O nás

Edukácia@Internet (E@I) sa zaregistrovala ako politicky neutrálna mimovládna mládežnícka organizácia v roku 2005. Bola založená na základe skúseností medzinárodnej dielne, ktorá sa zaoberala internetovými projektami; pod týmto menom bola od roku 1999 činná ako organizácia bez právnej subjektivity.

Vízia E@I je svet mieru a harmónie, v ktorom všetci občania môžu rýchlo a ľahko komunikovať po celom svete.

E@I iniciuje a podporuje projekty s medzinárodnou spoluprácou mládeže, organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia, ktoré súvisia s cieľmi organizácie a informuje o dôležitosti a užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie.

Základné informácie

E@I je občianske združenie, zaregistrované 14.11.2005 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. pod ev. číslom: VVS/1-900/90-26994.

 • Oficiálny názov: E@I (Edukácia@Internet)
 • Forma: občianske združenie
 • SK NACE: 94992 Činnosti záujmových organizácií
 • Rok založenia: 2005
 • Sídlo: Víťazná 840/67A, 95804 Partizánske
 • Kancelária: Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica
 • IČO: 42013551
 • DIČ: 2022492879
 • Bankový účet E@I:
  Názov účtu: EAI
  IBAN: SK83 7500 0000 0040 3004 1450
  BIC/SWIFT-kodo: CEKOSKBX
  Adresa banky:
  ČSOB Pobočka
  Pod Hájom 952
  018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko