť výhybku” a dobehnúť zmeškaný vlak?

Ako teda na jazyky online – inovatívne a efektívne?

Nástupom masovejšieho použitia UI (umelej inteligencie) sa potreba využívania moderných technológii ešte zosilní. Navyše, nástup UI dokonca vyžaduje priamo zmenu vzdelávacieho modelu, úpravu úloh, zmenu v prístupe k vyučovaniu ako takému.

Našťastie je tu ale až aj teraz množstvo nástrojov (weby, apky, systémy) a možností, ako ich efektívne využiť aj v rámci klasického vyučovania. Dokonca viaceré z nich pochádzajú priamo z dielne občianskeho združenia E@I, zo sídlom v Novej Dubnici. Predstavíme si aspoň niektoré z nich. Môžu to byť užitoční pomocníci aj na vašich hodinách. A prečo to s nimi skúsiť? Sú inovatívne, zaujímavé, pestré a navyše: všetky sú bezplatné a mnohojazyčné, využiteľné “tu a teraz”.

Eduskills.plus – globálne vzdelávanie (nie len) v rámci výuky jazyka

Preskúmajte fascinujúce vzdelávacie projekty, množstvo učebných materiálov a spoznajte rôznorodú škálu tém! Projekt “Reflections” v rámci portálu Eduskills.plus má pestrý obsah na viaceré aktuálne témy: Globalizácia, Demokracia, Ľudské práva, Jazyk a rozmanitosť…

Eduskills+Reflection je mnohojazyčná webová stránka pre učiteľov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Možno tu nájsť voľne dostupné zdroje, nápady na aktivity a pripravené lekcie. Obsah je možné integrovať do širokej oblasti predmetov ako sú geografia, etika a náboženstvo, mediálna výchova, sociálne a politické štúdie, biológia a jazyky. Interkultúrna integrácia v globalizovanom svete vyžaduje špecifické stratégie umožňujúce boriť predsudky, spochybňovať stereopypy a podporovať dialóg. Táto platforma ponúka nástroje na diskusiu o dôležitých obsahoch prostredníctvom troch vzdelávacích postupov – filozofie pre deti, vzdelávania k rozmanitosti a vzdelávania ku globálnemu občianstvu.

Cvičenia v Eduskils+ pomáhajú žiakom a študentom rozvíjať celú škálu nástrojov ich kognitívnych schopností, aby sa učili robiť rozhodnutia, precíznejšie definovať myšlienky a formulovať pojmy a predstavy. Všetky materiály sú dostupné v šiestich jazykoch. Učitelia cudzích jazykov môžu tento fakt využiť, aby obohatili svoje hodiny o súčasné, zmysluplné a dôležíté témy, ktoré zaujímajú deti a mladých ľudí. Viac na: https://reflections.eduskills.plus/

Testu.eu – tvorba jazykových cvičení a testov po novom

TestU Online je bezplatná, viacjazyčná online e-learningová platforma, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rôznych druhov kvízov, testov a cvičení, ktoré sú primárne zamerané na učenie sa cudzích jazykov. Táto platforma je určená najmä učiteľom, lektorom či trénerom cudzích jazykov a ich žiakom, ktorí navštevujú základné školy či iné formy formálneho a neformálneho vzdelávania.

Čo (všetko) portál dokáže? Na čo je primárne určený a aké má výhody? Prečo a ako ho využívať na vyučovaní, ale aj mimo neho si ukážeme v rámci prezentácie. Viac na: https://testu.eu. Tvorba portálu bola podporená z programu Európskej komisie “Erasmus+” a web je aj vďaka tomu úplne bezplatný.

Peter Baláž – koordinátor združenia “Edukácia@Internet” 

Zakladateľ a koordinátor občianskeho združenia “E@I”, ktoré podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizuje vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na jazyky a používanie moderných technológií. Organizátor medzinárodných vzdelávacích podujatí (napr. “Polyglot Gathering” – najväčšie stretnutie polyglotov na svete). Esperantista, polyglót, zástanca slobodných vedomostí. Milovník kníh, vydavateľ a zástanca celoživotného vzdelávania. Vo voľnom čase sa venuje výskumu vývoja ľudského vedomia a meditácii.


Kryštof Klestil a Michaela Kramárová:

Vortoj.net – preskáč sa slovíčkami (inovatívna hra na učenie sa jazykov)

Hra „Vortoj“ – to je hravé spojenie učenia sa slovíčok a pohybu!

Ako v dnešnej dobe zariadiť, aby sa deti učili slovíčka a zároveň nepresedeli celý deň pri knihe/počítači? Čo takto spojiť pohyb s učením – osvojovaním si správnych slov v konkrétnom jazyku?

Hra “Vortoj” (v preklade z esperanta “slová”) spája príjemné s užitočným – umožňuje precvičovať si správne naučenú slovnú zásobu a zároveň si pri tom trochu poskákať a zasúťažiť si. V našej hre sa spája zdravá súťaživosť a zábava, precvičiť si môžete zároveň pohyb ako aj pamäťové závity! 🙂

Hrá sa na tanečnej podložke (známej z hier “DDR” – dance dance revolution), na monitore/projektore sa postupne “objavujú” slovíčka či vety (vo vybranom jazyku). Úlohou hráča je podľa zvoleného módu reagovať a skočiť na tie správne šipky. Hra je vhodná pre deti od 6 rokov, horný limit neexistuje :).

Hra „Vortoj“ bola podporená z programu Európskej komisie „Erasmus+“ a je bezplatná. Na seminári si ju budete môcť priamo vyskúšať. Príďte si zasúťažiť a možno aj vyhrať zaujímavú cenu. 🙂

Viac info na www.vortoj.net/sk

Kryštof Klestil – E@I, Mad Cookies Studio

Herní developer a spoluzakladatel developerského studia Mad Cookies Studio, realizuje se svým týmem hry středních velikostí s vysokou stylizací. Krystof hry tvoří již 6 let, s tím, že se soustředí na všechny tři stránky tvůrčího procesu, kterými jsou art, programování a design. Hra Vortoj byl jeho objev a nápad. 

Michaela Kramárová 

Učiteľka na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. Má rada všetko živé: svoje školské deti, zvieratá aj rastliny. Je koordinátorkou Zelenej školy, matematiku vyučuje Hejného metódou. Na jej hodinách je vždy živo, nechýba pohyb, objavovanie a radosť z učenia. Do projektu Vortoj sa zapojila s nadšením, podieľa sa na jeho realizácii a zavádzaní do praxe.


Na potvrdenie účasti na seminári prosíme o vyplnenie tohto prihlasovacieho formulára: https://mallonge.net/jazykyTN

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com