Esperanto estas (2008)

DVD-video Esperanto estas… („Esperanto je…“) je moderný informačný film venovaný neesperantskému publiku. Hlavný cieľ je prezentovať esperanto ako živý, moderný a plne funkčný medzinárodný jazyk s mnohými rysmi. Film má 43 minút a 6 častí, každá prezentuje iný aspekt esperanta. Celkovo je film nadabovaný v 10 jazykoch a otitulkovaný v 26! DVD-video vyšlo v 2 vydaniach – rozdelených podľa jazykov (verzie A a B), spolu 2 000 kusov. Film v internetovej kvalite sa dá pozrieť aj tu.