Počítač pre každého

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Školenie je však otvorené aj ostatným záujemcom.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Cena: zdarma

Uskutoční sa celkom 10 školení v nasledovných mestách:

  • Partizánske (1. školenie) – už sa konalo
  • Partizánske (2. školenie) – už sa konalo
  • Prievidza (1. školenie) – Prihláška, Plagát
  • Prievidza (2. školenie) – Prihláška, Plagát
  • Nitra
  • Levice
  • Topoľčany
  • Trenčín
  • Bánovce nad Bebravou
  • Považská Bystrica

(V prihláške je možné zaškrtnúť témy, ktoré by ste uvítali na školení.)

Aktuálne školenia:

Prievidza - 1. školenie Prievidza - 2. školenie

Staršie školenia:

Partizánske - 1. školenie Partizánske - 2. školenie

Bližšie informácie: E@I, Februárová 2, Partizánske (Dom služieb, 2. poschodie) alebo na telefónnom čísle 0948 444 380 (Katarína Nosková).


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk