Eduskills.plus – nová vzdelávacia platforma na rozvoj kritického myslenia mládeže je už k dispozícii

Vďaka finančnej podpore programu Erasmus+ v rámci akcie Sociálne začlenenie prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže je nová vzdelávacia platforma pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v poslednej fáze príprav. Táto platforma poskytuje pedagógom úplné učebné osnovy za cieľom realizácie metódy filozofického pátrania v školských triedach. Rovnako sprístupňuje vzdelávacie moduly a mediálnu knižnicu, ktorá obsahuje zbierku metód z rôznych krajín a materiály v rôznych jazykoch. Medzi diskutované témy patria: udržateľná spotreba, globalizácia, cesta našich výrobkov, útek pred vojnou a prenasledovaním, rozmanitosť vo futbale, ľudské práva, islamofóbia a iné.

Všeobecné informácie o projekte

Viacjazyčná platforma EduSkills+ sa venuje rôznym kozmopolitným vzdelávacím stratégiám a ich rastúcemu významu v európskom a medzinárodnom kontexte. Učitelia na nej nájdu bezplatné online a offline vzdelávacie materiály, ako aj informácie o tom, ako čeliť aktuálnym vzdelávacím výzvam. Projekt je založený na predpoklade, že medzikultúrna integrácia v globalizovanom svete si vyžaduje osobitné stratégie na odstránenie predsudkov, spochybňovanie stereotypov, prekonanie kultúrnych bariér a podporu dialógu. Zdá sa, že práve vzdelávanie za účelom kozmopolitnej angažovanosti prostredníctvom špecifických vzdelávacích politík a postupov je najúčinnejšie pre deti a mládež.

“Moderná demokracia čelí výzve poskytnúť vzdelávanie, ktoré reaguje na rastúcu komplexnosť sveta. Jedným z cieľov výchovy k demokracii je, aby boli občania schopní aktívne sa zúčastňovať demokratických procesov.”, vraví Dr. Daniela Camhy z Rakúskeho centra filozofie pre deti a mládež. “Vo filozofii je budovanie komunity pátrania kľúčové. Tento proces je zároveň veľmi hlboký, demokratický a ukazuje ako demokracia môže fungovať”
(viac…)

Medzinárodný jazyk esperanto oslavuje 132. výročie svojho vzniku

TS, Partizánske, 26.7.2019

Najznámejší plánový jazyk na svete – esperanto – má dnes svoje narodeniny – toto dielo varšavského lekára Ludvika Zamenhofa má za cieľ byť pomocný jazyk v medzinárodnej komunikácii a fungovať ako nadnárodný dorozumievací prostriedok. Jeho výhodami oproti národným jazykom sú najmä jeho jednoduchosť (dá sa zvládnuť 5-10 krát rýchlejšie) a neutralita (nepatrí nikomu a zároveň každému, kto sa ho naučí).

Z Varšavy až do Martina: 20 ročná cesta

Dnes – 26.7. uplynulo presne 132 rokov od vydania prvej učebnice esperanta vo Varšave, ktorá uzrela svetlo sveta v tento deň v roku 1887 a umožnila tak vznik a rozšírenie esperanta po svete. Zaujímavosťou je, že tvorca jazyka využil na vydanie svojej prvej učebnica polovicu vena zo sobáša, ktoré získal od svojho svokra, zámožného obchodníka z Litvy.

V tomto roku si zároveň na Slovensku pripomíname 112 rokov od vydania prvej učebnice esperanta pre Slovákov, ktorú v roku 1907 vydal v Martine v slovenčine pacifista, tolstojovec a zástanca esperanta Albert Škarvan. Trvalo teda až 20 rokov, kým uzrela svetlo sveta aj slovenská učebnica tohto jazyka (dovtedy sa učili esperanto ľudia na Slovensku najmä z českých, alebo maďarských či nemeckých učebníc). Esperanto sa týmto stalo známe aj na Slovensku a od tejto doby sa datuje aj vznik slovenského esperantského hnutia, v ktorom pôsobili v minulosti aj viaceré známe osobnosti, ako napr. maliar Martin Benka či hudobný skladateľ Ján Valašťan Dolinský alebo aj podnikateľ a neskôr poslanec NRSR Bohumil Hanzel.

 

Jednoduchosť a efektivita

Esperanto je jazykom bez výnimiek, jeho gramatika má šestnásť základných pravidiel a slovná zásoba je založená na románskych, germánskych a slovanských jazykoch. Bol vytvorený podľa určitého plánu, sústavy a poriadku – preto je pravidelný a zároveň veľmi efektívny z hľadiska naučenia sa a jeho používania. Jeho zvuk pripomína taliančinu. Číta sa tak, ako sa píše. Na svete ovláda tento jazyk podľa odhadov až dva milióny ľudí. Pre asi tisícku z nich je to materinský jazyk. Sú to najmä deti z manželstiev, v ktorých každý z rodičov je inej národnosti a esperanto používajú doma ako dorozumievací prostriedok. Svetový esperantský zväz (UEA) združujúci esperantistov usporadúva každý rok Svetový kongres esperanta – v roku 2016 sa tento kongres uskutočnil po prvý krát v histórii aj na Slovensku – v meste Nitra sa konal 101. ročník tohto podujatia.

 

 

 

(viac…)

„Mówisz po polsku?” – Ak nie, máme pre vás portál polski.info!

„Mówisz po polsku?” Ak je vaša odpoveď stále „nie”, no máte záujem sa tento pestrý slovanský jazyk naučiť, tento článok bude pre vás. Z dielne E@I totiž v spolupráci s kolektívom medzinárodných partnerských organizácií čoskoro výjde e-learninová platforma polski.info, ktorá poteší samoukov cudzích jazykov po celom svete. Len tak pre zaujímavosť – vedeli ste, že Poľština je druhým najviac hovoreným slovanským jazykom na svete? Nie? Prečítajte si článok a možno sa dozviete zaujímavostí viac. (viac…)

Mladí z Partizánskeho a okolia sa budú učiť ako sa učiť cudzie jazyky, a nielen to!

V rámci projektu “Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši svoje mesto” zastrešeného Európskym zborom solidarity sa zopár mladých dobrovoľníkov a pracovníkov E@I hovoriach viacerými cudzími jazykmi rozhodlo zdieľať metódy učenia sa cudzieho jazyka nadobudnuté počas samoučenia sa i rôznych medzinárodných konferencií, študentom stredných škôl. Okrem toho im tento projekt sprístupní účasť na dobrovoľníckych stážach v zahraničí a ponúkne možnosť stať sa dobrovoľníkom vo viacerých regionálnych aktivitách E@I. (viac…)

Deň materinského jazyka – na (všetkých) jazykoch záleží

Valentín sa síce pred týždňom skončil, ale lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka.

Tento dátum je spojený s udalosťami v Bangladéši, kde v roku 1952 boli zabití štyria študenti protestujúci za rovnoprávnosť svojho jazyka – bengálčiny, so štátom vyhláseným oficiálnym jazykom – urdčinou. Títo študenti prišli o svoje životy pri proteste za ochranu svojho jazyka, zatiaľ čo dnes každé dva týždne zmizne z povrchu zemského jeden jazyk a spolu s ním sa stratí aj celé jeho kultúrne a intelektuálne dedičstvo, ktoré sa hromadilo stovky rokov naprieč celými generáciami. Miznúce sú najmä domorodé jazyky, ktoré sú dôležité pre spoločenský, hospodársky a politický rozvoj, mierové spolužitie a zmierenie v našich spoločnostiach. Práve preto Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2019 za Rok domorodých jazykov (https://en.iyil2019.org), aby podporila naliehavé opatrenia na ich zachovanie, revitalizáciu a podporu.

UNESCO ustanovilo dátum medzinárodného dňa materinského jazyka v roku 1999 a odvtedy sa tento deň slávi po celom svete a pomáha nám pripomínať si krásu a dôležitosť vlastného jazyka a spolu s nim aj jeho kultúrnych čŕt. Dokonca aj bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan zdôrazňoval dôležitosť materinských jazykov. Vyjadril sa, že Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Cieľom tohto dňa je zároveň aj pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete.

Slovákov žijúcich v zahraničí je hojne, ich počet sa odhaduje až na 1,5 milióna. Ani oni by však svoju rodnú reč nemali zabúdať a mali by ju odovzdávať ďalej svojmu potomstvu. Vďaka prvému, a zároveň jedinému bezplatnému mnohojazyčnému portálu na výučbu slovenského jazyka www.slovake.eu je možné si náš ľubozvučný jazyk precvičovať interaktívne a z pohodlia svojho domova. Túto platformu vytvorili najmä slovenskí esperantisti zo združenia Edukácia@Internet (E@I), spolu s medzinárodným tímom v rámci projektu podporeného Európskou komisiou. Tento portál funguje v 15 jazykoch a slovenčinu sa na ňom možno učiť od úrovne úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (B2). Do dnešného dňa sa počet registrovaných užívateľov vyšplhal na 78,347 z 200 krajín sveta!

(viac…)

Nový projekt z našej dielne – „Počítač pre každého“!

Vitajte na našom blogu! Toto je náš prvý príspevok v slovenskej časti, v angličtineesperante máme už tých článkov značne viac (najmä teda v esperantskej, nakoľko blog fungoval viacero rokov iba v tomto jazyku). Sme radi, že ako prvý príspevok na slovenskej verzii blogu môžeme predstaviť náš nový vzdelávací projekt, na ktorom práve pracujeme – a je venovaný práve slovenskému publiku! (Ak by ste chceli vedieť niečo viac o našich iných online stránkach, pozrite si sekciu https://ikso.net/projekty/.

Názov projektu: Počítač pre každého – zlepšenie IKT zručností pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Práca s počítačom je dnes už nevyhnutnosť

(viac…)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com