Objavte esperanto (2010)

„Objavte esperanto“ – moderná, vo viacerých jazykoch vydaná brožúrka o esperante. Informuje o histórii jazyka, o jeho používaní v súčasnosti, dôležitých organizáciách, prebiehajúcich podujatiach. Formát B5, plnofarebná, 24 strán. Text možno voľne prekladať do ďalších jazykov tu.