Modernaj teknologioj por Esperanto (2011)

„Moderné technológie pre esperanto“ bola téma Konferencie o aplikácii esperanta vo vede a technike (KAEST 2010), ktorú E@I organizovala v Modre v dňoch 18.-21. novembra 2010. Rovnomenný zborník prednášok obsahuje 33 kompletných textov od 27 osôb, na celkom 323 stranách. Obsahuje resumé prednášok v troch jazykoch (esperanto, slovenčina a angličtina) a fotografie jednotlivých prednášajúcich spolu s krátkou biografiou. Súčasťou je aj história podujatí SAEST/AEST/KAEST (ktoré sa konajú od 1978) s úplnou bibliografiou.