Por gazetaro

Bazaj informoj

 • Oficiala nomo: E@I (Edukácia@Internet)
 • Formo: civitana asocio (občianske združenie)
 • Jaro de fondo: 2005
 • Sidejo: Partizánske (Slovakio)

Logotipo

Gazetarkomunikoj

 • Európania sa vracajú k ruštine – vznikol web russky.info (05/09/2017)
 • Vznikol web, ktorý chce riešiť aktuálny problém dospievajúcich detí – sexting a pornografiu (28/08/2017)
 • Medzinárodné stretnutie polyglotov v Bratislave (24/05/2017)
 • Internetová pornografia a sexting v rodinnom živote (09/05/2017)
 • Deň materinského jazyka – aby sme si (lepšie) rozumeli (21/02/2017)
 • Medzinárodný jazyk esperanto ako materinský jazyk (21/02/2017)
 • Deň bezpečnejšieho internetu: naučme sa chrániť mladých v online svete! (03/02/2017)
 • KAEST 2016 – Konferencia o využití esperanta vo vede a technike (14/11/2016)
 • Informácia o 101. svetovom kongrese esperanta a jazykovo-politickej konferencii krajín V4+ v Nitre (15/08/2016)
 • Perspectives of language communication in the EU – Nitra declaration (29/07/2016)
 • Perspektívy jazykovej komunikácie v Európske únii – Nitrianska deklarácia (29/07/2016)
 • Perspektivoj de lingva komunikado en EU – Nitra deklaro (29/07/2016)
 • Masarykova univerzita spúšťa portál na výučbu češtiny pre cudzincov a krajanov (10/09/2015)
 • 100. svetový kongres esperanta vo francúzskom Lille bude aj so Slovákmi (22/07/2015)
 • Nový európsky portál mieri do škôl: O kyberšikane treba hovoriť nahlas! (24/06/2015)
 • Letná škola esperanta v Martine bude okrúhla (12/06/2015)
 • Nástroje verzus tooly. Čo bude so slovenčinou o desať rokov? (21/02/2015)
 • Prednáška: Jazyky – brána do sveta (10/10/2014)
 • Lingvo.info: Všetko je to o jazykoch! (01/10/2014)
 • Monda.eu: Občan verzus štát – pomoc zadarmo nájdete na webe (21/08/2014)
 • Deutsch.info: Slovákov stále láka Nemecko. Jazyk sa učia aj na internete (12/08/2014)
 • Mluvtecesky.net: Čeština ide do sveta – vďaka internetu a Masarykovej univerzite (16/06/2014)
 • Slovake.eu: vstupná brána na Slovensko pre cudzincov, náhrada za učiteľov pre krajanov (29/04/2014)
 • Cyberhelp.eu: Boj proti kyberšikane leží na pleciach rodičov i učiteľov (14/03/2014)