Publikácie

Diela, ktoré boli vydané pod značkou E@I – naše projekty mimo internetu.

Poznámka: Vydané diela boli zo začiatku iba bočnými projektmi, ktoré často podnietili priamo používatelia internetových projektov E@I (napr. CD lernu!, kniha Komputeko). Rovnako je väčšina vydaných diel výsledkom spolupráce medzinárodného tímu. Vydavatelské aktivity E@I sa stávajú viac a viac populárnymi a v budúcnosti budú isto ešte napredovať.

Knihy

La Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) estas verko por ordinaraj esperantistoj, kiuj volas detale studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj elparolon de la Internacia Lingvo.

Viac informácií

La prelegkolekto de la faka evento KAEST 2018 (Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko). La kolekto enhavas kontribuojn en du kategorioj: ĉeftemaj (8 prelegoj) kaj alitemaj (13 prelegoj).

„toki pona en 76 ilustritaj lecionoj“ („Toki pona v 76 ilustrovaných lekciách“) je učebnica minimalistického jazyka toki pona. V roku 2004 napísal Eliazar Parra Cárdenas učebnicu v španielčine, po 9 rokoch ju Marek Blahuš preložil do esperanta a občianske združenie E@I preklad vydalo za pomoci vydavateľstva Espero. Toto pekné, plnofarebné, bohato ilustrované dielko je prvou papierovou učebnicou toki pony na svete! Prvý raz si ju bolo možné zakúpiť na Letnej škole esperanta 2013 v Martine, kde si získala nadšených čitateľov z rôznych krajín.

„Moderné vzdelávacie metódy a technológie“ bola téma Konferencie o aplikácii esperanta vo vede a technike (KAEST 2012), ktorú E@I organizovala v Modre v dňoch 15.-18. novembra 2012. Rovnomenný zborník prednášok prináša 30 kompletných textov od 22 osôb, na celkom 239 stranách. Autormi článkov na hlavnú tému sú viacerí renomovaní esperantisti a učitelia, o. i. Katalin Kováts, Zsófia Kóródy, Stefan McGill, Stano Marček, Zlatko Tišljar, László Szilvási. Zborník obsahuje resumé každej prednášky v troch jazykoch (esperanto, slovenčina a angličtina) a fotografie jednotlivých prednášajúcich spolu s krátkou biografiou.

Anglicko-esperantský slovník počítačovej terminológie sa vracia – tentokrát s viac ako 7800 termínmi! V druhom vidaní pribudlo 24 nových strán. „Komputeko je nenahraditeľné praktické dielo. Je bohatým súčasným zdrojom terminológie veľmi aktuálneho a rýchlo sa rozvíjajúceho odboru.“

Viac informácií

„Moderné technológie pre esperanto“ bola téma Konferencie o aplikácii esperanta vo vede a technike (KAEST 2010), ktorú E@I organizovala v Modre v dňoch 18.-21. novembra 2010. Rovnomenný zborník prednášok obsahuje 33 kompletných textov od 27 osôb, na celkom 323 stranách. Obsahuje resumé prednášok v troch jazykoch (esperanto, slovenčina a angličtina) a fotografie jednotlivých prednášajúcich spolu s krátkou biografiou. Súčasťou je aj história podujatí SAEST/AEST/KAEST (ktoré sa konajú od 1978) s úplnou bibliografiou.

Viac informácií

Kniha „Detala lernu!-gramatiko“ (Podrobná lernu!-gramatika) – nové dielo od autora PMEG – Bertila Wennergrena, ktorý vytvoril túto knihu, ktorá je v podstate skrátenou verziou PMEG s použitím sčasti iných gramatických termínov. „Detala Gramatiko de Esperanto“ (Podrobná gramatika esperanta) je perfektnou voľbou pre kvalitný a rozsiahly prehľad o tomto jazyku. Formát: A5, 220 strán.

Kniha „Vikipedio por vi“ – Ziko van Dijk, známy (nielen) v esperantskom prostredí, historik a wikipedista napísal 60-stranové dielo vo formáte A5, ktoré bolo vydané v náklade 1000 ks. Ide o detailné dielo, ktoré vysvetľuje fenomén Wikipédie mnohými radami, vysvetlivkami a krok za krokom vedie žiaka k tomu, aby sa jednoducho stal nielen užívateľom tejto internetovej encyklopédie, ale aj jej aktívnym prispievateľom.

Kniha „Komputeko“ – druhé úspešné dielo Yvesa Nevelsteena. Kniha obsahuje viac ako 7 500 termínov z informatiky anglicky-esperantsky v abecednom poradí. Papierové vydanie je výsledkom internetového projektu www.komputeko.net – ktorý si kladie za cieľ priniesť počítačovú terminológiu v mnohých jazykoch.

Kniha „Vikipedio-praktika manlibro“ – autor: Yves Nevelsteen (člen vedenia E@I). Dielo je užitočnou príručkou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o internetovú slobodnú encyklopédiu Wikipedia. Ide o celofarebnú 40 stranovú brožúru, formátu A6.

Viac informácií

Kniha „Manlibro pri instruado de Esperanto“ – kniha vydaná spolu s ILEI pod redaktorským vedením Katalin Kovats. Prispelo do nej 13 autorov. (Vyšly už 3 vydania, 4. vydanie sa pripravuje). Dielo je výsledkom projektu „Flugiloj de Malfacila Vento“ a používané počas jeho seminárov ako kniha na vyučovanie.

Brožúrky

„Objavte esperanto“ – moderná, vo viacerých jazykoch vydaná brožúrka o esperante. Informuje o histórii jazyka, o jeho používaní v súčasnosti, dôležitých organizáciách, prebiehajúcich podujatiach. Formát B5, plnofarebná, 24 strán. Text možno voľne prekladať do ďalších jazykov tu.

Viac informácií

DVD

DVD-video Esperanto estas… („Esperanto je…“) je moderný informačný film venovaný neesperantskému publiku. Hlavný cieľ je prezentovať esperanto ako živý, moderný a plne funkčný medzinárodný jazyk s mnohými rysmi. Film má 43 minút a 6 častí, každá prezentuje iný aspekt esperanta. Celkovo je film nadabovaný v 10 jazykoch a otitulkovaný v 26! DVD-video vyšlo v 2 vydaniach – rozdelených podľa jazykov (verzie A a B), spolu 2 000 kusov. Film v internetovej kvalite sa dá pozrieť aj tu.

DVD Esperanto elektronike – najobsiahlejšia a najpestrejšia kolekcia materiálov o medzinárodnom jazyku esperanto. Disk zaujme obe cieľové skupiny: esperantistom dáva k dispozícii množstvo zaujímavých esperantských materiálov (knihy, články, hudb,…), neesperantistom poskytuje informácie o jazyku, kurzy, slovníky… Už štvrté vydanie tohto populárneho dvd prináša obsah v 26 jazykoch, nové fotografie, knihy, pesničky, časopisy, projekty.

Viac informácií

CD

CD-ROM „Esperanto“ – vďaka spolupráci E@I a mesta Białystok vyšlo 10. septembra v poľskom denníku „Gazeta Wyborcza“ doteraz množstvom najväčšia esperantská elektronická publikácia. Kompaktný disk s jednoduchým názvom „Esperanto“ bol vydaný v náklade 400 000 ks. Disk je dvojjazyčný (poľský a esperantský) jeho cieľ je prezentovať esperanto všeobecnému publiku hravou, zábavnou formou. Niekoľko obrázkov disku.

CD-ROM „Lernu!“ – mimointernetová viacjazyčná verzia stránky lernu!. (CD malo 2 vydania – v rokoch 2003 a 2005) Vďaka spolupráci tímu lernu s fancúzskymi esperantistami z JEFO malo druhé vydanie niekoľkotisícový náklad a cenu len 2 EUR.

(Vypredané)

Tričká

Populárne tričko s logom v štýle Coca-cola a textom „Esperanto Internacia lingvo – Ĝuu ĝin!“ (Esperanto Medzinárodný jazyk – Uži si to!). K dispozícii je v troch farbách – čierna, zelená, červená, v dámskej aj pánskej verzii (vo veľkostiach S-XL).

Viac informácií