O nás

Edukácia@Internet (E@I) sa zaregistrovala ako politicky neutrálna mimovládna mládežnícka organizácia v roku 2005. Bola založená na základe skúseností medzinárodnej dielne, ktorá sa zaoberala internetovými projektami; pod týmto menom bola od roku 1999 činná ako organizácia bez právnej subjektivity.

Vízia E@I je svet mieru a harmónie, v ktorom všetci občania môžu rýchlo a ľahko komunikovať po celom svete.

E@I iniciuje a podporuje projekty s medzinárodnou spoluprácou mládeže, organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia, ktoré súvisia s cieľmi organizácie a informuje o dôležitosti a užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie.

Základné informácie

  • Oficiálny názov: E@I (Edukácia@Internet)
  • Forma: občianske združenie
  • Rok založenia: 2005
  • Sídlo: Partizánske
  • IČO: 42013551