Mladí z Partizánskeho a okolia sa budú učiť ako sa učiť cudzie jazyky, a nielen to!

V rámci projektu “Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši svoje mesto” zastrešeného Európskym zborom solidarity sa zopár mladých dobrovoľníkov a pracovníkov E@I hovoriach viacerými cudzími jazykmi rozhodlo zdieľať metódy učenia sa cudzieho jazyka nadobudnuté počas samoučenia sa i rôznych medzinárodných konferencií, študentom stredných škôl. Okrem toho im tento projekt sprístupní účasť na dobrovoľníckych stážach v zahraničí a ponúkne možnosť stať sa dobrovoľníkom vo viacerých regionálnych aktivitách E@I.

Projekt vznikol na základe potreby rozvíjať kompetencie mladých, ktoré budú môcť využiť na trhu práce, pretože formálny vzdelávací systém veľakrát poskytuje bohužiaľ len teoretické znalosti. Organizátori tohto projektu veria, že cesta k zdokonaľovaniu kompetencií je dláždená aktívnym sa zapojením do dobrovoľníckych aktivít v komunite, a to v mene solidarity i prevzatím zodpovednosti za svoje vlastné vzdelanie. V neposledom rade sú to práve jazykové zručnosti, ktoré mládeži otvárajú brány k lepším možnostiam štúdia i práce, či už doma alebo v zahraničí. Tie však napriek snahám EÚ o mnohojazyčnosť nie sú postačujúce a len málo mladých je po ukončení stredoškolských štúdii schopných plynule sa dohovoriť čo i len jedným cudzím jazykom. Naproti tomu sa v médiách čoraz častejšie objavujú polygloti plynulo hovoriaci v dvanástich cudzích jazykoch (schopní komunikácie i v tridsiatich), ktorý sa učia ako samouci. Jednou z nich je práve i rodená Partizánčanka Lýdia Machová. Očividne metódy výučby cudzích jazykov v škole nie sú príliš efektívne a neumožňujú uspokojiť jednotlivé štýly a preferencie učenia všetkých jednotlivých žiakov. Preto je vhodné, okrem pravidelných školských lekcií, staviť na autonómiu a motiváciu k samoučeniu sa.

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Práve zo solidarity voči mládeži a mestečku Partizánske sa päť mladých polyglotov z Česka, Francúzska a Slovenska podujalo ukázať im ako využiť dobrovoľnícku prácu doma alebo stáž v zahraničí na rozvoj svojich kompetencií i jazykových zručností pre uplatnenie sa v budúcnosti a vylepšenie sociálneho kapitálu mesta. Projekt je zastrešený E@I a bude pozostávať z nasledujúcich aktivít:

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie

Jazykovo-mentoringový program

v spolupráci s ICM a Lýdiou Machovou – zakladateľkou Jazykového mentoringu, dva až trikrát do mesiaca budeme zabezpečovať pravidelné tvorivé dielne, ktoré naučia mládež ako a kde sa efektívne naučiť cudzí jazyk. Objasníme princípy samoučenia sa, jednotlivé kroky na ceste k plynulosti, techniky na komplexný rozvoj všetkých 4 základných zručností – písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie, aplikácie a iné materiály dostupné online a návod k ich používaniu, tak aby jazyk žiaci nadobúdali zábavnými aktivitami na témy, ktoré ich zaujímajú. Úspech mentorovania bude možné sledovať ich zlepšením sa na školských lekciách. To, čo sa doma naučili budú mať možnosť precvičiť si v ďalšom bloku aktivít opísanom nižšie.

Jazyková kaviareň –  a iné neformálne stretnutia (piknik, večer hier) zamerané na zlepšenie cudzieho jazyka poskytnú možnosť precvičiť si to, čo sa mládež naučila, budovať vzťahy, a šíriť vedomie o našom projekte v komunite, ktorá bude na udalostiach vítaná. Zabezpečený bude aj kontakt s rodenými hovoriacimi (angličtina, francúzština, nemčina, poľština, taliančina). Tieto udalosti budú spájať komunitu (nielen mládež) s rovnakým koníčkom, dajú priestor previesť teóriu do praxe a učiť sa jazyk tým najlepším spôsobom, a síce rozprávaním s rodenými hovoriacimi.

Individuálny tútoring – pri záujme o zapojenie sa do projektov EZS a zapojenie sa do dobrovoľníctva na Slovensku. Počas našich aktivít budeme mládeži umožňovať vyskúšať si dobrovoľníctvo a oboznamovať ich s EZS a prínosom dobrovoľníckej aktivity. Mládež bude vedieť, kde nás bude môcť nájsť v prípade záujmu a my im pomôžeme vybrať si zaujímavý projekt, pomôžeme im s komunikáciou s prijímacou organizáciou, pri vyplnení prihlášky a ich odchode. Rovnako budeme mladým umožňovať stať sa dobrovoľníkmi na podujatiach organizovaných zastrešujúcou organizáciou E@I ako je LingvaFest, alebo Letná škola esperanta. Tieto udalosti spájajú lásku k cudzím jazykom s dobrovoľníctvom, čo bude nepochybne jednou z najlepších príležitostí na rozvoj kompetencií zapojených mladých.

Veríme, že ak mestečko bude mať šikovných a schopných mladých ľudí, aspoň z časti sa zabráni tzv. odlivu mozgov. Pretože aktívny a kreatívny mladý človek je schopný tvorby príležitostí vo svojom rodisku. Ak sa predsa len rozhodne odcestovať na určitú dobu do zahraničia, zabezpečí si kvalifikovanejšiu prácu, ktorá mu umožní rozvinúť sa a priniesť späť do svojho mestečka svoje zručnosti a vedomosti a trocha ho zveľadiť. Na projekt sa už tešíme, práve vďaka mladým študentom, s ktorými budeme spolupracovať a vzdelávať sa!

Michal Grodza – E@I, projektový manažér

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.