Aj na Slovensku vznikajú svetové vzdelávacie projekty

Počuli ste už o združení Edukácia@Internet ? Možno nie. Je však možné, že ste sa už stretli s výsledkami ich práce – majú toho na konte už naozaj dosť. Dokonca i pár svetových projektov a podujatí.

Ako naznačuje už jeho názov, občianske združenie Edukácia@Internet (používajúce často skratku “E@I”) šíri vzdelávanie aj prostredníctvom internetu, a to nielen na rodnom Slovensku, no i v zahraničí. Táto medzinárodná mládežnícka organizácia podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu po celom svete, realizuje vzdelávacie projekty zamerané na interkultúru, jazyky a používanie moderných technológií. E@I vytvára mnohojazyčné vzdelávacie portály na bezplatné používanie po celom svete, iniciuje a podporuje projekty s medzinárodnou spoluprácou mládeže, organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia a informuje o dôležitosti a užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie. Poďme sa ale pozrieť bližšie na svetové projekty, ktoré ma už E@I “na rováši”.

NAJ-podujatia s tématikou jazykov

Zhromaždenie polyglotov alias Polyglot Gathering

Zrejme najpopulárnejším podujatím je Zhromaždenie polyglotov (tzv. Polyglot Gathering), ktorého tri ročníky sa pod vedením E@I odohrali v Bratislave na pôde Ekonomickej Univerzity. Toto päťdňové podujatie hostilo minulý rok rekordných 654 účastníkov zo 62 krajín sveta (od Číny cez Kanadu až po Nový Zéland). Účastníci formou prednášok a tvorivých dielní zdieľali svoje prístupy k učeniu sa cudzieho jazyka, svoje pracovné skúsenosti spojené s kultúrou či cudzími jazykmi. Priestor bol i na viacjazyčné kultúrne vystúpenia, koncerty, ochutnávku jedál, výlety či sieťovanie. Možno ste koncom mája 2019 zahliadli potulovať sa po Bratislave osoby s vysačkami na krku, na ktorých boli nálepky štátnych vlajok. Tie symbolizovali jazyky, o ktoré sa dané osoby zaujímajú. Na podujatí to funguje tak, že niekoho stretnete, prezriete si jeho menovku-ceduľku s cudzími jazykmi a pustíte sa do spoločnej konverzácie v tom-ktorom spoločnom jazyku. Atmosféra podujatia je zachytená na tomto propagačnom videu. V roku 2020 sa toto podujatie bude konať v Poľskom mestečku Teresin, neďaleko Varšavy. Srdečne vás pozývame!

Letná škola esperanta

Pri vstupe do kancelárie tohto združenia zistíte, že jeho členovia hovoria jazykom, ktorý znie povedome, no neviete presne identifikovať, o aký jazyk ide. Podobá sa to na akýsi mix španielčiny a taliančiny. V skutočnosti však ide o plánový jazyk esperanto. Združenie ho (zrejme zatiaľ jediné na Slovensku) využíva na komunikáciu, keďže jeho členovia pochádzajú z viacerých krajín – Slovensko, Poľsko, Taliansko, Rusko, Francúzsko či Česko. Myšlienka tohto jazyka sa prelína s víziou E@I – umožniť ľudstvu po celom svete komunikovať ľahko a rýchlo. No a nakoľko sa esperanto dá naučiť naozaj rýchlo – aj za 3 až 6 mesiacov, a zároveň ide o neutrálne jazykové riešenie, voľba jazyka bola jasná. Viac o tomto najjednoduchšom jazyku sa dočítate na tomto odkaze. Táto organizácia verí, že ľudstvo by malo navzájom komunikovať jedným spoločným, politicky neutrálnym a jednoduchým jazykom. Práve preto každoročne od roku 2007 organizuje Letnú školu esperanta (Somera Esperanta Studado) a láka tak na Slovensko 150-250 zahraničných nadšencov. Účastníci spolu bývajú, stravujú sa, učia sa esperanto, prezentujú svoje a ochutnávajú zahraničné kultúry. To  všetko po dobu ôsmich dní. Ráno všetci sedia za lavicami vo viacerých triedach a učia sa esperanto. Poobede prebieha program vedený samotnými účastníkmi – tvorivé dielne, prednášky, kultúrny alebo športový program. Večer patrí samozrejme zábave, hudbe či divadlu, ale napríklad aj ochutnávke vína. I úplní začiatočníci sú po prvej letnej škole esperanta schopní jednoduchej konverzácie. Veľa účastníkov sa na podujatie s radosťou každoročne vracia.

LingvaFest – prvý aj jediný na Slovensku

Toto podujatie možno nie je svetové, no určite je medzinárodné a umožňuje Slovákom ochutnať jazyky kultúr z rôznych kútov sveta. Podujatie je bezplatné a jeho cieľom je predstavenie cudzích jazykov a kultúr Slovákom zdarma. Taktiež má za cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, zvýšenie motivácie a predstavenie nových a efektívnych metód na ich učenie. Okrem iného, festival poskytuje priestor na ďalšiu spoluprácu medzi inštitúciami a ľuďmi, ktorí priamo pracujú s jazykmi. Súčasťou programu je vyše 100 príspevkov (prednášky, rýchlokurzy jazykov, tvorivé dielne, výstavy) a zúčastnilo sa na ňom už aj mnoho známych osobností, ako napríklad spisovateľ Jozef Banáš, spisovateľ a básnik Daniel Hevier, ruská polyglotka Bella Devyatkina, ktorá ako šesťročná ovládala osem jazykov, no taktiež aj známa slovenská polyglotka Lýdia Machová, ktorá prednedávnom prednášala v New Yorku na konferencii TED či rapper Suvereno. V rámci kultúrneho programu zaspieval francúzsky spevák JoMo 23 piesní v 23 jazykoch, čím prekonal svoj vlastný svetový rekord v najviacjazyčnom koncerte. Atmosféru z festivalu zachytávajú videá na Youtube kanály. Srdečne vás pozývame prísť si po svoju dávku motivácie a ochutnať toľko cudzích rečí, na koľko máte chuť! (www.lingvafest.sk)

Vzdelávacie webové stránky z dielne E@I

V spolupráci so zahraničnými organizáciami-partnermi a s finančnou podporou programu Erasmus+ sa E@I podieľalo i naďalej podieľa na tvorbe viacerých veľkých vzdelávacích webov. Tieto internetové stránky sú zamerané na boj proti kyberšikane, rozvoj kritického myslenia, či osvojenie si cudzieho jazyka inovatívnou, interaktívnou formou. Zásadou je poskytnúť vzdelávanie všetkým, všade a zadarmo – to internet ako nástroj v súčasnosti výborne umožňuje. V tomto ohľade robí združenie Edukácia@Internet veľmi záslužnú prácu, a to nielen na Slovensku. Nakoľko takáto forma vzdelávania:  e-learning (digitálne vzdelávanie) je priestorovo aj časovo takmer neobmedzená, majú vďaka internetu k obsahu kurzov prístup takmer všetci – stačí mať záujem o konkrétnu oblasť vzdelania, prístup na internet a chuť niečo nové sa naučiť. Samozrejme, veľkou prekážkou pri e-learningu je často jazyk – preto sú aj všetky vzdelávacie weby združenia mnohojazyčné, aby boli prístupné čo možno najširšiemu publiku. E@I touto svojou prácou na e-learningových portáloch pomerne predbieha dobu – žiaľ, na Slovensku je téma digitálneho vzdelávania (a prístupného, kvalitného obsahu v ňom) stále ešte len v kolíske. O to viac potešia takéto moderné aktivity, ktoré posúvajú našu krajinu míľovými krokmi vpred. Verme, že takéto (a podobné) aktivity nezostanú do budúcna u nás nepovšimnuté ale oslovia kompetentných, ktorí dokážu oceniť kvalitu a inováciu. Tu je stručný zoznam tých “naj” portálov:

Lernu.net  – najväčší web na vyučovanie plánového medzinárodného jazyka esperanto – toto bola prvá vzdelávacia stránka, ktorú združenie vytvorilo už v r. 2002. Na tomto webe sa ľudia môžu z pohodlia domova naučiť najjednoduchší jazyk na svete, dokonca za pár týždňov. Stránka má 45 jazykových verzií a vyše 304.000 užívateľov. Po skúsenostiach a nadobudnutom know-how z tohto projektu  začala organizácia realizovať aj ostatné vzdelávacie stránky. Tento portál bol jeden z prvých e-learningových bezplatných mnohojazyčných nástrojov na svete vôbec na učenie sa jazyka, tiež bol v tom čase 2x ocenený v Kanade na konferencii CALICO.

Slovake.eu – ide o prvý a zároveň aj jediný mnohojazyčný bezplatný web na učenie sa slovenčiny pre cudzincov. V dobe jeho vzniku nejestvovala možnosť sa slovenčinu učiť komplexnejšie cez internet. Začal sa tvoriť v roku 2009, spustený bol v r. 2011 a odvtedy už si získal svojich priaznivcov aj ocenenia. Napr. „Best practice project“ v rámci EACEA – obdobie 2007-2013 (KA2-Languages). Web má 15 jazykových verzií, vyše 90.400 užívateľov z 200 krajín sveta. Milým a úsmevným prekvapením bolo zistenie, že na stránke sa zdvojnásobí počet návštevníkov vždy deň pred maturitou zo slovenčiny. Vďaka kvalitne vypracovanej časti gramatiky slovenčiny sem teda zavítajú aj slovenskí študenti. Doteraz ide o najkomplexnejší a najucelenejší bezplatný web na slovenčinu pre cudzincov, ktorý pokrýva úrovne A1 až B2.

 

Deutsch.info – nemčina je druhý najrozšírenejší jazyk v rámci EÚ. Nanešťastie, ani na tak veľký jazyk nejestvovali vhodné a rozsiahle bezplatné materiály na internete, preto sa združenie rozhodlo s partnermi takýto projekt v r. 2011 iniciovať. V súčasnosti má stránka 19 jazykových verzií, vyše 559.700 registrovaných užívateľov z celého sveta a získala napr. v Nemecku ocenenie „vzdelávacia stránka roka“.

Eduskills.plus – nová viacjazyčná platforma zameraná na rozvoj kritického, tvorivého a humánneho zmýšľania. Táto platforma si zakladá na filozofickom pátraní učiteľa v spolupráci so žiakmi, s cieľom vychovávať v súlade s kozmopolitným ideálom spoločnosti. Platforma poskytuje pedagógom úplné učebné osnovy na realizáciu metódy filozofického pátrania v školských triedach. Rovnako sprístupňuje vzdelávacie moduly a mediálnu knižnicu, ktorá obsahuje zbierku metód z rôznych krajín a materiály v rôznych jazykoch. Medzi diskutované témy patria: udržateľná spotreba, globalizácia, cesta našich výrobkov, útek pred vojnou a prenasledovaním, rozmanitosť vo futbale, ľudské práva, islamofóbia a iné.

Mluvtecesky.net – táto platforma na učenie sa češtiny vznikla tak, že E@I oslovila Masarykova univerzita a využila ich know-how projektov zo „slovake.eu“ a „deutsch.info“. Tvorbu tejto stránky umožnil projekt na prenos inovácií „Leonardo“ v rámci českej národnej agentúry. Portál získal nedávno ocenenie „Pečeť kvality 2013 za nejkvalitněji realizovaný projekt“ v rámci Českej národnej agentúry. Vďaka Slovensku a slovenskému občianskemu združeniu teda vznikol aj portál na vyučovanie češtiny.

Lingvo.info – táto stránka ponúka prehľadný a zaujímavý pohľad na európske jazyky, na ich históriu, nárečia, gramatiku, príslovia a zaujímavé javy. Zároveň zrozumiteľne a pútavo podáva súhrn základných poznatkov z lingvistiky: jazykové rodiny, pôvod slov, sociolingvistika ako i odkazy a užitočné informácie o projektoch, webových stránkach a udalostiach propagujúcich jazyky.

Kuarki – traveller between wor(l)ds –  je bezplatná mobilná aplikácia pre viacjazyčné deti vo veku od 10 rokov. Pomocou nej si deti rozšíria slovnú zásobu a precvičia si čítanie a písanie. Cieľom aplikácie je pomôcť preklenúť častú priepasť medzi jazykom používaným v škole a jazykom v domácom prostredí a zároveň sprostredkovať čitateľom nové vedomosti zaujímavým a zábavným spôsobom. Aplikácia pomáha aj deťom, ktoré sa cudzí jazyk učia a chceli by si zlepšiť čítanie s porozumením.

Veríme, že vás tieto projekty zaujali a že niektoré z nich využijete aj vo svojom celoživotnom vzdelávaní. Práca E@I prispieva k vízii lepšieho sveta, kde sú ľudia, pochádzajúci z rôznych kútov sveta, schopní navzájom komunikovať a vzdelanie je dostupné zdarma pre všetkých.

Viac detailov o združení a ich práci možno nájsť na ich stránke https://ikso.net.  V prípade záujmu o spoluprácu alebo informácie o práve prebiehajúcich projektoch združenia môžete písať na info@ikso.net

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.