KAEST festis sian 40-jariĝon

La 19-a KAEST (Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko) okazis de la 18-a ĝis la 21-a de oktobro 2018 en la urbeto Modra-Harmónia, Slovakio. Ĝi estas ekde 2010 jam la kvina konferenco, kiun organizis E@I (Edukado@Interreto), neregistara asocio baziĝinta en Slovakio. Dum 2018 oni tamen festas datrevenon, ĉar KAEST estis kreita antaŭ 40 jaroj: ĝin unuafoje okazigis la scienc-teknika sekcio de ĉeĥoslovakaj esperantistoj en la jaro 1978.

Ĉi-jare partoprenis 69 homoj el 13 landoj (vidu ĉi-sube detalan grafikaĵon) por aŭskulti pli ol 30 prelegojn pri evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko (kio estis la ĉeftemo de la ĉi-jara konferenco), aŭ pri aliaj temoj kiel biologio, astronomio, lingvistiko, kulturo. Unuafoje en KAEST, pluraj prelegoj estis filmitaj kaj rekte enrete elsendataj (nun ili estas libere videblaj en YouTube). Tion ni dankas ĉefe al filmisto Pavol Kaščák kaj la malavara subteno de ESF. Tiuj filmitaj prelegoj ankaŭ troveblas pere de la retejo de KAEST 2018. Ankaŭ la “neĉeftemajn” prelegojn oni filmis, sed tiuj bezonas ankoraŭ teknikan prilaboron kaj aperos en YouTube pli poste.

Grafikaĵo: procento de aliĝintoj laŭ landoj. Centre troviĝas laŭlandaj aliĝintoj dum KAEST en 2018. Rande troviĝas laŭlandaj aliĝintoj dum la kvin lastaj KAEST ekde 2010.

La prelega programo de la evento estis riĉe reprezentita de vere buntaj fakoj kaj diversspecaj sciencistoj kaj/aŭ teknikistoj. Jen almenaŭ kelkaj el ili: Orlando Raola el Usono prezentis la problemaron de la kemiaj elementoj pere de sia prelego “La Perioda Tabelo de la Kemiaj Elementoj: Cent kvindek jaroj post Mendelejev”. Marek Blahuš el Ĉeĥio prezentis temon de relative nova scienco: “Genetika genealogio – nova paradigmo en la studo de deveno kaj parenceco”. Jozef Reinvart, slovaka diplomato kaj EEU-estrarano prezentis rezultojn de la lingvo-politika MIME-projekto: “Vademecum de multdisciplina projekto ‘Movebleco kaj inkluzivo en multlingva Eŭropo’”. Carlos Spínola el Hispanio elpaŝis kun la temo “Gravitaj kaptiloj en planedaj sistemoj: Lagranĝaj punktoj kaj nova paradigmo de kosma esplorado” Francesco Maurelli – TEJO-estrarano proponis temon “La rolo de scienco en la UN-Celaro 2030: vojoj al daŭripova mondo”. Peter Baláž prezentis du temojn, la unua estis pri la novaj aktivaĵoj de E@I, la dua “Moderna edukado kaj nuna mondo – ĉu tempo por ŝanĝo de paradigmoj?”

Wera Blanke (partopreninto eĉ de la unua KAEST en 1978) kun Peter Baláž, organizanto de la nunaj KAEST-oj, kunordiganto de E@I

Krome okazis aldonaj ludaj programeroj: dum la unua vespero interkonaj ludoj estis proponitaj por volontuloj, kaj dum la aranĝo eblis ankaŭ provi la ludon “Paŝklaku”, danctapiŝan seriozan ludeton kiun kreis Kryštof Klestil dum sia volontulado ĉe E@I kadre de Eŭropa Volontula Servo. Charlotte Scherping Larsson kaj Sasha Murr siaflanke prezentis “Tiel La Viv’”, seriozan rolludon, kies celo estas konsciigadi pri malhelpoj kiujn povas renkonti diversgrupaj homoj kiaj ekzemple samseksemaj, fremdaj aŭ handikapitaj homoj dum sia vivo.

Surbendigo de la elsendo por la podkasto kern.punkto – redaktoroj de la elsendoj kun siaj du gastoj

Inter aliaj ekster-prelegejaj programeroj okazis ankaŭ vingustumado dum vendreda vespero kaj agrabla suna ekskurso al kastelo Červený Kameň dimanĉe posttagmeze. Dum la aranĝo funkciadis samtempe libroservo kaj “lib(e)ra interŝanĝo” por homoj, kiuj ŝatas donaci siajn superfluajn librojn anstataŭ lasi ilin sur breto.

Aldona pluso de la evento: la prelegoj de KAEST (kiel jam kutime) aperos ankaŭ libroforme, en la prelegkolekto, kiu estas preparata por eldono printempe 2019.

Venontfoje, ĉiuj estas kore invititaj por denova festa jaro dum la 20-a KAEST, en oktobro 2020!

Verkinto: Salomé Hug
EVS-volontulo en E@I

E@I kunfaras: Multlingva akcelilo – nova EU-projekto por instrui Esperanton al infanoj

Estas realigita jam duono de la projekto “Multlingva akcelilo” (angle: Multilingualism Accelerator), subtenata de la Eŭropa Unio pere de la programo “Erasmus+”. La projekto celas pretigi instru-materialojn por unuaŝtupaj bazlernejoj (de la tria kaj kvara lernojaro). La projekto eliras de la fama Zagreba metodo por instrui Esperanton kaj strebas adapti ĝin por pli juna publiko. Envolvitaj estas naŭ partneroj el kvin landoj (inkluzive de E@I), en pluraj el tiuj organizoj laboras esperantistoj, kaj Eŭropa Esperanto-Unio estas asociita partnero.

Pri la projekto

La celo de la projekto estas krei “multlingvan akcelilon”, kiu ebligos al infanoj pli rapide fariĝi plurlingvaj kaj fidi siajn lingvajn kapablojn. La tuto baziĝas sur la ideo, ke lernado de modela lingvo, ĉi-okaze Esperanto, limigita je nur 200 morfemoj, povas antaŭenpuŝi la lingvolernan kapablon de la infanoj kaj donas pliajn avantaĝojn.

Kelkaj studoj montris, ke lernado de la modela lingvo Esperanto dum unu jaro plirapidigas la lernadon de pluaj lingvoj. Tio okazas pro tio, ke ĉi tiu modela lingvo estas tre facila, ne havas esceptojn kaj estas logike konstruita, kio ebligas al infanoj ludi kun la lingvo kaj facile kompreni la lingvajn principojn per malkonstruo kaj rekonstruo de vortoj kaj frazoj. Tiel, pli ol aliaj lingvoj, ĝi motivas ilin lerni per memstara konstruado de frazoj.

Kunsido de la internacia projekta teamo en Bratislavo, Slovakio.

Kio kreiĝos kadre de la projekto?

1. Lernofacigilaj materialoj por multlingva akcelado en elektronika formo: moduloj por 32 horoj estos kreitaj, kaj materialoj en elektronika formo estos produktitaj, inkluzive de speciala programo por aŭtomata kreado de instruaj frazoj.

2. Pedagogia metodaro kun instrukcioj por instruistoj: praktikaj informoj (fonaj informoj, instrukcioj paŝon post paŝo, ktp.) por ebligi memstaran uzadon al instruistoj.

3. Portalo por instruistoj kun taŭgaj materialoj por efektivigi la programon en klasĉambroj: la retejo enhavos informojn por instruistoj pri la avantaĝoj de la lernado de la modela lingvo antaŭ fremdaj lingvoj; moduloj kun elŝuteblaj materialoj kaj pedagogia metodaro por uzi la materialojn en klasĉambroj; informoj por lernantoj; interagaj materialoj memlernado; ligiloj al EU-projektoj kaj aliaj rilataj retejoj; forumoj por interŝanĝi spertojn kaj alirojn.

La fina produkto de la projekto estos lanĉita en decembro 2019 kaj estos disponebla komence en ses lingvoj: bulgara, Esperanto, germana, kroata, slovaka kaj slovena. (Se vin interesus aldono de plia lingvo, bonvolu kontakti min ĉe petro@ikso.net). Jen plia montro, ke EU-instancoj ne kontraŭstaras Esperanton (almenaŭ ne ĉiuj kaj ĉiam :)) kaj ke ja eblas proponi interesajn projektojn, kie Esperanto ludas gravan aŭ eĉ ĉefan rolon.

PS: Nuntempe eblas la Zagreban metodon uzi jam por pli aĝaj homoj (ol estas celo de ĉi-projekto) por senpage lerni pere de ĝi Esperanton en 24 lingvoj ĉi tie: https://learn.esperanto.com/

Peter Baláž (Petro)
E@I-kunordiganto

Rim.: Ĉi tiu artikolo estis verkita origine por la decembra numero de La Ondo de Esperanto (2018). Rete: La Balta Ondo http://sezonoj.ru/2018/11/ei-8

LingvaFest’ 2018 – la unua internacia lingva festivalo en Slovakio

Lingva festivalo estas publiko evento, dum kiu lingvaj institucioj (lernejoj, eldonejoj…) povas prezenti sin, kaj kie la publiko povas senpage ekkoni diversajn lingvojn dum prelegoj kaj lecionetoj. Tiaj eventoj okazas interalie en Berlino, Moskvo kaj Minsko, sed ĝis nun neniam en Slovakio. Tio estis ŝanĝita la 28-an kaj 29-an de septembro, kiam okazis en Bratislavo LingvaFest’, la unua lingva festivalo en Slovakio. Ĝi estis plejparte organizita de E@I (helpe de SKEF kaj la Ekonomia Universitato), laŭ modelo de lingvaj festivaloj de Dennis Keefe, kun kelkaj modifoj kaj riĉigo de la programo.

(Legi pli…)

SES 2018 – speciale program-riĉa

Espereble, al la legantoj de La Ondo de Esperanto ne necesas prezenti SES-on – ja en ĉi tiu gazeto regule aperadas informoj kaj reklamoj pri ĝi (pro kio ni elkore dankas). La Somera Esperanto-Studado havas jam sian 11-jaran historion (ĝi ekestis en la jaro 2007, kiam oni per tia evento omaĝis la centjariĝon de la eldono de la unua lernolibro de Esperanto en la slovaka lingvo).

Ĉi-jare SES okazos en la urbo Liptovský Mikuláš, en belega turisma regiono de Malaltaj Tatroj. Ankaŭ pro la loko mem SES-2018 promesas esti tre vizitinda – preparataj estas pluraj allogaj ekskursoj al la belega montara naturo, kaj ĉi-jara programo estos eksterordinare riĉa je diversaj allogaj programeroj.

Kiel jam kutime, la ĉefa programo – instruado – okazos antaŭtagmeze (9h00 – 13h00). Preparita estas internacia teamo de spertaj instruistoj, kiuj zorgos pri ĉiuj lingvo-niveloj de A1 ĝis C2. Facilas do veni eĉ kun siaj pli aŭ malpli lertaj amikoj, konatoj, familianoj – por ĉiu troviĝos ĝusta lingvo-kategorio. Aldone al la tradiciaj lingvokursoj okazos speciala kurso pri Esperanto-literaturo, kio certe allogos atenton de ĉiuj literaturemaj esperantistoj.

Du eŭrop-uniaj projektoj okazos dum SES kun subteno de la programo Erasmus+. En la unua gejunuloj trejniĝos, kiel iĝi bona E-instruisto kaj okazos ankaŭ laborkunsido de la organizantoj de ĉi tiu unujara trejnado, gvidata pere de Ĉeĥa Esperanto-Junularo. Dum la dua projekto okazos la fina sesio de la dujara programo por Esperanto-instruistoj kaj movadanoj sub la gvido de Halina Komar kaj la pollanda organizo CIE (Centro de Internacia Edukado). Ekzamenemaj estas bonvenaj en la KER-ekzamenoj, por testi sian lingvonivelon kaj havi ateston pri ĝi.

Ankaŭ la posttagmeza kaj vespera programoj promesas neforgeseblon: krom pluraj allogaj ekskursoj (legu en la retejo) preparataj estas pluraj vere interesaj, kelkaj eĉ nekutimaj atelieroj, diskutrondoj, prelegoj, danckursoj ktp. Kaj vesperoj? Koncertoj de ekz. Kaŝi el Germanio (kiu konas, scias ke temas pri 100% kvalito kaj energio, kiu ne konas, nepre ĉeestu ian lian koncerton!), duopo de bardoj: Handzlik kaj Bronŝtejn, unika nacia vespero (jes ja, kun vin-gustumado) kun nacia popolmuziko, teatraĵo Ludoviko, kinejo, diskejo, internacia kaj kuir-arta vesperoj…

Dum ĉi-jara SES ni povos bonvenigi ankaŭ kelkajn specialajn gastojn, ekzemple, la redaktoron kaj eldonanton de La Ondo de Esperanto (mi jam antaŭĝojas), la ĉefredaktoron de la revuo Esperanto kune kun la edzino (verkistino kaj Esperanto-instruistino), la nunan eldoniston de Heroldo de Esperanto kaj plurajn aliajn.

Eblus daŭrigi, sed ni ŝparu vortojn – la evento certe meritas vian atenton, se vi emas pasigi someron aktive, se vi emas lerni ion novan, esperantumi, movadumi, kulturumi. Tiukaze SES estas por vi la ĝusta aranĝo! Vizitu do ties retejon por legi detalojn kaj aliĝi: http://ses.ikso.net

Peter Baláž (Petro)
E@I-kunrodiganto
SES-organizanto

Ĉi tiu teksto aperis en la februara numero de La Ondo de Esperanto (2018). Eblas vidi rete en La Balta Ondo: http://sezonoj.ru/2018/02/ses-7

Pri JES-2017 kaj ne nur de la vidpunkto de kunorganizanto kaj de partoprenanto

Fine de la pasinta jaro E@I-volontuloj partoprenis JES 2017 en la pola urbo Ŝĉecino. Kaj bonŝance nun ni povas legi esprimojn pri ĝi de du flankoj: de organizanto kaj de partoprenanto. Do jen la intervjuo kun Devid Mamŝ kaj Sofja Zareckaja.

Parto unu. Devid.

Rakontu pri vi iomete.

Mi estas Devid, 27-jara, origine el Germanio, sed nuntempe volontulo en E@I. Antaŭe mi laboris kiel programisto. Krom mian volontuladon mi tre ŝatas muzikumi – ekzemple ĉi tie en Slovakio mi komencis lerni ludi la gitaron.

Ĉu vi, krom pasinta JES, organizis iajn aranĝojn? Ekster E-ujo?

Mi helpis en la akceptejo de Polyglot Gathering 2017 kaj SES 2017, kaj por SES 2017 interalie okupiĝis pri la programlibro kaj taga programo.

Kial vi decidis kunorganizi JES-on?

Esperanto-aranĝoj donis multe al mi, nun mi volas ion redoni kaj kontribui por ke aranĝoj kiel tiu ĉi daŭre ekzistu.

Ĉu vi sukcesis realigi ĉiujn viajn ideojn dum la aranĝo? Kio estas realigita, kio ne?

Ni ekzemple havis lingvokurson por komencantoj pri kio mi tre ĝojas. Kelkaj aliaj aferoj ne estis realigitaj. Ekzemple unu afero kiu finfine bedaŭrinde ne okazis, estis la programero “prezentu vian aranĝon”.

Kio helpis al vi ellerni aferojn por iĝi bona kunorganizanto?

Mi ne scias ĉu mi estis bona organizanto. Spertojn kaj sciojn mi ĉerpas el la pasinta SES kaj Polyglot Gathering, el kurso de Dorota (ĉi tie en E@I) kaj el la podkasto La bona renkontiĝo de Stela.

Kio helpis al vi dum la JES?

Ĝenerale al la JES kontribuis multaj homoj – organizantoj, helpantoj, kontribuantoj de programeroj, de atelieroj, de koncertoj. Estis tiuj kontribuoj de multaj homoj, kiuj finfine kreis bonan etoson inter la homoj dum la aranĝo.

Ĉu vi planas kunorganizi venontajn E-aranĝojn? Kiujn?

Mi planas en 2018 kontribui al la SES kaj JES.

Ĉu dum la renkontiĝo vi havis tempon nur por labori?

Krom la laboro tamen restis iom da tempo por babili kun malnovaj amikoj kaj por ekkoni novajn. Tion mi tre ĝuis!

Kiujn impresojn de la JES vi havas kiel partoprenanto?

Mi persone plej ŝatis la silvestran balon kaj ke ni havis ĉambron kun piano.

Ĉu vi renkontis eksajn volontulojn kaj kunlaborantojn de E@I?

Jes, multajn. Kun Oleg ekzemple mi havis ŝancon ankaŭ iomete pli longe paroli.

Kio por vi estas E@I?

Organizo kiu ne nur okupiĝas pri Esperanto kaj Esperanto-aranĝoj, sed ankaŭ pere de Esperanto pri aliaj interesaj projektoj, rilate al lingvoj ekzemple. Kaj mi ŝatus aldoni ke E@I krome ankaŭ estas bona loko por Esperantumi kaj realigi proprajn projektojn.

Parto du. Sonja.

Rakontu pri vi, kiom longe vi esperantumas?

Mi estas el la rusa ĉefurbo, Moskvo, kaj antaŭ mia volontulado en E@I en Slovakio mi studis en unversitato kaj poste laboris kiel juristo. Mi eklernis Esperanton en oktobro 2015 kaj ekde tiam mi estas aktiva membro de la Moskva Esperanto-Asocio MASI kaj helpas kunorganizi diversajn eventojn en Moskvo.

Ĉu la pasinta JES estis via unua internacia E-aranĝo?

Ne, mi jam partoprenis aliajn E-aranĝojn, do mi povas kompari la pasintan JES-on kun aliaj samgrandaj aranĝoj, ekzemple kun Somera Esperanto-Studado. Tamen ĝuste JES-on mi partoprenis la unuan fojon.

Ĉu vi ŝatis partopreni la JES-on?

Certe JES! Mi tre ĝojis denove renkonti miajn amikojn kaj konatiĝi kun aliaj esperantistoj de la tuta mondo. La renkontiĝo estis neperfekta de la organiza flanko, sed por mi kiel partoprenanto plej gravis la programo kaj la etoso de la aranĝo– kaj ilin faras ne nur organizantoj de la evento, sed ankaŭ la partoprenantoj mem. Pro tio mi ĝuis la aranĝon kaj vere ĝojas, ke ĝin partoprenis tiom da interesaj homoj.

Vi partoprenas trejnadon pri kiel organizi eventojn en E@I kiel Devid. Ĉu vi partoprenis ankaŭ atelieron pri organizado de eventoj de Stela? Kion novan vi ellernis?

Jes, por mi tiu kurso estis bonega ŝanco pridiskuti diversajn malfacilaĵojn, interŝanĝi spertojn pri organizado kun aliaj partoprenantoj kaj helpi unu al la alia per konsiloj kaj opinioj, ĉar multaj partoprenantoj havas ideojn pri iu organizinda evento. Ni ankaŭ pridiskutis la organizadon de la JES – kion la organizantoj faras sukcese kaj kion eblas plibonigi. Tiaj pridiskutoj ankaŭ helpas kolekti diversajn opiniojn eĉ pri la sama problemo kaj ekvidi ĝin de iu alia vidpunkto, fojfoje per tio oni trovas la pozitivan flankon de io ne tiom sukcesa. Tio estas la plej interesa parto por mi, ĉar tio ebligas kaj pli bone kompreni la pensmanieron de aliaj homoj, kaj fari pli bonajn decidojn organizante propran eventon.

Kiuj de la JES-aj programeroj al vi pli plaĉis?

Certe mi ĝuis la kurson de Stela – mi scias, ke ĝi estis ege utila kaj por mi, kaj por la aliaj partoprenantoj. Mi pensas ke tiu ĉi kurso bone kontribuis al pli da sukcesaj Esperanto-aranĝoj en diversaj landoj de la mondo. Mi ankaŭ partoprenis prelegojn – ekz. pri efika altruismo, pri Ĉernobil, pri novaĵoj de “Amikumu”, “gramatikan angulon” de Bertilo kaj aliajn. Estis multe da interesaj programeroj kaj ne ĉiam estis facile decidi, kion partopreni – tio signifas, ke la programo estis vere riĉa. Mi esperas, ke la venonta JES estos same interesa kaj eĉ pli sukcesa!

Vi renkontis multajn homojn kiuj volontulis ĉe E@I antaŭe, ĉu vi havas ĝeneralan impreson pri “kiu estas E@I-volontulo”?

Mi tre ĝojas, ke mi renkontis aliajn volontulojn de E@I – ĉiam estas interese interŝanĝi spertojn kaj pridiskuti la volontuladon kaj vivon en nia urbo Partizánske. Ĉiuj volontuloj de E@I estas scivolemaj, vojaĝemaj junaj homoj, kiuj volas ke Esperanto prosperu kaj pretas dediĉi sian tempon por tio. Mi pensas, ke ni ĉiuj faris la ĝustan decidon volontuli, ĉar ni ne nur helpas realigi interesajn projektojn de E@I, sed ankaŭ pliboniĝas mem: ni lernas ion novan, ni ekhavas novajn spertojn. Ĉiuj volontuloj daŭre interesiĝas pri la projektoj de E@I kaj ĉiu kun rideto rakontis ion interesan pri sia volontulado.

Kio estas por vi Esperanto kaj Esperantaj renkontiĝoj?

Por mi Esperanto estas ilo por konatiĝi kaj komunikiĝi kun alilandanoj, kaj E-renkontiĝoj ebligas ĝuste tion. Pro Esperanto mi nun konas multe da vere interesaj homoj kaj havas bonajn amikojn inter esperantistoj – kaj el Rusio, kaj el aliaj landoj. Dum E-renkontiĝoj ĉiam eblas ekscii ion novan pri aliaj landoj, homoj; kompari kulturojn, pridiskuti ion ajn, eklerni ion interesan partoprenante la programon kaj simple amuziĝi en bona etoso.

Naskiĝtago de Zamenhof kaj lokŝoj en Bratislavo

Oni decidis festi Zamenhof-tagon en Bratislavo, ankaŭ kiel bona daŭrigo sekvan tagon komenciĝis la 5-a Granda Lokŝumado. La unuan vesperon estis planataj kelkaj prezentaĵoj, kvizo kaj festa vespermanĝo.

Bedaŭrinde, ni alvenis iom post la komenco pro malfruo de nia buso kaj la prezentaĵo pri pasintaj kaj venontaj eventoj en Esperantujo, kiun ni pretigis, jam devis esti montrata al publiko. Feliĉe, Peter Baláž sukcese prezentis ĝin mem. Ni metis pentritajn katidojn kaj hundidojn al ĉiu bildo, eble tio ne tre taŭgas por ĉefo de serioza E-organizaĵo sed ŝajne, ke ĉio estis enorda.

Krom la nia tie estis ankaŭ pluraj prezentaĵoj: pri SKEJ, E@I, Vikipedio, poŝtkruciĝo en Esperantujo kaj kelkaj aliaj. Ni povis aŭskulti ilin trinkante varman vinon en tre argabla ĉirkaŭaĵo. Ankaŭ estis bone renkonti amikojn ne nur de Slovakio sed ankaŭ de Ĉeĥio kaj Hungario.

Kompreneble, ĉar estis naskiĝtago de Zamenhof, la demandoj de la kvizo temis pri lia vivo. Estis interese rimarki, ke mi povintus respondi ĝuste preskaŭ nenion. Tamen, la kvizon partoprenis tri sufiĉe lertaj homoj kaj ĉiuj ricevis siajn gajnaĵojn (sakojn, librojn kaj T-ĉemizon el la libroservo de E@i).

Fine de la vespero venis Zamenhofo mem (kiel bildo sur kartono sed malgraŭ tio li aspektis preskaŭ kiel viva). Kaj kune kun li alvenis verdaj naskiĝtagaj kukoj, kiujn ni aldonis al niaj festaj manĝaĵoj kaj sukcese formanĝis.

Sabate matene ni renkontiĝis apud la Kristnaska arbo ĉe la ĉefa placo. Tie oni vendis multegajn lokŝojn: se iu de ni volus gustumi vere ĉiujn specojn de ili do tio estus sufiĉe malfacila tasko. Krom tio kutime por Kristnaska bazaro ankaŭe estis multaj budoj kun suveniroj kaj aliaj manĝaĵoj. Fajfe pri sufiĉe malvarma vetero ni bone promenadis, babilis, manĝis kaj varmiĝis per varmaj trinkaĵoj.

Sekve en nia plano estis ekspozicio “Zamenhof – kreinto de Esperanto” en la Pola instituto. La ekspozicio estis en la instuto sed la afiŝoj staris ĉe fenestroj kaj estis turnigitaj eksteren. Do ni kaj ĉiuj preterpaŝantoj povis vidi ĉion de la strato. Estis skribitaj dulingve – slovake kaj esperante – historiaj faktoj de vivo de Zamenhov, do ĉiuj eĉ neesperantistoj povis legi tion.

Poste ni denove iom promenis tra alia bazaro kaj la urbo. Unu de niaj celoj estis muzeo de horloĝoj, kiu okupis tre malgrandan spacon sed estis eĉ trietaĝa. La horloĝoj ne estis tro multaj sed ĉiuj estis diversaj kaj vidindaj.

Ankaŭe ni vizitis la Malnovan bazaron (“Dobrý trh” en Stará tržnica) kaj dume decidis, ke jam estas sufiĉe lacaj por kafumi ie. Ie estis en kata kafejo. Katoj vere ĉeestis, sed ŝajnis iom drogumitaj. Aŭ jam tro lacaj de ĉiuj homoj de la mondo. La plej laca estis kato sur nia sofo kiu trankvile atendis tute ĉurkaŭita per homoj, kiam ni finos nian kafon/teon/kakaon kaj foriros.

Dum nia promenado kelkaj homoj foriradis promeni mem, kelkaj alvenadis denove sed ĉiuj fine renkontiĝis en sama kafejo por vespermanĝi. Estis multaj homoj kaj ni havis apartan ĉambron kvazaŭ propran Esperantujon en la kafejo.

La sekvan tagon ni denove komencis per lokŝumado. La lokŝoj estis same bongustaj kaj vendistino en preskaŭ sola budo, kiu preparis vegetarajn lokŝojn, eĉ rekonis min. Estis amuze.

Poste ni decidis iri al muzeo de trafiko. Ĝi estas grandega, kelkaj ejoj plenaj de aŭtoj, motorbicikloj kaj aliaj teĥnikaĵoj. Laboristoj de la muzeo eĉ foje kreis interesajn dekoraciojn laŭtempe de la prezentata transporto.

Jam de tiam la partoprenantoj komencis adiaŭi nin por kapti sian transporton hejmen, forveturado ne estas plej bona parto de ĉiu aranĝo sed bedaŭrinde ĉiam okazas. Tiel nia grupo iom post iom malpligrandiĝadis kaj post vizito de la muzeo finiĝis tiuj mallongaj sed ĉarmaj lokŝumaj Zamenhofaj tagoj en Bratislavo. Dankon al la organizantoj kaj ĝis venonta renkontiĝo!

Ĉu vi prepariĝas por testo pri civitaniĝo? Deutsch.info helpos vin sukcesi

En la retejo deutsch.info troveblas ekde nun speciala oferto – kvizoj kun demandoj el la testoj, kiujn devas kandidatoj pri civitaniĝo trapasi en Germanio kaj Aŭstrio. Ambaŭ kvizoj enhavas sume 450 aŭtentajn demandojn kun aldonaj klarigoj en ĉiuj 14 lingvoj de la retejo.

Ĉu kiel aldonaĵo al integraj kaj lingvaj kursoj, ĉu kiel prepariĝo por (labor)restado en germanlingva lando, por ripeti ĝisnunajn lingvajn konojn aŭ simple por amuziĝi – deutsch.info alparolas larĝan celgrupon ekde veraj komencantoj ĝis progresintoj. Tiu ĉi retejo estas speciala ne nur pro tio, ke ĝia enhavo estas senpage alirebla, sed ankaŭ pro tio, ke eblas lerni pere de 19 elirlingvoj. La lernanto povas elekti ajnan el la niveloj A1 ĝis B2, la enkonduko en la novan lingvon estas facila kaj alloga.

“Surbaze de retrokuplado de niaj uzantoj dum la lastaj jaroj ni eksciis, ke por ili gravas precipe praktika orientiĝo de la kurso. Ĉe la lernado ili volas ekscii pli multe pri la ĉiutaga vivo, pri oficejoj, laborpetoj ktp.,” diras la projektestro Jevgenij Gaus. Pro tio la eŭropa teamo koncentriĝis pri la praktika flanko, temoj de ĉiutaga vivo kaj apud vortprovizo kaj gramatiko estas ofertataj ankaŭ informoj pri profesia vivo, studado, laborpetado, ankaŭ pri kultura kaj socia vivo en Germanio kaj Aŭstrio. Ekde aŭtuno 2014 la projektpartneroj laboras pri novaj kursoj kaj pri disvastigo de la gramatika parto kaj Mediateko.

La sukceson de la retejo pruvas ĝia populareco: preskaŭ duonmiliono da registritaj uzantoj regule lernas per ĝi la germanan kaj komunikas unu kun la alia en forumo. En unu tago vizitas la retejon averaĝe pli ol 2000 uzantoj, depende de jarsezono kaj taga horo kreskas tiuĉi nombro ĝis 18 000 vizitantoj. En la socia reto Facebok apartenas deutsch.info kun siaj preskaŭ 100 000 ŝatantoj al la plej popularaj retejoj por lernado de la germana. Ĉiutage ĝi alportas al la ŝatantoj interesajn faktojn, informojn kaj divenludojn pri la germana.

La retejo deutsch.info estas rezulto de du eŭropaj projektoj. Nuntempe evoluigas ĝin 10 partneraj organizoj el 7 eŭropaj landoj kaj Turkio kadre de Erasmus+, programo de dumviva lernado. “En nia eŭropa teamo ekestas daŭre novaj ideoj pri disvastigo de la retpaĝo. Kadre de plua projekto Erasmus+ ni evoluigas materialojn faciligontajn aplikon de deutsch.info rekte en lerneja instruado. En aŭtuno 2018 aldoniĝos speciala parto por instruistoj kun laborfolioj, instrukonsiloj kaj aliaj elŝuteblaj materialoj. Certe ni povas diri ke ne temas pri lasta disvastigo de deutsch.info,” sumigas Susanne Hartmann el Österreich Institut, fakulino pri instruado de la germana kiel fremda lingvo.

(gazetara komuniko)

Aktuala problemo de adoleskantoj – sekstekstado kaj reta pornografio

La eŭropaj gepatroj konfesas ke iliaj infanoj kontaktiĝas kun reta pornografio kaj sekstekstado. Sekureco en la interreto estas temo, kiun devas la gepatroj serioze ekpritrakti. La projekto IPUS, al kiu kontribuis ankaŭ la organizo Edukado@Interreto, koncentriĝas pri helpo al la gepatroj pri protektado de sana evoluo de la infanoj.

Adoleskanteco estas hodiaŭ firme ligita kun la informteknologioj kaj interreto. Preskaŭ ĉiu infano hodiaŭ posedas saĝtelefonon aŭ platkomputilon, ofte kun pagita interretkonekto rekte en la aparato. Aliaj povas iam ajn konektiĝi al la interreto per la sendrata reto. Ĉu vere la gepatroj bone kontrolas tion, kiel iliaj infanoj kondutas en la interreto? Rigardu ni pli detale al la retaj pornografio kaj sekstekstado.

En februaro 2016 okazis enketo orientita al gepatroj. Ĝia celo estis ekscii, kiel eblas helpi al ili eviti riskojn rilatajn al tio, kiel iliaj infanoj ĝis 17 jaroj uzas la interreton. La enketon partoprenis entute 912 gepatroj el 7 landoj de EU (Slovakio, Germanio, Bulgario, Slovenio, Rumanio, Aŭstrio kaj Belgio).

Ĉu vere temas pri serioza problemo?

Sub sekstekstado oni komprenas reciprokan sendadon de intimaj fotoj aŭ videoj per la interreto. El la enketo rezultas ke ĝis 70 % de gepatroj konscias aŭ suspektas siajn 11-17-jarajn infanojn pri tio ke ili spertas pri interreta pornografio. 30 % de gepatroj timas ke ilia infano renkontiĝis kun sekstekstado. Tiuj ĉi alarmaj statistikoj spegulas staton de nia socio kaj bezonon klerigi gepatrojn en la kampo de novaj amaskomunikiloj.

Kun permeso de aŭtoroj la projekta teamo tradukis al siaj lingvoj unu el la videoj de la retejo Handysektor.de. La video Kio estas seks-tekstado? klarigas pere de la historio de Tom kaj Liza postsekvojn de senpripensa sendado de intimaj fotoj al amikoj. La video estis tradukita (kaj dublita) ankaŭ al Esperanto.

Estas ŝoke, ke la gepatroj kutime ne uzas ajnan softvaron por protektado de infanoj, kvankam ili konfesas la eblon ke ilia infano kontaktiĝas kun maltaŭga enhavo en la interreto. Nur triono de la respondintoj uzas protektan filtrilon kaj nur malmultaj aĉetis plenan version de la programo.

Por multaj gepatroj estas pornografio kaj sekstekstado temo, kiun oni evitu en interparolo kun infanoj. Sekve, pro manko de informoj kaj pro scivolemo la infanoj serĉas respondojn en la virtuala mondo. Tamen ĝuste la gepatroj estu la fonto, el kiu la infano ricevadu relevantajn informojn, nedeformitajn per la interreto.

En somero 2017 lanĉis la teamo de la projekto IPUS retpaĝon respondantan al la demandoj de la gepatroj. Surbaze de la enketaj rezultoj estis kreita enhavo, kiu helpas al la gepatroj babili kun siaj infanoj pri tiu ĉi daŭre tabua temo:

  • Interparolo kun knaboj – Kio allogas knabojn al la reta pornografio? Ĉu ili prisilentas ĝian spektadon, aŭ ĉu ili malfermite konfesas tion? Per kio ili pardonas tion?
  • Interparolo kun knabinoj – Ĉu ankaŭ knabinoj kutimas sekrete spekti la pornografion? Se jes, kio estas ilia motivo? Kiun sintenon ili havas kaj kie estas iliaj limoj?
  • Por la gepatroj – Kiel mi interparolu kun la infanoj pri la temo de pornografio? Kiel oni pritraktis la temon iam en mia familio? Ĉu tio influis mian hodiaŭan sintenon?
  • Sekureco – Kie troveblas senpaga programo por gepatra kontrolado? Ĉu pornografio estas laŭleĝa aŭ kontraŭleĝa en mia lando? Ĉu oni povas leĝe puni min pro tio, kie mia 14-jara infano sendas per la reto siajn senvestajn fotojn? Kial mi estu atentema ĉe alŝutado de fotoj de niaj ferioj?
  • Ni filozofu kune – Kiel mi interparolu kun la infanoj pri tiom tabua temo? Kiel mi fakte komencu la interparolon? Kaj kial tio estas necesa?

La lasta parto enhavas ankaŭ kolekton de realaj rakontoj el diversaj landoj de Eŭropo. Temas pri historioj de infanoj kaj adoleskantoj, kiuj suferis pro troa konfidemo aŭ subtakso de reta sekureco. Ni kredas ke ili pensigas la infanojn pri tio, kun kiu ili amikiĝas en la reto kaj al kiu ili sekvafoje sendos siajn fotojn.

Ligilo al la projekta retpaĝo: http://ipus4family.eu/

Alvoko

Ni serĉas volontulojn kiuj ŝatus helpi al ni traduki la retejon al Esperanto. La elirlingvo estas la germana, tamen eblas traduki helpe de aliaj, jam ekzistantaj lingvoversioj: la bulgara, angla, nederlanda, romana, slovaka kaj la slovena.

Interesiĝantoj povas kontakti nin per la retpoŝt-adreso indikita ĉe: http://ipus4family.eu/sk/contact

Multan antaŭdankon!

La teamo de E@I

Eŭropanoj revenas al studado de la rusa

Dek partneroj el diversaj eŭropaj landoj lanĉas komunan 12-lingvan projekton pri lernado de la rusa. La nova retejo estis projektita kun subteno de la eŭropa programo Erasmus+.

Kvankam ekzistas sufiĉe da ofertoj pri lernado de la rusa lingvo, Eŭropa Unio subtenis la projekton russky.info en Eŭropo, malgraŭ politika krizo kaj komplikaj rilatoj kun Rusio.

Kiucele oni bezonas tion? “La afero konsistas en ekonomiko,” opinias ĉefo de la projekto, direktoro de la slovaka organizo Edukácia@Internet Peter Baláž. “Kunlaborado inter Rusio kaj eŭropaj landoj ne haltiĝis dum jaroj, en multaj landoj de Orienta Eŭropo sukcese disvolviĝas malgranda kaj mezgranda negoco kun rekta investaĵa kontribuo el Rusio, kreiĝas novaj laboraj lokoj, precipe en branĉo de nemoveblaĵoj, turismo kaj diversaj specoj de priservado. Ekzemple en Ĉeĥio la plej multon de kompanioj apartenataj al eksterlandanoj posedas rusianoj, tio estas pli ol 16 mil entreprenoj. En Bulgario ĉiujare oni disdonas ĉirkaŭ 200 licencoj al firmaoj, kiuj komercas kun Rusio. Plejparte oni vendas manĝaĵojn, kosmetikaĵojn kaj elektronikaĵojn. Certe, negoca kunlaborado premisas kaj kulturan, kaj lingvan interŝanĝon. Tamen, jam en merkato ekzistantaj ofertoj pri lernado de la rusa ne sufiĉas.”

La nova lingva retejo russky.info enhavas lingvajn kursojn por elementa nivelo kaj por la niveloj A1 kaj A2. La kursojn kreis Vilna Universitato, kie konserviĝis bonega skolo de la rusa kiel gepatra ligvo, kaj de slavistoj de Ostrava Universitato (Ĉeĥio) kaj Katolika Universitato en Ružomberok (Slovakio) sub estreco de Eva Kollárová, konata fakulo pri instruado de la rusa kiel fremda lingvo. Krom kursoj la retejo enhavas gramatikan parton, detalan 12-lingvan vortaron, kolekton de rusaj filmoj kaj tekstoj kaj ankaŭ utilajn informojn pri entreprenado en Rusio. Ĉiuj ekzercoj, komentoj, dialogoj kaj ĉiuj aliaj informoj estas provizitaj per interaga tradukado, pro kio vere eblas eklerni la rusan ekde la nula nivelo. La ekzercoj samtempe disvolvas leg-, kompren- kaj skribkapablojn; en estontaj planoj estas interparoloj per Skajpo kun instruistoj kaj inter lernantoj kaj ankaŭ somera studado.

“Pro tio, ke la retejo estas kreita de eŭropaj partneroj, ĝi havas aldonan avantaĝon de kompreno ‘deinterne’, ĝuste kion indas konsideri farante kursojn kaj elektante temojn,” opinias Katharina Friesen de la germana kompanio Studio Gaus, unu el ĉefaj partneroj de la projekto. “Preskaŭ ĉiu partnero de la projekto aŭ studis, aŭ nun studas la rusan lingvon, do niaj propraj bezonoj ebligas korekti la disvolviĝon de la kursoj konsiderante eblajn interesojn de estontaj uzantoj de la retejo.”

La portalo estas celita al vasta publiko de uzantoj, ĝi havas modernan oportunan menuon kaj interkonvenas kun ajnaj retnavigiloj kaj elektronikaj aparatoj – komputiloj, platkomputiloj kaj saĝtelefonoj. Aparta ero de la kurso estas la negoca rusa lingvo, kiu estas orientita al disvloviĝo de negoca partnereco. Oficiala lanĉo de la projekto estas planita por la 1-a de septembro 2017, sed apartaj kursoj jam estas alireblaj.

Ĉiuj tekstoj estas tradukitaj al multaj lingvoj inkluzive de Esperanto.

Russky.info estas kreita de partneroj de Slovakio, Litovio, Germanio, Ĉeĥio, Slovenio, Pollando kaj Bulgario kun subteno de la eŭropa programo Erasmus+.

Ligilo: www.russky.info

Konstrui skatolojn simplas, per (ankaŭ) Esperantlingva retejo

Foje okazas, ke oni devas paki donaceton, stoki disajn aĵojn aŭ sendi ion poŝte. En similaj kazoj, skatoloj oportunas.
Sed kion fari, se malfacilas trovi taŭgan?

Eblas ja mem konstrui skatolo/j/n, kaj tio ne postulas specialan lertecon ĉar ekzistas retejo, kie oni povas elekti la skatolan formon kaj tajpi ties deziratajn grandecojn, por tuj ekhavi printeblan ŝablonon de ĝi. Sufiĉas havi mezurilon, tondilon kaj iomete da gluo kaj memkonstruemo.

La retejo estas aparte speciala, ne nur ĉar eblas krei skatolon laŭplaĉe granda (alta, larĝa, maldika, kuba, ktp.) je milimetra precizeco, sed pro ĝia riĉa aro da prezentataj strangformaj skatoloj (plurangula, ronda, korforma, ktp.) el kiu eblas elekti kaj sekve dimensiigi la deziratan ŝablonon.

Kelkaj el la proponataj paperaĵoj pli utilas fakte kiel ornamaĵoj ol kiel ujoj: ekzemple estas konuso, globo, piramido kaj eĉ bela ornama stelo, kiun eblas printi sur verda papero ekzemple por la Zamenhofa tago.

Ekde kelkaj tagoj, la menciita retejo, nome Template Maker (“Ŝablonfarilo”), disponeblas ankaŭ en Esperanto, danke al ambaŭflanka interesiĝo inter ĝia administranto (pri Esperanto) kaj nia EVS-volontulo Edoardo Nannotti de Italio (pri skatolfarado).

Ni havis memprintitajn ludkartojn de Esperanto-kartludo, kiun ni intencis kunporti al la okazonta lingva kafejo en Partizánske. Ĉar mi ne sukcesis trovi taŭgan ujon por ili, mi volis mem konstrui skatolon. Antaŭ ol komenci, mi serĉis en la interreto kaj bonŝance trovis tiun ĉi retejon, kie tutsimple eblis elekti ŝablonon taŭgan por ludkartoj kaj donis larĝecon, altecon kaj longecon de la kartaro. Rapide mi povis printi kaj alglui ĝin al iu kartono, kaj poste pritondi kaj faldi laŭ la linioj. Jen mi havis la skatolon.
Ĉar la retejo estis utila por mi, mi pensis, ke estas bona ideo traduki ĝin por la Esperanto-parolanta uzantaro. Mi sendis la unuajn tradukojn al la retejestro, kiu post nelonge respondis al mi. Li tre ĝojis pro mia kontribuo kaj eĉ petis kaj kuraĝigis min daŭrigi la tradukadon.

Jen do, foje ne multo bezonatas, por esperantigi la (retan) mondon – foje sufiĉas eta propono kaj plia retprojekto funkcias ankaŭ en “nia” lingvo. Eble eta inspiro ankaŭ por vi? Kiun vian retejon vi emus esperantigi? Ne atendu, ke aliuloj faros, provu kontribui al verdigo de la interreto! 🙂

La retejo troveblas ĉe la jena adreso: http://www.templatemaker.nl/?lang=eo

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com