Esperanto Elektronike (2006-2012)

DVD Esperanto elektronike – najobsiahlejšia a najpestrejšia kolekcia materiálov o medzinárodnom jazyku esperanto. Disk zaujme obe cieľové skupiny: esperantistom dáva k dispozícii množstvo zaujímavých esperantských materiálov (knihy, články, hudb,…), neesperantistom poskytuje informácie o jazyku, kurzy, slovníky… Už štvrté vydanie tohto populárneho dvd prináša obsah v 26 jazykoch, nové fotografie, knihy, pesničky, časopisy, projekty.