2 percentá

Nedarujte nám 2% z Vašich daní! Darujte nám možnosť meniť svet!

Je nám jasné, že o Vaše 2% sa rôzne združenia takmer bijú – a sme si vedomí, že tie financie potrebujú mnohí. Preto Vás vôbec nechceme presviedčať, že iba my si ich zaslúžime. Vieme, že tieto zdroje vedia múdro využiť mnohé organizácie – urobiť s nimi veľa užitočného – a podobne je to aj s nami. Ak si predsa len vyberiete nás – budeme Vám samozrejme veeeeeľmi vďační!

A takto nejako vieme Vaše 2% využiť:

Čo vieme (a plánujeme) urobiť s Vašimi 2% my? 

Viac kvalitných vzdelávacích projektov! 

Viac bezplatných online portálov!

Viac e-learningového obsahu!

Viac vzdelávacích podujatí!

Víac online kvízov!

Viac vzdelania!

Preto vedzte, že nám nedávate iba 2 či 3% z daní! Dávate nám možnosť posúvať vzdelávanie, posúvať ľudí a posúvať Slovensko vpred! To je našim cieľom a práve na to plánujeme využiť aj Vaše 2%. Darujte nám možnosť vzdelávať!

Ďakujeme!

Váš

E@I-tím

………………………………………………………………………………………..

 • Čo potrebujete, ak nás chcete podporiť: Obchodné meno (názov): E@I

  Sídlo: Víťazná 840/67A, Partizánske, Slovenská republika
  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 42013551
  (zvyšné políčka za lomkou „/“ nechajte prázdne)

  ………………………………………………………………………………………………

  Čo (všetko) už máme za sebou?

  Možno nás nepoznáte – tak Vám stručne odprezentujeme naše “naj” aktivity (reálne ich máme viac, ale tak dlho by ste nevydržali čítať :))

  Weby, podujatia, knihy – takto v skratke by sa dali pomenovať hlavné činnosti združenia “Edukácia@Internet”. E@I sa totižto venuje vo svojej práci najmä trom oblastiam:

  – Tvorba internetových vzdelávacích portálov

  – Organizovanie vzdelávacích podujatí

  – Vydavateľská činnosť

  Vo všetkých z nich je na prvom mieste vzdelávací prvok a konečný užívateľ – učiaci sa. Či už ide o weby, podujatia alebo učebnice (či v minulosti CD/DVD) – cieľom je byť užitočným a poskytnúť užitočný obsah. Tu je krátky prehľad tých “naj” aktivít a projektov združenia:

  1. Web-stránky

  na jazyky:

 • www.slovake.eu
 • www.deutsch.info
 • www.lernu.net
 • www.polski.info
 • www.russky.info
 • www.lingvo.info
 • https://kids.lingvo.info/
 • www.tokipona.info
 • www.vortoj.sk

ďalšie weby:

Esperantské weby:

Pre viac informácií o konkrétnych weboch viď tu: https://ikso.net/projekty 

PS: Máme na našich weboch už viac ako 1 000 000 registrovaných užívateľov, teda milión učiacich sa! Celkom slušné, nie? 😉

 

2. Vzdelávacie podujatia

Druhou veľkou oblasťou aktivít združenia sú rôzne vzdelávacie podujatia. Od roku 2005 ich už bolo niekoľko desiatok – prednášky, workshopy, diskusie, prezentácie, ale aj medzinárodné konferencie a kongresy.

Z pravidelných každoročných akcií stoja isto za zmienku tie “naj”:

PG2019

 

3. Vydavateľské aktivity

Popri ostatných aktivitách sa venujeme aj vydavateľskej činnosti – zameranej najmä na vydávanie vzdelávacieho obsahu: slovníky, učebnice, CD/DVD, predovšetkým pre jazyk esperanto. Samotní členovia organizácie a zároveň používatelia webstránok prišli so žiadosťou o poskytnutie papierovej verzie toho-ktorého obsahu. Tak zniklo viacero učebníc, slovníkov, ktoré majú svoju originálnu podobu v online svete, ako web-stránky.

 

Dobrovoľníctvo:

Silným elementom E@I je dobrovoľníctvo – bez ktorého by mnohé projekty nemohli vzniknúť, alebo by neboli na tak vysokej úrovni. E@I hosťuje dobrovoľníkov aj v rámci EZS – Európsky zbor solidarity (v minulosti EVS). Viac info: https://ikso.net/evs-sk/

Okrem toho ale združeniu pomáhajú desiatky rôznych neformálnych dobrovoľníkov – napríklad prekladom webov, grafikou, programovaním, informovaním, organizovaním podujatí a pod. Veľakrát sa práve z dobrovoľníkov následne stávajú zamestnanci združenia, nakoľko sa im tento tip práce páči a vedia byť užitoční združeniu aj dlhodobo. Práve dobrovoľníkom teda môžeme byť vďační za veľký kus práce, ktorú v rámci združenia odviedli a svojou pomocou prispeli k bohatým aktivitám E@I.

LingvaFest

Ak by ste chceli vedieť viac o našich aktivitách – info o online projektoch: https://ikso.net/projekty/, info o podujatiach: https://ikso.net/podujatia/. Všeobecne náš web: www.ikso.net/sk

Viac o našej práci si môžete prečítať v tomto článku, kde sme zhrnuli naše aktivity pri príležitosti 15. výročia založenia nášho združenia: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/edukaciainternet-uz-viac-ako-milion-uciacich-sa-z-celeho-sveta

Darujte 2 či 3% nám – my vieme, čo s nimi!

………………………………………………………………………………………………

Ako poukázať 2% (alebo aj 3%) z dane:

1. FYZICKÁ OSOBA-ZAMESTNANEC

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €.

Na preukázanie dane potrebujete:

 1. do 15. februára 2022 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 2. požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo vo formáte.pdf na tlač), vo formáte.odt (na úpravu cez Libre Ofiice) alebo vo formáte.docx (na úpravu v Microsoft Office))
 3. vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (tlačivo vo formáte.pdf )
 4. doručiť obe daňovému úradu v mieste bydliska do apríla 2022

Podrobnejšie pokyny

2. FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2022).

Podrobnejšie pokyny

3. PRÁVNICKÁ OSOBA

2% z dane môžete venovať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní – do 31. marca 2022.

Podrobnejšie pokyny

 

Darovať môžete dokonca aj 3%! (A to je až o polovicu viac, ako 2%.) Ako na to? Takto:

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2022 poukázať nie 2% ale až 3%.

Ak nám chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, musíte získať potvrdenie o tom, že ste v roku 2021 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín.

Ak ste naším dobrovoľníkom, toto potvrdenie vám vystavíme my (kontaktujte nás na info@ikso.net). Ak ste dobrovoľnícku prácu vykonávali pre inú organizáciu, toto potvrdenie vám vystaví daná organizácia či fyzická osoba. No svoje 3% môžete stále darovať práve nám.

Ako darovať 3%:

• Ak podávate daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČTE, že poukazujete sumu do výšky 3%. POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín.
• Ak ste zamestnancom, tak vo Vyhlásení uvediete sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky).

Viac info o možnostiach darovať 3% tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/ 

E@I-projekty