Semináre

Vitajte na podstránke organizácie „Edukácia@Internet“, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov na rôzne témy.

Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, esperantu, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Viac o našich projektoch nájdete tu.

Sme ľudia, ktorí sa radi zaoberajú rozličnými projektami so vzťahom k vzdelávaniu a internetu (skratka E@I pochádza z „Edukácia@Internet“). E@I nabáda k medzinárodnej spolupráci a komunikácii po celom svete. Organizujeme vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia a používania jazykov a internetových technológií.

Doteraz sme už realizovali mnohé semináre, prednášky či školenia, takmer po celej Európe. Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Váš E@I-tím

Počítač pre každého

Počítač pre každého

Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Záujemcovia sa naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Školenie je však otvorené aj ostatným záujemcom.

Učivo preberané na školení bude prispôsobené požiadavkám záujemcov. Nakoľko je celý kurz veľmi obsiahly, na školení sa budeme venovať iba tým témam, ktoré budú pre záujemcov najviac potrebné v zamestnaní. Zvyšné učivo bude v budúcnosti prístupné v podobe webovej stránky.

Miesto školenia

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Samova 14
Nitra

Dátum a čas školenia

ŠT16.07.202015.10 – 19.40
PI17.07.202015.10 – 19.40
SO18.07.202009.15 – 17.35
NE19.07.202009.15 – 15.45
ST22.07.202015.10 – 19.40
ŠT23.07.202015.10 – 19.40
SO25.07.202009.15 – 17.35
NE26.07.202009.15 – 15.45

Cena: zdarma.

Prihlásiť sa

Bližšie informácie: E@I, Februárová 2, Partizánske (Dom služieb, 2. poschodie) alebo na telefónnom čísle 0948 444 380 (Katarína Nosková).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf.gov.skminedu.sk


Meet and Code

Raspberry Pi – čo všetko dokáže minipočítač

V dnešnej dobe sa už s programovaním možno stretnúť takmer kdekoľvek. Našťastie je zároveň aj stále prístupnejšie. Navyše aj samotné technológie sa stávajú stále lacnejšími a široko využiteľnými aj v domácich podmienkach. Hlavnou náplňou našej tvorivej dielne bude praktická názorná ukážka širokého využitia minipočítača „Raspberry Pi“ s tipmi a trikmi na jeho použitie v rôznych situáciách, vrátane programovania v jazyku Python, ktoré sa k tejto zostave náramne hodí. Študenti sa tak budú môcť oboznámiť ako s myšlienkou projektu Raspberry Pi, ako aj s jeho rôznorodým využitím. Naučia sa ho použiť v praxi, vďaka čomu následne aj získajú hlbšie poznatky o tom, ako fungujú rôzne technológie.

Naučia sa do tohto počítača zapájať rôzne senzory (zvukový, pohybový, kameru…), a tým zároveň aj pochopia možnosti využitia a kombinovateľnosti. Získajú aj základné vedomosti o programovacom jazyku Python, napíšu základné príkazy a kódy. Dostanú aj odporúčania na následné samovzdelávanie (elearning), vhodné nástroje, tipy a triky. S platformou Raspberry Pi plánujeme pracovať so študentami aj do budúcna, nakoľko má široké uplatnenie a vďaka nej sa ľahšie chápu princípy informatiky či programovania.

Príslušnú aktivitu (projekt) podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.

Viac informácií


Zopár záberov z našich doterajších podujatí, zasadnutí, prednášok a školení

Archív seminárovViac fotiek