Semináre

Vitajte na podstránke organizácie „Edukácia@Internet“, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov na rôzne témy.

Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, esperantu, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Viac o našich projektoch nájdete tu.

Sme ľudia, ktorí sa radi zaoberajú rozličnými projektami so vzťahom k vzdelávaniu a internetu (skratka E@I pochádza z „Edukácia@Internet“). E@I nabáda k medzinárodnej spolupráci a komunikácii po celom svete. Organizujeme vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia a používania jazykov a internetových technológií.

Doteraz sme už realizovali mnohé semináre, prednášky či školenia, takmer po celej Európe. Venujeme sa najmä celoživotnému vzdelávaniu, používaniu IKT, učeniu sa cudzích jazykov, kyberšikane, globálnemu vzdelávaniu ale aj všeobecne eLearningu.

Váš E@I-tím

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom

9.10.2018 o 16.00 hod.
Mestské 3D kino Partizánske

Mesto Partizánske vás pozýva na besedu s prozaikom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutoční v utorok 9. októbra 2018 o 16.00 hod. Mestskom 3D kine v Partizánskom.

Beseda na rôzne témy bude spojená s predstavením novej knihy Jozefa Banáša pod názvom Prebijem sa! Štefánik, muž železnej vôle.

Meet and Code

Vytvor si vlastnú hru – programovanie (nie len) pre deti

Podujatie je určené pre žiakov od 10 do 14 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o programovaní. Spoznajú editor Scratch, ktorý je obľúbeným nástrojom na výučbu programovania pre žiakov základných škôl ako aj interaktívnu vzdelávaciu hru GalaxyCodr, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania.

Pomocou oboch platforiem deti veľmi rýchlo pochopia základné princípy. Jednotlivé príkazy, zrozumiteľne označené v slovenčine. V editore Scratch majú tvar farebných puzzle a deti ich skladajú jedno na druhé podľa toho, či sa majú postavičky v hre pretekať, hľadať východ z bludiska alebo napr. vytvárať vlastné melódie. Deti pod vedením učiteľa spoločnými silami vytvoria vlastnú jednoduchú hru, pričom jednotlivé prvky si každý nakreslí/zvolí vlastné. Cieľom tohto workshopu je prebudiť v deťoch hlbší záujem o informačné technológie a ukázať im, že základy programovania sa dnes môže naučiť každý. Deti sa oboznámia s editorom Scratch, ktorý je voľne šíriteľný a deti si ho doma môžu bezplatne stiahnuť z internetu a pokračovať v programovaní neskôr aj doma alebo na nasledujúcich hodinách priamo v škole.

Viac informácií

Programovanie ako práca – čo dnes letí, čo je nevyhnutné a ako sa to naučím?

Počítačová gramotnosť je dnes niečo, bez čoho sa takmer žiadny uchádzač o prácu nezaobíde. Medzi najvyhľadávanejšie profesie patria jednoznačne tie z IT-oblasti, Nakoľko sa však informačné technológie vyvíjajú rýchlym tempom, trendy a dopyt sa rýchlo menia a pre mladých nie je ľahké sa vo svete IT vyznať. Navyše nie každý študent, ktorého zaujíma programovanie či informatika všeobecne, daný odbor aj študuje/plánuje študovať. Mnohí z nich sa základy naučili vo voľnom čase, formou samoštúdia. Cieľom podujatia je oboznámiť týchto mladých ľudí so situáciou, aká je v súčasnosti na trhu práce – ktoré programovacie jazyky a technológie sa oplatí učiť a ktoré sú naopak na ústupe a dá sa predpokladať, že ich zamestnávatelia už vyžadovať nebudú. Zároveň sa oboznámia s viacerými platformami a nástrojmi, ktoré im v samoštúdiu významne pomôžu. Podujatie je určené študentom stredných škôl. Pozostáva z úvodnej prednášky s diskusiou a následného workshopu.

Viac informácií

Zopár záberov z našich doterajších podujatí, zasadnutí, prednášok a školení

Archív seminárov ⋅ Viac fotiek