Staňte sa dobrovoľníkom v E@I

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizuje vzdelávacie projekty, ktoré sú zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky a používanie moderných technológií. Vyvíja webové stránky, vydáva knihy, CD/DVD, učebnice a organizuje semináre. Okrem stálych zamestnancov pomáhajú v E@I mnohí dobrovoľníci. Najúspešnejším projektom E@I je lernu!, portál na učenie sa esperanta. Ten bol spustený v roku 2002 a následne v 2016 prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Vývoj podobného online kurzu slovenčiny pre samoukov (slovake.eu) bol spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (LLP) v 2009-2011 a neskôr bola webstránka rozšírená o nové materiály vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+. Nasledovali stránky na výučbu nemčiny, ruštiny, poľštiny, stránka o jazykoch Európy (lingvo.info), o globálnom vzdelávaní (monda.eu), projekty venované kyberšikane a sextingu (cyberhelp.eu, ipus4family.eu) a aplikácia Speak & Learn. V súčasnosti prebiehajú práce na online kurze poľštiny.

Za väčšinu svojich realizovaných aktivít vďačí E@I dobrovoľníkom. Od roku 2013 je E@I akreditovanou organizáciou na prijímanie a vysielanie dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a Európsky zbor solidarity, ktoré finančne podporuje Európska únia.

Podmienky

 • Krajina pôvodu – Európska dobrovoľníckaj služba povoľuje nasledovné krajiny:
  • všetky krajiny Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko) s výnimkou krajiny, v ktorej dobrovoľnícka činnosť prebieha – v tomto prípade teda Slovensko;
  • programové krajiny mimo EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko;
  • Rusko, krajiny juhovýchodnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna hora, Srbsko), východné partnerské krajiny (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), krajiny južného Stredomoria (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbia, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko).
 • Vek: 18-30 rokov (horná veková hranica: účastníci nesmú k prvému dňu dobrovoľníctva prekročiť hornú vekovú hranicu).
 • Ovládanie esperanta: na úrovni A1 a ochota rýchlo sa učiť esperanto (dobrovoľníkom poskytujeme vyučovanie aj materiály na mieste).
 • Uchádzať sa môžu aj osoby, ktoré sa už zúčastnili krátkodobého dobrovoľníctva v rámci EDS (až dva mesiace).

Úlohy

Máte šancu stať sa dobrovoľníkom v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby (EDS)! Počas 12 mesiacov môžete pracovať s esperantistami z rôznych krajín v hlavnom sídle E@I v Partizánskom, pričom vám budú preplácané všetky náklady na pobyt. Budete sa môcť zúčastňovať a sami spoluorganizovať rôzne esperantské podujatia, semináre a konferencie. K vašim úlohám bude patriť aj organizovanie jazykovej kaviarne pre obyvateľov mesta (samozrejme s našou pomocou), prezentovať svoju krajinu na školách a vo vzdelávacích strediskách v meste a regióne a podieľať sa na internetových projektoch E@I (napr. lernu!, deutsch.info, slovake.eu). Vďaka tomu spoznáte novú krajinu spolu s jej kultúrou, národom a jazykom a získate skúsenosti s dlhodobým dobrovoľníctvom, ktoré neskôr využijete napríklad pri hľadaní zamestnania.

Čo dostanete ako dobrovoľník

Európska komisia, organizátor EDS, poskytuje okrem iného nasledovné:

 • preplatenie cestovných nákladov do Partizánskeho a naspäť po ukončení dobrovoľníckej služby
 • pomoc pri vybavovaní víza a preplatenie nákladov na vízum
 • úplné hradenie nákladov na ubytovanie (budete bývať v byte s ostatnými našimi dobrovoľníkmi – esperantistami)
 • preplatenie materiálov potrebných na vašu prácu
 • vreckové na iné výdavky (≃150 € mesačne) a peniaze na stravu (≃150 € mesačne)
 • kompletné poistenie na celé obdobie služby,
 • dve školenia (hneď po príchode na Slovensko a uprostred pobytu)
 • kurz slovenčiny (a budete môcť používať aj náš online kurz slovake.eu v esperante alebo vo vašom materinskom jazyku, ak je k dispozícii)
 • osvedčenie YouthPass, ktoré dostanete na konci služby a v ktorom bude zosumarizované všetko, čo ste sa počas tohto obdobia naučili a čomu ste sa venovali
 • asistenciu mentorov z hostiteľskej a koordinujúcej organizácie

Časový rámec

 • Trvanie: 9-12 mesiacov (podľa dohody)
 • Pracovný čas: 35-38 hodín týždenne
 • Voľné dni: 2 dni týždenne + 2 dni mesačne

Prihláška

Ak sa chcete prihlásiť, vyplňte tento dokument v esperante alebo tento dokument po anglicky a pošlite ho na info ZAVINÁČ ikso BODKA net.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť na rovnakej adrese.

Doterajšie projekty

 • Solidaritou k viacjazyčnosti
  Projekt „Solidaritou k viacjazyčnosti“ prebieha od 20.08.2019 do 19.08.2021.
 • Dá sa to aj inak – edukácia (nie len) cez internet
  Projekt „Dá sa to aj inak – edukácia (nie len) cez internet“ pokrýva programové krajiny Slovensko, Francúzsko a ďalšie partnerské krajiny. Prebieha v Partizánskom a okolí od 06.08.2018 do 05.11.2020.
 • Jazyky i kultúry – naživo i cez internet
  Projekt „Jazyky a kultúry – naživo a online“ pokrýval programové krajiny Slovensko, Poľsko a Taliansko. Prebiehal v Partizánskom a okolí od 01.03.2016 do 31.05.2017. Počas 12 mesiacov hostila Edukácia@Internet dvoch dobrovoľníkov z Poľska a Talianska. Cieľom projektu bolo prepojiť online učenie sa jazykov s komunikáciou v reálnom živote prostredníctvom aktívnej osobnej účasti učiacich sa.
 • Edukácia a internet – dvojica, ktorá mení svet
 • Dobrovoľníctvom za svetové Slovensko
 • Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu
 • Dobrovoľníci vo víre svetového Slovenska Projekt dáva šancu mladým ľuďom zo zahraničia podieľať sa na najväčších a najlepších projektoch E@I za posledné roky. Medzi ne patria medzinárodné projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania a v tom čase pripravovaný 101. svetový kongres esperanta v Nitre.
 • Wikipédia dobrovoľníkom, dobrovoľníci Slovensku Tento projekt dával dobrovoľníkom jedinečnú príležitosť získať podrobné vedomosti o princípoch fungovania Wikipédie a jej pridružených projektov (Wikimedia Commons, Wikislovník, Wikicitáty atď.) a tiež využívať možnosti, ktoré Wikipédia ponúka.
 • Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet Druhý projekt E@I v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Až štyria dobrovoľníci zo Švédska, Nemecka, Poľska a Talianska mali jedinečnú možnosť spolupracovať na veľkých medzinárodných projektoch E@I, ktoré spájajú dve hlavné črty – mnohojazyčnosť a využívanie IKT. Cieľom projektu bolo prepojiť učenie sa jazykov cez internet s komunikáciou v reálnom živote.
 • E-learning v praxi Prvý projekt E@I v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Dvaja dobrovoľníci z Turecka a Francúzska pomáhali organizovať Jazykovú kaviareň v meste Partizánske, približovať ľuďom moderné technológie a prepájať vzdelávanie cez internet s naším každodenným životom.

Fotografie

Niekoľko fotografií zo života dobrovoľníkov v Partizánskom.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).