Informácia o 101. svetovom kongrese esperanta a jazykovo-politickej konferencii krajín V4+ v Nitre