Deň materinského jazyka – prečo na jazykoch záleží?

TS, Nová Dubnica, 21.2.2024

Medzinárodný deň materinského jazyka

Zatiaľ čo sviatok zamilovaných nám nedávno umožnil uctiť si svoje polovičky, dnešný sviatok nám umožní uctiť si náš materinský jazyk. Dvadsiaty prvý február bol totiž vyhlásený ako Medzinárodný deň materinského jazyka.

Mnoho z nás berie materinský jazyk ako samozrejmú súčasť svojej národnej identity. V niektorých krajinách však zomierali ľudia protestujúci za rovnoprávnosť svojho jazyka. Takáto bola situácia v Bangladéši v roku 1952, kedy štyria študenti prišli o život pri proteste za rovnoprávnosť svojho jazyka – bengálčiny, so štátom vyhláseným oficiálnym jazykom – urdčinou. Práve táto udalosť podnietila vyhlásenie dnešného sviatku.

Je smutné, že zhruba každé dva týždne sa z povrchu zemského vytratí jeden jazyk a spolu s ním i celé jeho kultúrne a intelektuálne dedičstvo, ktoré sa hromadilo stovky rokov naprieč generáciami. Zachovávanie jazykovej rôznorodosti ako znaku národnej identity je dôležité pre spoločenský, hospodársky a politický rozvoj ako aj mierové spolužitie v našich spoločnostiach. UNESCO stanovilo dátum medzinárodného dňa materinského jazyka v roku 1999 a odvtedy sa tento deň slávi po celom svete. Takto sa UNESCO snaží podporiť opatrenia na zachovanie, revitalizáciu a podporu materinských jazykov a pomáha nám pripomínať si ich krásu, dôležitosť a miesto v kultúre národa. Dokonca aj bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan sa vyjadril, že Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Práve v dnešný deň by sme si mali naše materinské jazyky pripomenúť a precvičovať ich, nech sme kdekoľvek.

Je zaujímavé, že počet Slovákov žijúcich v zahraničí sa odhaduje až na 1,5 milióna. Ani oni by však svoju rodnú reč nemali zabúdať a mali by ju odovzdávať ďalej svojmu potomstvu. Vďaka prvému, a zároveň jedinému bezplatnému mnohojazyčnému portálu na výučbu slovenského jazyka www.slovake.eu je možné si náš ľubozvučný jazyk precvičovať interaktívne a z pohodlia svojho domova po celom svete. Za touto platformou stoja najmä slovenskí esperantisti zo združenia Edukácia@Internet (E@I), spolu s medzinárodným tímom v rámci projektu, podporeného Európskou komisiou. Tento portál funguje už v 16 jazykoch a slovenčinu sa na ňom možno učiť od úrovne úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (B2). Do dnešného dňa sa počet registrovaných užívateľov vyšplhal na viac ako 144000 z 200 krajín sveta! V súčasnosti prebieha už tretie kolo rozširovania a úpravy portálu. Onedlho sa stránka vylepší aj po technickej stránke a do leta pribudne veľa nového obsahu: ilustrácie, zvukové nahrávky, ale aj texty, dialógy a cvičenia. Toto všetko pripravuje tím šiestich partnerov zo štyroch krajín EÚ: Edukácia@Internet, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Univerzita Komenského zo Slovenska, Studio Gaus z Nemecka, Vilniuská univerzita z Litvy a INALCO z Francúzska.

Peter Baláž, koordinátor občianskeho združenia Edukácia@Internet sa vyjadril: „Uvedomujeme si potrebu ochrany všetkých jazykov, ako aj obrovský potenciál internetu na využitie vo vzdelávaní. Preto sme po našom prvom projekte – mnohojazyčnej web-stránke na bezplatné učenie sa esperanta (www.lernu.net) pokračovali vo vytváraní podobných portálov aj pre iné jazyky. Dnes už je naše p ortfólio naozaj pestré: okrem esperanta (lernu.net) a slovenčiny (slovake.eu) je to ďalej nemčina (deutsch.info), ruština (russky.info), poľština (polski.info) EÚ-jazyky všeobecne (lingvo.info), portál na tvorbu cvičení a testov www.testu.eu, či práve dokončená vzdelávacia hra na precvičovanie slovnej zásoby: www.vortoj.net. Všetky tieto projekty vznikli najmä vďaka podpore Európskej komisie (v rámci súčasného programu Erasmus+). Osobne nás mrzí najmä zdržanlivé, až odmietavé stanovisko rôznych štátnych inštitúcií – o podporu projektu ”slovake.eu” a jeho širšie využitie žiaľ, neprejavila doteraz od roku 2011 žiadna štátna zložka záujem. Čo je naozaj smutné, nakoľko sa zároveň tvárime, že nám záleží na vzdelanostnej spoločnosti a modernizácii v oblasti digitalizácie.

Jazyky nie len online, ale aj naživo

Okrem online-vzdelávania sa ale E@I venuje aj organizovaniu rôznych školení a vzdelávacích podujatí – v roku 2024 bude združenie organizovať dôležité medzinárodné podujatie, zamerané na propagáciu, učenie sa i poznávanie jazykov.

Stretnutie polyglotov (Polyglot Gathering), ktoré sa uskutoční od 15. mája do 19. mája 2024 v Prahe. Ide o najväčšie stretnutie polyglotov na svete. Polygloti sú zaujímaví ľudia, ktorí dokážu plynule komunikovať vo viacerých jazykoch. Niektorí sa prirodzene dohovoria aj v 20-tich jazykoch! Česko privíta viac ako 500 takýchto ľudí z vyše 60 krajín sveta, ktorí sa stretnú, aby sa mohli zúčastniť mnohých zaujímavých prednášok ale aj porozprávať sa s kamarátmi s podobnými záujmami, a to je najmä láska k jazykom. Polyglot Gathering (https://www.polyglotgathering.com/) je neformálne podujatie, ktoré sa v minulosti už trikrát konalo aj v Bratislave a Berlíne a dvakrát v Poľsku.

Ú častníci podujatia „Polyglot Gathering“ v r. 2023 v Poľskom Teresine.

O jazyky – a aj o ten vlastný, materinský, sa treba starať, používať ho, opatrovať ho. Inak sa môže stať, že v budúcnosti zmizne z povrchu zemského. Nielen v Medzinárodný deň materinského jazyka, preto chráňme materinské jazyky, učme sa nové a zaujímajme sa o zvyky a kultúry svoje ako aj iných národov!

Kontakt:

Peter Baláž

Koordinátor E@I

+421 902 203 369

peter.balaz@ikso.net

Edukácia@Internet

www.ikso.net

Zo Slovenska sa zabezpečuje celosvetový virtuálny kongres pre 1400 esperantistov z 97 krajín

Esperantisti a jazykový nadšenci z celého sveta sa opäť stretávajú v online svete: „Virtuala Kongreso de Esperanto“ (teda Virtuálny esperantský kongres – https://vk.esperanto.net/) sa uskutoční už v tomto týždni, od 24. do 27.11.2022. Zaujímavé na podujatí je aj to, že tento online kongres sa zabezpečuje po technickej stránke práve zo Slovenska. Združenie „Edukácia@Internet“ so sídlom v Novej Dubnici má na starosti celý kongres a postará sa o pohodlie účastníkov na svojej vlastnej online platforme.

 

Logo Virtuálneho kongresu esperanta
Logo virtuálneho kongresu

 

Ako taký virtuálny kongres vyzerá?

Hlavný program tvoria rôzne prednášky, prezentácie, diskusie, koncerty, filmy – ide teda o spojenie vzdelávacieho a kultúrneho programu. V podstate sa to podobá kongresu „naživo“, ibaže ľudia nie sú v jednom meste a nesedia spolu v jednej miestnosti, ale každý sa zúčastňuje zo svojej krajiny, pokojne aj z pohodlia svojej obývačky. Dostane prístup do platformy, na ktorej sa celý program odohráva – môže si v nej vyplniť svoje údaje, aby ho mohli iní účastníci kontaktovať, osloviť. Podľa pripraveného programu si zvolí, ktorá udalosť ho zaujíma a už len klikne na konkrétny odkaz. Zároveň (ak ho napr. aktuálny program nezaujíma, alebo sa žiadny v tom čase nekoná) môže využiť tzv. „kaviarne“ – priestory bez špecifického programu, kde sa môže stretnúť a pozhovárať s inými účastníkmi. Takéto podujatie je teda vhodné aj esperantistov-začiatočníkov, alebo pre ľudí, ktorí napr. neradi cestujú, alebo si to nemôžu dovoliť (či už z časových, finančných, či iných dôvodov). Takéto podujatie má navyše zákonite aj omnoho menšiu ekologickú stopu a je teda udržateľnejšie.

Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor združenia E@I, ktoré toto podujatie technicky zastrešuje: Samozrejme je táto forma ochudobnená o sociálnu stránku (predsa len nie je to isté sa stretnúť naživo a diskutovať „tvárou v tvár“), je ale veľmi vhodnou náhradou a akýmsi doplnkom pre ľudí, ktorí by sa inak vôbec nemohli stretnúť, pozhovárať sa či vymeniť si názory na tú-ktorú tému. No a nakoľko je esperanto jazyk, je komunikácia pre túto komunitu logicky veľmi dôležitá :). Preto by sme chceli tento virtuálny kongres už organizovať pre Svetové esperantské združenie (UEA) každoročne.“

Virtuálny kongres: náhrada alebo doplnok?

V rokoch 2020 a 2021 sa Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso de Esperanto) konať nemohol z dôvodov pandémie. V tomto roku sa už v auguste jeho 107. ročník uskutočnil – v meste Montreal, v Kanade. Organizátori (Universala Esperanto-Asocio so sídlom v Roterdame) však myslia aj na tých, ktorí sa na kongres „naživo“ nedostali a chcú ponúknuť svojim členom aspoň takúto možnosť online stretnutia, spojenú s bohatým edukačným aj kultúrnym programom.

Ako hovorí Fernando Maia, podpredseda UEA z Brazílie: „Kým počas pandémie bol virtuálny kongres istou náhradou za kongres reálny, od tohto roku už bude virtuálny kongres doplnkom toho skutočného. Okrem živých vstupov, diskusií a prednášok si budú môcť účastníci pozrieť aj záznamy s viacerých programov, ktoré sa uskutočnili na kongrese v Montreali a určite stoja za to, aby si ich pozrelo viac ľudí, ako len účastníci toho kongresu. Sme radi, že takto navyše dávame priestor aj ľuďom z nedostatkom príležitostí – o čom svedčí aj bohatá účasť napr. z Afriky alebo všeobecne fakt, že už sa prihlásili ľudia z 97 krajín!

Čo je esperanto?

Esperanto je najrozšírenejší medzinárodný plánový jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu, pod ktorým v roku 1887 zverejnil lekár L. L. Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. A to sa mu aj podarilo – esperanto možno nazvať aj najjednoduchším jazykom na svete, keď na bežnú konverzačnú úroveň postačia človeku týždne štúdia (namiesto mesiacov či rokov). Výhodou esperanta je aj jeho neutralita – nakoľko tento jazyk nepatrí žiadnemu štátu či národu, zachováva si svoju neutrálnu pozíciu pri nadnárodnej komunikácii. Tým sa uplatňuje tzv. „jazyková demokracia“, keď medzi sebou komunikujú ľudia z rôznych krajín na rovnakej úrovni. (Preto sa zvykne esperanto označovať aj ako „jazyk mieru“.)

Hoci žiaden štát neprijal esperanto ako úradný jazyk, používa ho komunita s odhadovaným počtom hovoriacich 100 000 až 2 000 000. V Poľsku aj Chorvátsku je na zozname nemateriálneho kultúrneho dedičstva. Získalo aj isté medzinárodné uznania, napríklad dve rezolúcie UNESCO či podporu známych osobností verejného života. V súčasnosti sa esperanto využíva rôznorodo: pri cestovaní, korešpondencii, medzinárodných stretnutiach a kultúrnych výmenách, kongresoch, vedeckých diskusiách, v pôvodnej aj prekladovej literatúre, divadle a kine, hudbe, tlačenom aj internetovom spravodajstve, rozhlasovom a televíznom vysielaní.

E@I ako unikát (nie len) na Slovensku: pracovným jazykom je esperanto

Združenie E@I (Edukácia@Internet – www.ikso.net) je medzinárodné a venuje sa najmä jazykovým projektom – či už ide o tvorbu online portálov na bezplatné učenie sa alebo organizovanie vzdelávacích podujatí. Vytvorilo už viacero veľmi užitočných a vysoko hodnotených projektov, napr. prvú a aj jedinú mnohojazyčnú bezplatnú stránku na učenie sa slovenčiny pre cudzincov: www.slovake.eu. Organizuje aj najväčšie stretnutie polyglotov na svete: Polyglot Gathering. A základom všetkých aktivít bolo práve esperanto.

Rôzne projekty združenia E@I.

Peter Baláž – koordinátor združenia E@I vysvetľuje: Naša história sa datuje do 1999, kedy bolo naše združenie iba neformálnou pracovnou skupinou hŕstky mladých esperantistov – tí chceli vytvoriť web, na ktorom by sa dalo esperanto naučiť. Tak vznikol prvý projekt nášho združenia: práve pred 20 rokmi, v decembri 2002 bol spustený náš prvý web práve na výučbu esperanta: www.lernu.net. Dnes má 345000 užívateľov z celého sveta. No a práve úspech a skúsenosti z tohto projektu nás posunuli ďalej – začali sme robiť užitočné projekty aj pre iné jazyky, zároveň sa ale naďalej venujeme esperantu, nakoľko je to naša srdcovka.“

Združenie má aktuálne svoju kanceláriu v meste Nová Dubnica, kde pôsobí jadro zamestnancov. Nakoľko sú to ľudia z rôznych krajín, používajú ako svoj hlavný pracovný jazyk esperanto.

Peter Baláž pokračuje: „Používanie angličtiny je síce v súčasnosti populárne – ale ovládať tento jazyk na naozaj vysokej úrovni je pomerne náročné. Okrem toho – asi každý vie, ako (často komicky) vyzerá, keď napr. Slovák hovorí s Talianom po anglicky… Použitie esperanta na nadnárodnú komunikáciu je neporovnateľne jednoduchšie a efektívnejšie (než ktorýkoľvek národný jazyk) – ak by som to s niečím porovnal, je to ako sledovanie televízie: Komunikovať po anglicky je ako sledovať film na starom čiernobielom televízore. Komunikovať v esperante je ako sledovať ten istý film na najnovšom televízore v 4K-rozlíšení :). Tá úroveň je naozaj badateľná. To potvrdí každý, kto sa esperantu aspoň trochu venoval.“

Erasmus+ ako podporovateľ mnohojazyčnosti

Aj vďaka projektom z programu Erasmus+ sa aktivity E@I rozrastajú a pribúda stále viac edukačných viacjazyčných bezplatných portálov (www.deutsch.info, www.slovake.eu, www.russky.info, www.polski.info, www.lingvo.info, www.eduskills.plus, www.vortoj.net …)

Ide už o viac ako milión registrovaných uživateľov doslova z celého sveta, ktorí profitujú z týchto portálov.

Peter Baláž dopĺňa: „Sme veľmi vďačný za to, že Erasmus+ vôbec existuje – väčšina našich projektov bola podporená práve Európskou komisiou. Okrem iného sa nám práve skončil projekt mobilít: Rozvoj manažérskych a jazykových kompetencií v online prostredí v rámci Kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Vďaka nemu sa mohli zamestnanci združenia v rámci hospitácii v iných krajinách naučiť všeličo nové, získať nové poznatky a zručnosti. Aj vďaka nim môžeme teraz realizovať Virtuálny kongres pre esperantistov z celého sveta.“

Jazykoví nadšenci a polygloti z celého sveta sa opäť stretávajú – v tomto roku aj online aj naživo

Každoročne najväčšie medzinárodné stretnutie pre jazykových nadšencov s názvom Polyglot Gathering sa uskutoční aj v tomto roku – a tento rok dokonca hneď dvakrát. To prvé – s prívlastkom “Online” začína už teraz vo štvrtok, 28.4. a potrvá do nedele, 1.5.2022. To naživo sa uskutoční o mesiac neskôr, neďaleko Varšavy, v mestečku Teresin v čase 1.-6.jún. Čo však znamená byť polyglotom? Voľne povedané, každý, kto ovláda viac ako tri-štyri jazyky, zaujíma sa o cudzie jazyky a vo voľnom čase sa ich učí, si môže hovoriť polyglot.

 

Po 3 rokoch v Berlíne, 3 rokoch v Bratislave a 2 rokoch online čakania na osobné stretnutie v Poľsku sa polygloti nakoniec dočkajú – v roku 2022 sa stretnú aj v Poľsku – a zároveň už čoskoro aj online!

 

Polyglot Gathering Online sa bude konať medzi 28. aprílom a 1. májom. Táto online verzia umožní každému zúčastniť sa akcie z pohodlia domova, nech už je človek kdekoľvek na svete. Okrem toho sa ale od 1. do 6. júna bude konať aj “Polyglot Gathering” naživo, v poľskom mestečku Teresin, neďaleko Varšavy – ako bolo pôvodne plánované na rok 2020.

 

Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor občianskeho združenia Edukácia@Internet (E@I) z Novej Dubnice, organizujúceho túto akciu: „Posledné dva roky sme sa snažili, aby sme neprišli o takú skvelú akciu. Má veľký potenciál aj význam z hľadiska vzdelávania a chceli sme udržať komunitu pri živote napriek tomu, že nebolo možné cestovať. A podarilo sa! Keďže sa pandémia pomaly vytráca, rozhodli sme sa v tomto roku pre obe varianty: zachovať dynamiku a výhody stretnutia online a k tomu sa opäť stretnúť aj naživo v Poľsku, ako bolo plánované už pred 2 rokmi. Podujatie “naživo” je predsa len úplne iné, živšie, ľudskejšie – umožňuje ľuďom užiť si Polyglot Gathering 24 hodín denne, keďže bude všetko na jednom mieste. A zrejme sme urobili dobre, nakoľko na Online podujatie už je prihlásených viac ako 500 polyglotov a na to naživo 300.

 

Čo sa vlastne bude diať na Stretnutiach polyglotov?

Všetky dni podujatia budú nabité zaujímavými prednáškami, diskusiami a jazykoch a kultúrach, rýchlokurzmi a ďalšími spoločenskými aktivitami a hrami – aj na akcii online aj tej naživo. Okrem toho tu bude priestor pre súťaže, viacjazyčný koncert a neformálne diskusie, tvorivé dielne. Program umožňuje účastníkom vybrať si, čo ich najviac zaujíma. Účasťou na prednáškach ma človek možnosť získať viac vedomostí o témach, súvisiacich s jazykmi a jazykovým vzdelávaním – či už ide o prezentáciu o menej známom jazyku alebo o stratégiách jazykového vzdelávania. Podujatie tiež poskytuje príležitosť precvičiť si ľubovoľný jazyk podľa vlastného výberu vďaka jazykom, ktoré je možné uviesť na menovke, ako aj vďaka virtuálnym jazykovým cvičebniam, zameraným da komunikáciu.

 

Na podujatí sa každoročne stretávajú a prednášajú rôzni lingvisti, vývojári vzdelávacích aplikácií, vydavatelia, profesori, učitelia, prekladatelia a tlmočníci, ako aj jazykoví nadšenci, ktorí berú učenie sa cudzích jazykov ako hobby. Keďže táto akcia je svetovo najväčším stretnutím polyglotov, účastníci sa môžu navzájom spoznávať, vymieňať si svoje „know-how“ v oblasti jazykového vzdelávania alebo rozširovať svoje poznatky o iných kultúrach.

Akcie Polyglot Gathering Online sa zúčastnia aj niektorí nadšenci, ktorí ovládajú až 30 cudzích jazykov! Tešiť sa preto možno na stretnutie s najväčšími odborníkmi v tejto oblasti – akými sú Richard Simcott či Luca Lampariello.

 

Hlavnou témou tohtoročného Polyglot Gathering-u v Poľsku bude „Jazyky pre mier“ – ako vyjadrenie presvedčenia, že znalosť jazykov a viacjazyčnosť môžu byť účinnými nástrojmi medzinárodného porozumenia. „Domorodé jazyky“ budú ďalšou témou tohtoročného programu. Táto téma je reflexiou “Medzinárodnej dekády domorodých jazykov”, ktorú vlani vyhlásila OSN.

Solidarita s Ukrajinou – organizátori umožňujú všetkým občanom Ukrajiny bezplatnú účasť na Polyglot Gathering Online. Pri registrácii stačí použiť promo-kód “Ukraine”. Takýmto spôsobom chcú vyjadriť Ukrajine podporu v týchto mimoriadne ťažkých časoch.

 

Musím ovládať určitý počet cudzích jazykov, aby som sa mohol zúčastniť podujatia?

Rozhodne nie! Podujatie je otvorené pre každého a účastníci si môžu vybrať, do akého programu sa zapoja. Či už hovoríte jedným alebo dvadsiatimi jazykmi, Polyglot Gathering vám pomôže rozšíriť si obzory a naučiť sa nové veci o svetových jazykoch. Dozviete sa o nových, zaujímavých metódach učenia sa jazykov a získate motiváciu zlepšiť si doterajšie znalosti cudzích jazykov alebo sa začať učiť cudzí jazyk, po ktorom ste vždy túžili.

 

Aké sú teda výhody učenia sa cudzieho jazyka?

Znalosť cudzieho jazyka nielenže zvýši vašu hodnotu na trhu práce, uľahčí vám cestovanie a pomôže vám nájsť si priateľov zo zahraničia, ale tiež pomáha pri rozvoji celého radu kognitívnych schopností. Učenie sa jazyka si však vyžaduje istú dávku motivácie, keďže ide skôr o maratón ako o šprint. Po dosiahnutí určitej úrovne musí človek jazyk aktívne používať, aby ho časom nezabudol. Spôsob, akým sa jednotliví polygloti neustále motivujú pokračovať v učení, je odlišný. Každý by asi súhlasil, že znalosť viacerých cudzích jazykov prináša množstvo motivujúcich výhod. Niektoré z nich potvrdzujú aj vedci:

 

 • Zlepšuje schopnosť rozhodovať sa. Výskum na univerzite v Chicagu zistil, že pre viacjazyčných ľudí je jednoduchšie rozhodovať sa. Toto zistenie súvisí s tým, že pri učení sa cudzieho jazyka sa učíme aj rôzne nuansy slov, ako aj regionálne výrazy a pri komunikácii sme nútení si z nich vyberať.
 • Zlepšuje kognitívne schopnosti, ako aj schopnosti riešiť problémy. Učenie sa nového cudzieho jazyka si vyžaduje osvojenie si nového systému pravidiel, štruktúr a slovnej zásoby. Mozog sa teda musí vysporiadať so zložitosťou, keď sa snaží pochopiť nové štruktúry a absorbovať nové informácie.
 • Zlepšuje sociálne zručnosti. Spolu s cudzím jazykom objavujeme aj cudziu kultúru. To nám umožňuje byť flexibilnejší a otvorenejší názorom a správaniu iných ľudí. Ak hovoríme viacerými cudzími jazykmi, máme výhodu v tom, že vidíme svet z rôznych uhlov pohľadu, čím sa zvyšuje naša schopnosť komunikovať v dnešnom globálnom svete.
 • Odďaľuje demenciu v starobe. Niekoľko štúdií na túto tému prinieslo rovnaké výsledky. Učenie sa cudzieho jazyka udržuje váš mozog zdravý. U viacjazyčných ľudí sa demencia v starobe objavuje o dva až tri roky neskôr.
 • Zlepšuje študijné výsledky v iných akademických oblastiach. Zlepšenie kognitívnych schopností má podľa výskumu za následok vyššie skóre v štandardizovaných testoch z matematiky či čítania s porozumením. Schopnosť riešiť problémy sa odráža v učení akéhokoľvek školského predmetu.
 • Zlepšuje pamäť. Čím viac mozog používame, tým lepšie funguje. Znalosť cudzieho jazyka si vyžaduje nielen osvojenie si novej slovnej zásoby a pravidiel nového jazykového systému, ale aj ich zapamätanie a využitie v praxi. Mozog tak berie učenie sa nového cudzieho jazyka ako tréning v posilňovni.
 • Myseľ sa stáva bystrejšou. Výskum španielskej univerzity Pompeu Fabra odhalil, že viacjazyční ľudia vynikajú v pozorovaní okolia. Ľahšie si všimnú niečo nepodstatné alebo zavádzajúce. Sú tiež lepší v odhaľovaní zavádzajúcich informácií.

 

Ako vidíte, nájsť si cestu k štúdiu cudzieho jazyka sa oplatí. Podujatie Polyglot Gathering je miestom, kde môžete túto motiváciu získať a vôbec nezáleží na tom, koľko jazykov ovládate!

 

Zaregistrujte sa a získajte prístup na ktorúkoľvek z dvoch tohtoročných akcií alebo aj na obe!

Program oboch podujatí ako aj prihlasovací formulár nájdete tu: www.polyglotgathering.com

Polygloti z celého sveta sa tešia na stretnutie s vami! 🙂

 

Polyglot Gathering Team

 

PG2019

Foto E@I: Účastníci akcie “Polyglot Gathering” v Bratislave, 2019

 

Kontakt:

info@polyglotgathering.com

 

Peter Baláž – hlavný organizátor

peter.balaz@polyglotgathering.com 

tel.: 0902 203369

www.polyglotgathering.com

Mier Ukrajine, mier svetu!

E@I ako medzinárodné občianske združenie ostro odsudzuje súčasnú agresiu Ruska na Ukrajine. Je to neospravedlniteľný zločin a bude mať veľmi veľa negatívnych následkov. Všeobecne odsudzujeme všetky vojenské konflikty, kdekoľvek a kýmkoľvek sú páchané. Ten súčasný sa nás však dotýka o to viac, že sa deje priamo v susednej krajine a že sú do neho zapojené krajiny, v ktorých oboch máme priateľov, známych aj kolegov. 

Zároveň vyjadrujeme súcit a solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorí sú touto agresiou zasiahnutí.  Ako polygloti aj esperantisti veríme, že ľudia (ale aj vlády!) musia riešiť svoje vzájomné konflikty predovšetkým dialógom, komunikáciou. Vojna a násilie nikdy nie sú riešením!

Učenie sa jazykov má nielen praktický význam – okrem získaných vedomostí pomáha učenie sa jazykov aj schopnosti porozumieť iným ľuďom a kultúram – ich zvyklostiam, názorom, konaniu. Učenie sa jazykov znamená aj otvoriť svoje srdce – a interkultúrny dialóg znamená aj schopnosť vcítenia sa do druhého, ochota načúvať mu a pochopiť ho. V súčasnej dobe je ochota načúvať druhému v Európe poznačená konfliktom, aký sme už v 21.storočí nečakali.  

Známe slovenské príslovie hovorí: “Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.” V dnešných dňoch potrebuje každý z nás hlavne byť človekom – pokojne postačí raz.  

Apelujeme na vládu Ruskej federácie, aby čím skôr ukončila vojenskú operáciu na Ukrajine. Vyzývame preto zodpovedných na čo najrýchlejšie mierové ukončenie tohto konfliktu. Je potrebné čím skôr začať dialóg a nájsť riešenie, aby sa nezvyšovali doterajšie straty na životoch. Bez dialógu niet komunikácie, bez komunikácie niet porozumenia a bez porozumenia niet partnerstva, priateľstva, spolupráce. 

Žiaľ, súčasný konflikt ani zďaleka nie je iba o Ukrajine – je aj smutným dôkazom toho, že sme ako ľudstvo ešte stále nedospeli. Naše vedomie je ešte stále na zvieracej úrovni, no žiaľ naša technológia je už na omnoho vyššej úrovni – na úrovni možného vyhladenia ľudstva z povrchu našej planéty. Snažme sa preto spoločne o to, aby sme ako ľudstvo čím skôr dospeli – a uvedomili si hrozbu, ktorou sú pre nás všetkých zbrane, ktoré sme sami vyvinuli na vzájomné ničenie sa. 

A keď už konečne utíchnu zbrane, nezabudnime prirýchlo na to, čo konflikt spôsobilo, ale ani na to, vďaka čomu bol tento konflikt možný. Zbrane sú niečím, čoho potrebujeme v budúcnosti čo najmenej, nie čo najviac! Žiadajme preto zničenie atómových zbraní, ale snažme sa aj o demilitarizáciu sveta v čo možno najširšom zmysle. Veríme, že to, čo ľudstvo v skutočnosti hľadá a potrebuje sú harmónia a pokoj – a tie sa nikdy nebudú dať získať agresiou a zbraňami. Mier je jedinou cestou! Mier je jediným východiskom! 

DerDieDas: všetko o členoch!

Je tu nová bezplatná aplikácia na učenie sa členov v nemčine!

S aplikáciou „deutsch.info: Der Die Das“ môžete hravou formou zvládnuť jednu z najťažších kapitol nemeckého jazyka – naučiť sa členy a ich správne používanie – a užiť si pri tom veľa zábavy.

Na príkladoch 10 000 viet si precvičíte celkovo 1 000 relevantných podstatných mien. Okrem samotných určitých a neurčitých členov si navyše precvičíte aj ich používanie v spojení s predložkami, prídavnými menami, privlastňovacími a neurčitými zámenami v rozličných pádoch – a to v jednotnom aj množnom čísle!

Príkladové vety sa zameriavajú na hovorený jazyk a relevantné slovné spojenia. Slová a vety, ktoré ste sa takto naučili, môžete ihneď používať v každodennej komunikácii!

Aby ste sa s aplikáciou aj zabavili, nájdete tu veľa zaujímavých zemepisných a kultúrnych informácií o nemecky hovoriacich krajinách, odkazy na gramatiku, vtipné slovné spojenia, mnoho ilustrácií a audionahrávok. Aplikácia Vás zaujme tiež pekným dizajnom a hravou štruktúrou. Špeciálny algoritmus Vám umožní učiť sa individuálne, primerane Vašej úrovni a dáva priestor pre pravidelné opakovanie slov a viet, ktoré ste sa už naučili.

Stiahnite si ju na deutsch.info/derdiedas (pre iOS aj Android) a učenie bude zábavou!

E@I je teraz partnerom aj v novom projekte pre nemčinu pre úplných začiatočníkov – „deutsch.info – Einführungskurs“ (deutsch.info – úvodný kurz). Projekt sa začal 1.11.2021 a kurz bude hotový na jeseň 2024, bude k dispozícii v 22 jazykoch (vrátane slovenčiny).

 

 

Dá sa prepojiť pohyb, vzdelávanie a inkluzivita? Áno, spoznajte hru Vortoj a posúďte sami

Dňa 26.10.2021 sa v priestoroch Zážitkového centra vedy – Aurelium v Bratislave konala tlačová konferencia, na ktorej boli prezentované výsledky projektu Vortoj. Tento projekt vznikol v dielni o.z. Edukácia@Internet sa vďaka podpore z Fondu SK-NIC sa mohol aj zrealizovať. Existujúcu počítačovú hru Vortoj, ktorá umožňuje učiť sa cudzie jazyky interaktívnym spôsobom prostredníctvom skákacej podložky, sa podarilo spraviť inkluzívnejšou než kedykoľvek predtým. Jej súčasná verzia je teraz prispôsobená aj potrebám ľudí s poruchou autistického spektra (PAS), no taktiež prešla kompletnou dizajnovou premenou, aby pomohla učiť sa cudzie jazyky čo najširšiemu spektru ľudí.

 

Pôvodná beta-verzia hry Vortoj, vyvinutá v združení E@I, fungovala ako skvelá pomôcka pre limitované skupiny ľudí učiacich sa cudzí jazyk. Hráči už museli vopred ovládať väčšinu slov v cudzom jazyku a vďaka tejto hre sa mohli skvele zabaviť, no primárne iba precvičiť ich správnosť. Obsahovala iba jeden herný mód, dve obtiažnosti a mala príliš výrazné vizuálne efekty. Cieľom projektu „Vortoj – pomoc autistom vzdelávacou hrou“ bolo spraviť hru Vortoj inkluzívnejšou a umožniť ľuďom s PAS zvýšiť si kvalitu života a zlepšiť znalosti v cudzích jazykoch. Pri ľuďoch s autizmom sa vyučovaniu cudzích jazykov totiž venuje minimum času, keďže častokrát majú problém ovládať aj svoj materinský. Rozhodne však túto výzvu združenie E@I nepovažovalo za nemožnú a na základe dát sa pustilo do adaptácie tejto hry pre túto cieľovú skupinu.

 

Hra Vortoj si v rámci tohto projektového cyklu prešla množstvom premien. Jej súčasná verzia si snáď ponecháva asi len jej úplný základ a originálnu myšlienku, ktorou bolo pomôcť ľuďom v učení sa cudzieho jazyka spôsobom, ktorý je zároveň zdravý pre telo a spojený so skákaním. Každá zmena a novinka v hre má svoje dizajnové opodstatnenie, pričom tieto zmeny boli vybrané na základe spätnej väzby z testovania hry v centre organizácie SPOSA Bratislava, ako aj ďalších deviatich organizácií venujúcich sa práci s autistami po celom Slovensku.

 

Aktuálna verzia je teda vhodná úplne pre každého, či už je daný používateľ autista alebo nie. Vďaka hre Vortoj sa každý môže učiť slovíčka v cudzích jazykoch zábavnou a hravou formou, pretože sú prichystané 4 herné módy, 3 obtiažnosti, prehľadný a vylepšený dizajn ako aj možnosť vytvoriť si profil a zvyšovať si svoju úroveň a skóre. Jedno je isté, vďaka tejto modernej a inkluzívnej pomôcke na učenie sa cudzích jazykov sa určite nudiť nebudete.

 

Koordinátor o.z. Edukácia@Internet, Peter Baláž, takto opisuje svoje pocity z blížiaceho sa záveru projektu: „Celý náš tím si uvedomuje urgentnosť a závažnosť situácie spojenej s autizmom a sme preto veľmi radi, že sme mohli takýmto spôsobom prispieť k jej riešeniu. Rovnako však cítime obrovskú zodpovednosť, keďže sa nanešťastie nejedná a projekt alebo o cieľovú skupinu, ktorej sa bežne venuje dostatočná pozornosť. Pevne dúfame, že tento projekt naozaj naplní svoj účel a pomôže ľuďom s PAS zvýšiť si kvalitu svojho života, pretože to bolo od začiatku jeho zámerom. V neposlednom rade však taktiež veríme, že podobných projektov pre ľudí s autizmom bude čoraz viac a že aj priamo my ako občianske združenie budeme mať opäť možnosť takýmto spôsobom pomôcť tým, ktorí ju reálne potrebujú. Táto hra, ktorá prepája pohyb (skákanie) s učením sa jazyka, má na to všetky predpoklady a veríme, že o nejaký čas ju budú môcť využívať žiaci na základných a stredných školách – či už v rámci hodiny ako spestrenie vyučovania alebo aj ako neformálnu aktivitu počas prestávok.“

 

Viac informácií a aktualít o hre Vortoj môžete nájsť na stránke https://vortoj.sk/

LingvaKvíz

Druhý ročník hry LingvaKvíz sa začína práve dnes, čaká Vás v ňom veľa zábavy a zaujímavých poznatkov o jazykoch

TS: E@I, Nová Dubnica, 24.9.2021

 

Pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa jazykov (26.9.) môžete využiť možnosť zapojiť sa do LingvaKvízu, celoslovenského vedomostného online kvízu, ktorý bude na stránke https://kviz.lingvafest.sk prebiehať celý mesiac od dnes (24.9.) do 23.10.2021. Druhý ročník tohto kvízu Vám znova ponúka možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti hravou formou, bezplatne a navyše vyhrať fantastické hodnotné ceny!


LingvaKvíz je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Do tohto jednoducho hrateľného kvízu sa po registrácii môžu hráči bezplatne zapojiť koľkokrát chcú a v priebehu trvania kvízu si zasúťažiť o 140 cien, ako napríklad jazykový pobyt v Kanade v hodnote 620 EUR, notebook, smartfóny, čítačky kníh a mnoho ďalších.

 

Účastníkom bude v každej hre ponúknutých 12 otázok, pričom vždy len jedna z možností je správna. Na každú otázku budú mať účastníci maximálne 20 sekúnd a cieľom kvízu je nazbierať čo najviac bodov a zlepšiť si tak svoje vedomosti a zároveň postavenie vo finálnej tabuľke. Zapojiť sa do kvízu bude možné pomocou smartfónu či počítača a kvíz bude hrateľný buď priamo prostredníctvom vyššie uvedenej stránky alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

Organizátorom podujatia je medzinárodná mládežnícka organizácia Edukácia@Internet (E@I), ktorá realizuje online vzdelávacie portály, zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, technológie a environmentálne témy. Spoluorganizátormi sú taktiež Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe. Ambasádorkou tohto projektu sa stala známa moderátorka Adela Vinczeová, ktorá sama ovláda viacero jazykov na veľmi dobrej úrovni a sama si uvedomuje potrebu znalosti jazykov v súčasnom svete.

 

Koordinátor o.z. Edukácia@Internet, Peter Baláž, takto opisuje svoje pocity pred začiatkom LingvaKvízu: „Celý náš tím si uvedomuje urgentnosť a závažnosť jazykovej situácie na Slovensku, a preto prichádzame s inovatívnym riešením, LingvaKvízom, vďaka ktorému sa na Slovensku môže výraznejšie rozšíriť povedomie o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Veríme, že náš kvíz bude pre hráčov prínosný a že sa pri ňom skvelo zabavia. Zároveň majú aj šancu získať veľmi zaujímavé ceny, tak prečo to neskúsiť?

 

Týmto by sme Vás taktiež chceli pozvať na sledovanie slávnostného otvorenia LingvaKvízu, ktoré sa bude konať online naživo na Facebooku v deň spustenia kvízu (24.9.) o 10:00. Slávnostné otvorenie je možné sledovať na tomto odkaze.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na:

 

Peter Roman

PR manažér | LingvaKvíz

Edukácia@Internet (E@I)

E-mail: peter.roman@lingvafest.sk 

 

Dnes na Deň Zeme sa začína EkoKvíz. Zapojte sa a zlepšite si znalosti o environmentálnych témach zábavnou formou!

TS: E@I, Nová Dubnica, 22.4.2021

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa môžete zapojiť do inovatívneho celoslovenského EkoKvízu na stránke ekokviz.eu. Prebiehať bude každý deň od 22.4. do 21.5.2021 a možno si v ňom zlepšiť hravou formou svoje znalosti v environmentálnych témach. Čo je na EkoKvíze najlepšie? Zapojiť sa môže ktokoľvek celkom bezplatne a ešte aj vyhrať super ekologické ceny!

Táto iniciatíva občianskeho združenia Edukácia@Internet má za cieľ upozorniť na nástrahy súčasnej klimatickej krízy a pozitívne motivovať Slovákov k zmene správania.

Ako presne bude EkoKvíz prebiehať?

EkoKvíz je v podstate krátka vedomostná hra, do ktorej sa hráči môžu zapojiť bezplatne a koľkokrát len chcú. Tento kvíz bude prebiehať od 22.4. do 21.5.2021 na stránke ekokviz.eu a umožní hráčom neustále si zlepšovať svoje vedomosti a najvyššie skóre. Jedna takáto hra obsahuje 12 otázok a trvá cca 3 minúty, čím rýchlejšie odpoviete, tým viac bodov získate a zlepšíte si postavenie v tabuľke. Hráči s najvyšším počtom bodov vyhrajú po skončení podujatia super ceny, ako napríklad renovovaný notebook v hodnote 500 EUR od techsavers či zaujímavé knihy o ekológii.

Ako sa môžem zapojiť? Môžu sa zapojiť aj celé triedy na školách?

Stačí sa zaregistrovať na stránke ekokviz.eu, vytvoriť si profil a môžete sa zapojiť! Samotný EkoKvíz predstavuje neformálny typ vzdelávania na individuálnej báze, no fantázii sa medze nekladú a určite je možné zapojiť doň aj celú triedu. Učiteľ si môže napríklad vytvoriť profil a zdieľať svoju obrazovku pre svojich študentov, čo im umožní spoločne sa zapojiť do kvízu, alebo si môže vytvoriť profil každý študent sám a zdieľať svoj výsledok s učiteľom. Toto sú však len názorné príklady, preto budeme radi, ak si EkoKvíz na Vašej škole prispôsobíte ako Vám to vyhovuje.

Môže v EkoKvíze niečo vyhrať aj celá trieda?

Áno! Konkrétne sadu ekologických a recyklovaných pomôcok pre celú triedu. Stačí sa vyfotiť, ako počas vyučovacích hodín hráte EkoKvíz, pridať fotku na sociálne siete a označiť @ekokviz.eu buď na Facebooku alebo Instagrame EkoKvízu. Po skončení kvízu bude vyžrebovaná jedna trieda, ktorej budú odoslané ceny.

Záštitu nad EkoKvízom prevzala Slovenská komisia pre UNESCO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku – Ladislav Miko, poslanci Európskeho parlamentu Michal Wiezik, Vladimír Bilčík a Martin Hojsík, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ambasádorkami EkoKvízu sa stali známe influencerky Nikoleta Kováčová (Surová Dcérka), Katarína Peterová (Ekoistky), Petra Slezáková (Zero Waste Slovakia) a Vegan Petra.

Želáme všetkým veľa úspechov!

 

Peter Roman

PR manažér | EkoKvíz

Edukácia@Internet (E@I)

E-mail: peter.roman@ekokviz.eu

EkoKvíz – nový vedomostný online kvíz zameraný na environmentálne témy

LingvaKvíz, ktorého otázky pomohli Slovákom zlepšiť si svoje znalosti v cudzích jazykoch, umožnil občianskemu združeniu Edukácia@Internet nadobudnúť kľúčové skúsenosti pri vytváraní kvízov, ktoré plánuje uplatniť pri svojom najnovšom projekte. EkoKvíz bude spustený už tento rok na Deň Zeme, a rovnako ako jeho predchodca, aj cieľom EkoKvízu je  bezplatne vzdelávať Slovákov v pálčivých témach súčasnosti.

 

Čo je to EkoKvíz?

EkoKvíz je celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. do 21.5.2021 a je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

 

Čo je cieľom EkoKvízu?

 • zvýšiť všeobecný prehľad o environmentálnych témach a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktoré stanovila OSN v roku 2015
 • informovať o dopade správania Slovákov na planétu Zem
 • pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie/šetrnejšie k našej planéte
 • pomôcť k naplneniu Agendy 2030 na Slovensku

 

V čom bude EkoKvíz výnimočný?

EkoKvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa inovatívnou a nenáročnou hravou formou. Začiatok kvízu je naplánovaný symbolicky na Deň Zeme (22.4.), pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Organizátori kvízu chcú motivovať hráčov kvízu k zodpovednému správaniu tým, že najšikovnejší hráči s najvyšším počtom bodov budú odmenení cenami, ktoré budú hlavne ekologické, lokálne a udržateľné. Takýmto spôsobom budú poznatky o environmentálnych témach rozšírené najmä medzi slovenskou mládežou, no zároveň sa zabezpečí aj podpora lokálnych výrobcov, predajcov a pestovateľov a v neposlednom rade prispejeme k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 

Ak Vás myšlienka EkoKvízu oslovila a ak prejavíte ochotu pomôcť k jej naplneniu, budeme radi, ak sa rozhodnete dať lajk na našu stránku na Facebooku a Instagrame, ako aj rozšíriť povedomie o tomto plánovanom podujatí vo svojom okolí, či už na sociálnych sieťach, alebo iným spôsobom. Vaša podpora by nám nesmierne pomohla zabezpečiť potrebný dosah na Slovenské publikum, čo by následne znamenalo aj väčšiu zmenu v správaní Slovákov a teda aj viditeľnejší rozdiel v boji proti klimatickým zmenám.

LingvaKvíz

Prvý ročník Lingvakvízu zožal na Slovensku nečakaný úspech

Prvý ročník inovatívneho online vedomostného jazykového Lingvakvízu zožal na Slovensku nečakaný úspech.

Celoslovenský zábavný online kvíz, zameraný na cudzie jazyky, LingvaKvíz, bol nedávno ukončený. Tento inovatívny kvíz bol zorganizovaný pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Súčasná celosvetová pandémia podnietila vznik tohto kvízu, keďže hlavní organizátori LingvaKvízu, občianske združenie Edukácia@Internet(link sends e-mail) (E@I), mali pôvodne v pláne zorganizovať 3. ročník najväčšieho jazykového festivalu na Slovensku: “LingvaFest”, ktorý bol však presunutý na budúci rok. LingvaKvíz odštartoval 25. septembra (v predvečer Európskeho dňa jazykov) a prebiehal celý mesiac až do 24. októbra. Účastníci sa doň mohli kedykoľvek a kdekoľvek zapojiť a bezplatne si zlepšovať svoje znalosti v cudzích jazykoch, ako aj všeobecný prehľad o nich aj počas obdobia pandémie. Na stránke kvízu (https://kviz.lingvafest.sk/) už teraz samotný kvíz hrať nemožno, zato si tam možno pozrieť zoznam 100 najlepších hráčov, ktorí od sponzorov súťaže získajú hodnotné ceny.

Hlavná stránka LingvaKvízu
Náhľad na hlavnú stránku LingvaKvízu

(viac…)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com