Kontakt

Sídlo organizácie (poštová adresa): 

E@I
Víťazná 840/67A
SK-958 04 Partizánske, Slovaka respubliko

Kancelária:

E@I
Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica

Internetová adresa: info@ikso.net
Telefón: +421 902 203 369
IČO: 42013551