Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj (2013)

„Moderné vzdelávacie metódy a technológie“ bola téma Konferencie o aplikácii esperanta vo vede a technike (KAEST 2012), ktorú E@I organizovala v Modre v dňoch 15.-18. novembra 2012. Rovnomenný zborník prednášok prináša 30 kompletných textov od 22 osôb, na celkom 239 stranách. Autormi článkov na hlavnú tému sú viacerí renomovaní esperantisti a učitelia, o. i. Katalin Kováts, Zsófia Kóródy, Stefan McGill, Stano Marček, Zlatko Tišljar, László Szilvási. Zborník obsahuje resumé každej prednášky v troch jazykoch (esperanto, slovenčina a angličtina) a fotografie jednotlivých prednášajúcich spolu s krátkou biografiou.