Andrea Zápachová

Milujem cestovanie a spoznávanie nových kultúr, jazykov a tradícii. Po absolvovaní magisterského štúdia v zahraničí som sa rozhodla vrátiť späť na Slovensko, s cieľom pomocť mojej krajine napredovať.