Esperanto (2008)

CD-ROM „Esperanto“ – vďaka spolupráci E@I a mesta Białystok vyšlo 10. septembra v poľskom denníku „Gazeta Wyborcza“ doteraz množstvom najväčšia esperantská elektronická publikácia. Kompaktný disk s jednoduchým názvom „Esperanto“ bol vydaný v náklade 400 000 ks. Disk je dvojjazyčný (poľský a esperantský) jeho cieľ je prezentovať esperanto všeobecnému publiku hravou, zábavnou formou. Niekoľko obrázkov disku.