Ďalšie podujatia

Svetový kongres esperanta 2016

Svetový kongres esperanta je najväčším a najstarším pravidelným stretnutím esperantistov. 101. svetový kongres sa konal v Nitre, pričom jedným z organizátorov bolo E@I.

Viac informácií na Wikipédii: sk.wikipedia.org a nitra2016.ikso.net

SAT-Kongreso

Členovia Sennacia Asocio Tutmonda (SAT) sa každoročne stretávajú na kongrese. V roku 2015 ho organizovalo E@I v Nitre.

Oficiálne stránky: satesperanto.org

Viac informácií na Wikipédii: eo.wikipedia.org

Wikimedia CEE meeting 2013

Wikimedia CEE meeting 2013 sa uskutočnil v dňoch 14. až 17. novembra 2013 v Modre. Ide o stretnutie aktivistov hnutia Wikimedia (wikimediánov) zo strednej a východnej Európy. Podujatie spoluorganizuje Wikimedia Slovenská republika spolu s E@I – zúčastnilo sa ho okolo 40-50 aktivistov Wikimédií z viacerých krajín. Podujatie podporila Nadácia Wikimedia a niekoľko krajinských Wikimédií. Špeciálny projekt „V4 pre Vikipédiu“ navyše získal finančnú podporu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Seminár o prekladači WikiTrans a Wikipédii

Program WikiTrans, ktorý vyvíja a bezplatne poskytuje Eckhard Bick, dokáže preložiť z angličtiny do esperanta všetkých 4 182 609 článkov anglickej Wikipédie. Tieto sa však nemôžu automaticky zaradiť do Wikipédie, strojový preklad si vyžaduje kontrolu po jazykovej a technickej stránke. Kontrolovanie strojových prekladov však stále môže zvýšiť počet a kvalitu článkov rýchlejšie, než písanie článkov nových.

V dňoch 1. až 5. mája 2013 sa v Partizánskom konala tvorivá dielňa o prispievaní do Wikipédie pomocou programu WikiTrans. Diskutovalo sa tiež o organizačnej a technickej stránke projektu.

Sabla Printempo

E@I bola partnerom počas seminára v českom meste Písek, ktorý v dňoch 9. až 11. apríla 2010 organizovala ĈEA (Česká esperantská asociácia) a ĈEJ (Česká esperantská mládež). Dvaja členovia vedenia (Peter Baláž a Marek Blahuš) prednášali o činnosti E@I a viedli praktické cvičenia – o digitalizácii materiálov (kníh, obrázkov, dokumentov) a o spracovaní videa (tvorba titulkov k filmom).

Staršie podujatia

„Nové projekty pre Európu“, Kaunas, Litva, 2007

Plánovanie nových projektov v roku 2008: medzinárodný rok jazykov OSN a Európsky rok medzikultúrneho dialógu.

„Jazyky na internete“, Brno, Česko, 2006

Tréningového seminára organizovaného v spolupráci s E@I a ĈEJ (Česká esperantská mládež) a financovaného fondom Mládež sa zúčastnilo 23 mladých z 9 krajín. Témou bolo „jazyková rôznosť a jej špecifické črty na internete“. Učilo sa optimalizovanie internetových stránok pre vyhľadávače a program Mládež. Program vyvrcholil návštevou počítačového jazykového laboratória na Masarykovej univerzite. K zábavným programom patril medzinárodný večer a výlet do jaskýň v Moravskom krase. Výsledky seminára boli hneď prezentované na konferencií KAEST (Aplikácia esperanta vo vede a technike) v Dobřichoviciach s témou „Jazyk a internet“.

„Dajme o sebe vedieť“, Partizánske, Slovensko, 2005

Tréningový seminár, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s E@I a SKEJ bol subvencovaný z programu Mládež. Zúčastnilo sa ho 18 mladých zo siedmych krajín. Témou bolo „Učiť sa prezentovať verejnosti svoju organizáciu v masovokomunikačných prostriedkoch“. Učilo sa o grafike, príprave plagátov, letákov, písaní článkov, tvorbe veb-stránok. Program pokračoval návštevou reklamnej agentúry. K zábavnej časti programu patril medzinárodný večer a výlet na Bojnický zámok.

„Interkultúrne na Internete“, Sarajevo, Bosna a Herzegovina, 2004

Seminár o interkultúrnom štúdiu a učení jazykov. Asi 40 účastníkov z 4 kontinentov.

„Učiť sa cez Internet“, Boston, USA, 2003

Pracovný seminár o veb-stránkach na štúdium cez internet. Seminár hosťuje na univerzite MIT.

„Informovať cez Internet“, Lesjöfors, Švédsko, 2002

Kombinovaný teoreticko-pracovný seminár o informovaní na internete a mimo internetu. Medzi výsledkami semináru boli dva filmy, reklamné plagáty, tričká, informačné materiály a prvá verzia Internetového Informačného centra.

„Jazyky cez Internet“, Čačak, Juhoslávia, 2002

Dvojjazyčný E@I-seminár počas ktorého sa uskutočnili jazykové kurzy, lekcie o tvorbe veb-stránok, plánovanie jazykových internetových projektov atď.

„Spolupráca cez Internet“, Upsala, Švédsko, 2001

Seminár o používaní internetovej techniky na medzinárodnú mládežnícku spoluprácu. Mnohé vtedy nové techniky boli prezentované a testované a výsledky dané k dispozícií účastníkom semináru vo forme wiki-stránok.

Úvodný seminár, Štokholm, Švédsko, 2000

Seminár organizovaný na vytvorenie pracovnej skupiny E@I. Boli definované ciele organizácie, brainstorming o projektových nápadoch a vymieňali si skúsenosti a predstavy.