LingvaFest’

Oficiálna stránka: http://www.lingvafest.sk/

LingvaFest’

Jazykový festival LingvaFest’ 2018 si budete môcť prísť pozrieť na Ekonomickú univerzitu v Bratislave 28. a 29. septembra 2018. Jazykové festivaly sa konajú v rôznych európskych krajinách, no na Slovensku tento typ podujatia doteraz chýbal. LingvaFest’ má za cieľ priblížiť verejnosti bohatosť a pestrosť jazykov, prezentovať najnovšie trendy vo výučbe cudzích jazykov, a ponúknuť priestor jazykovým inštitúciám a školám na svoju prezentáciu.

V rámci jazykového festivalu sa budú môcť návštevníci zúčastniť zaujímavého programu – rýchlokurzy jazykov, súťaže, jazykové kvízy o ceny, kultúrne vystúpenia, koncerty (tanec a spev vo viacerých jazykoch z rôznych kultúr). Vstup bude pre verejnosť voľný.