Staňte sa dobrovoľníkom v E@I

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu po celom svete. Jej projekty sú zamerané na medzikultúrne vzdelávanie, jazyky a používanie počítačov, vytváranie webových stránok, vydávanie kníh, výrobu učebných materiálov a organizovanie podujatí.

Jedným z najznámejších projektov E@I bol v minulosti lernu!, portál na učenie sa esperanta. Vývoj podobného online nástroja na výučbu slovenčiny (slovake.eu) bol od roku 2009 financovaný EÚ a následne ďalej rozvíjaný vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+. Nasledovala webová stránka na učenie sa nemčiny (deutsch.info), ruštiny, poľštiny, webová stránka o jazykoch v Európe (lingvo.info) a ďalšie. Okrem toho sa E@I podieľa na rôznych ďalších projektoch – týkajúcich sa vzdelávania a/alebo esperanta.

E@I organizuje niekoľko podujatí, medzi nimi Polyglot Gathering – najväčšie medzinárodné podujatie pre polyglotov a milovníkov jazykov; Letná škola esperanta (SES) – týždenné letné stretnutie sa priaznivcov esperanta s kurzami esperanta pre začiatočníkov aj pokročilých; Konferencia o aplikácii esperanta vo vede a technike (KAEST) – séria seminárov a konferencií precvičujúcich vedecké a technické využitie esperanta; jazykový festival LingvaFest‘. Od roku 2022 je E@I aj organizačným partnerom Svetového kongresu esperanta – najväčšieho stretnutia esperantistov na svete. Kvôli pandémii COVID-19 sa viaceré podujatia presunuli do virtuálnej podoby, a preto E@I vytvorila vlastnú viacjazyčnú platformu pre online podujatia: Retevent. (Prostredníctvom nej sa napríklad koná “VK” (Virtuálny kongres) UEA, o ktorý sa technicky stará E@I.

Väčšina aktivít organizácie sa uskutočňuje vďaka práci dobrovoľníkov. Od roku 2013 je E@I akreditovanou organizáciou, aby mohla oficiálne prijímať a vysielať dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, a následne Európskeho zboru solidarity, ktorý finančne podporuje Európska únia. Oplatí sa využiť túto príležitosť a prísť si vyskúšať úlohy spojené s aktivitami E@I, v medzinárodnej kancelárii, v medzikultúrnej atmosfére, s použitím medzinárodného jazyka 🙂

Podmienky

 • Krajina pôvodu – ESC povoľuje nasledovné krajiny:
  • všetky krajiny Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko);
  • programové krajiny mimo EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Turecko;
  • partnerské krajiny: Nórsko, Rusko, krajiny juhovýchodnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna hora, Srbsko), východné partnerské krajiny (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), krajiny južného Stredomoria (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbia, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko).
 • Vek: 18-30 rokov (horná veková hranica: účastníci nesmú k prvému dňu dobrovoľníctva prekročiť hornú vekovú hranicu).
 • Ovládanie esperanta: na úrovni A1 a ochota rýchlo sa učiť esperanto (dobrovoľníkom vieme poskytnúť vyučovanie aj materiály na mieste).
 • Uchádzať sa môžu aj osoby, ktoré sa už zúčastnili krátkodobého dobrovoľníctva v rámci EDS (až dva mesiace).

Úlohy

Počas 8-12 mesiacov budete môcť pracovať spolu s ďalšími esperantistami z rôznych krajín v hlavnom sídle združenia Edukácia@Internet v Novej Dubnici (Slovensko). Budete mať tiež možnosť zúčastňovať sa a dokonca spoluorganizovať rôzne esperantské podujatia, semináre, konferencie.

Vaše úlohy môžu byť veľmi rôznorodé a bude možné ich prispôsobiť podľa vašich preferencií, schopností, zručností. Tu je niekoľko možných úloh (rozsah môže byť pestrejší a závisí od časového obdobia a konkrétnych aktuálnych projektov):

 • Prezentovať svoju krajinu a kultúru na školách v meste a regióne
 • Organizovať (s našou pomocou) jazykovú kaviareň pre obyvateľov mesta
 • Zúčastniť sa na prezentáciách E@I (na výstavách, podujatiach, prezentačných stánkoch)
 • Aktívne sa podieľať na organizácii podujatí (Polyglot Gathering, Letné štúdium esperanta, KAEST, Universala Kongreso de Esperanto, LingvaFest…): ich plánovanie, nábor, reklama, komunikácia s účastníkmi, príprava programu, asistencia na mieste, fotografovanie/filmovanie, správa sociálnych sietí a Youtube kanálov
 • Spoluorganizovať online (virtuálnych) podujatia (Polyglot Gathering, Virtual Congress, Retoso,…)
 • Podieľať sa na online projektoch E@I (napr. deutsch.info, slovake.eu, testu.eu)
 • Pomáhať v našom online esperanto-shope (mendu.ikso.net), starať sa o objednávky, aktualizovať webovú stránku, komunikovať so zákazníkmi, posielať balíky atď.
 • Starostlivosť o esperantský archív a knižnicu, ktorá sa nachádza v tom istom meste, len 700 m od kancelárie E@I – triedenie dokumentov a kníh, ich katalogizácia, skenovanie…
 • Písať blogové príspevky, články o našich projektoch, tvorba grafiky…
 • Pomáhať pri správe sociálnych sietí našej organizácie a našich podujatí a projektov (áno, je ich veľa 🙂

Čo dostanete ako dobrovoľník

Európska komisia, organizátor ESC, poskytuje okrem iného nasledovné:

 • preplatenie cestovných nákladov do Novej Dubnice a naspäť po ukončení dobrovoľníckej služby
 • pomoc pri vybavovaní víza a preplatenie nákladov na vízum
 • úplné hradenie nákladov na ubytovanie (budete bývať v byte s ostatnými našimi dobrovoľníkmi – esperantistami)
 • preplatenie materiálov potrebných na vašu prácu
 • príspevok na stravu a vreckové (spolu ≃400 eur mesačne),
 • kompletné poistenie na celé obdobie služby,
 • dve školenia (hneď po príchode na Slovensko a uprostred pobytu)
 • kurz slovenčiny (a budete môcť používať aj náš online kurz slovake.eu v esperante alebo vo vašom materinskom jazyku, ak je k dispozícii)
 • osvedčenie YouthPass, ktoré dostanete na konci služby a v ktorom bude zosumarizované všetko, čo ste sa počas tohto obdobia naučili a čomu ste sa venovali
 • asistenciu mentorov z hostiteľskej a koordinujúcej organizácie

Časový rámec

 • Od októbra 2023 na 8-12 mesiacov
 • Práca: 35-38 hodín týždenne
 • Voľný čas: 2 dni v týždni + 2 dni v mesiaci

Prihláška

Ak sa chcete prihlásiť, vyplňte tento dokument v esperante alebo tento dokument po anglicky a pošlite ho na info ZAVINÁČ ikso BODKA net.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť na rovnakej adrese.

Doterajšie projekty

 • Solidaritou k viacjazyčnosti
  Projekt “Solidaritou k viacjazyčnosti” prebieha od 20.08.2019 do 19.08.2022.
 • Dá sa to aj inak – edukácia (nie len) cez internet
  Projekt “Dá sa to aj inak – edukácia (nie len) cez internet” pokrýva programové krajiny Slovensko, Francúzsko a ďalšie partnerské krajiny. Prebiehal v Partizánskom a okolí od 06.08.2018 do 05.11.2020.
 • Jazyky i kultúry – naživo i cez internet
  Projekt “Jazyky a kultúry – naživo a online” pokrýval programové krajiny Slovensko, Poľsko a Taliansko. Prebiehal v Partizánskom a okolí od 01.03.2016 do 31.05.2017. Počas 12 mesiacov hostila Edukácia@Internet dvoch dobrovoľníkov z Poľska a Talianska. Cieľom projektu bolo prepojiť online učenie sa jazykov s komunikáciou v reálnom živote prostredníctvom aktívnej osobnej účasti učiacich sa.
 • Edukácia a internet – dvojica, ktorá mení svet
 • Dobrovoľníctvom za svetové Slovensko
 • Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu
 • Dobrovoľníci vo víre svetového Slovenska Projekt dáva šancu mladým ľuďom zo zahraničia podieľať sa na najväčších a najlepších projektoch E@I za posledné roky. Medzi ne patria medzinárodné projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania a v tom čase pripravovaný 101. svetový kongres esperanta v Nitre.
 • Wikipédia dobrovoľníkom, dobrovoľníci Slovensku Tento projekt dával dobrovoľníkom jedinečnú príležitosť získať podrobné vedomosti o princípoch fungovania Wikipédie a jej pridružených projektov (Wikimedia Commons, Wikislovník, Wikicitáty atď.) a tiež využívať možnosti, ktoré Wikipédia ponúka.
 • Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet Druhý projekt E@I v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Až štyria dobrovoľníci zo Švédska, Nemecka, Poľska a Talianska mali jedinečnú možnosť spolupracovať na veľkých medzinárodných projektoch E@I, ktoré spájajú dve hlavné črty – mnohojazyčnosť a využívanie IKT. Cieľom projektu bolo prepojiť učenie sa jazykov cez internet s komunikáciou v reálnom živote.
 • E-learning v praxi Prvý projekt E@I v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Dvaja dobrovoľníci z Turecka a Francúzska pomáhali organizovať Jazykovú kaviareň v meste Partizánske, približovať ľuďom moderné technológie a prepájať vzdelávanie cez internet s naším každodenným životom.

Fotografie

Niekoľko fotografií zo života dobrovoľníkov na Slovensku.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).